ZASTOSOWANIA APARATURY PRZENOŚNEJ

Rys. 2. Najczęstsze zastosowania przenośnych urządzeń pomiarowych w polskim przemyśle i branżach pokrewnych

Z omawianych przyrządów korzysta wiele grup użytkowników - związanych z przemysłem produkcyjnym, branżą energetyki, ochroną środowiska i wielu innych. Takimi są przykładowo elektrycy, elektroinstalatorzy oraz serwisanci, dla których multimetry oraz mierniki cęgowe stanowią podstawowe narzędzia pracy.

Z drugiej strony urządzenia przenośne do pomiarów czynników środowiskowych używane są przez przedstawicieli służb utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za kontrolę działania instalacji w budynkach czy związane z sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym.

W zdecydowanej większości dotyczy to zastosowań profesjonalnych lub półprofesjonalnych, co nakłada na stosowane przyrządy wymogi odnośnie do dokładności, niezawodności oraz odporności mechanicznej i środowiskowej.

najważniejsze zastosowania aparatury przenośnej i kluczowe grupy klientów regularnie pytamy również dostawców krajowych. Uzyskane w tym roku wyniki są zbliżone do tych z lat poprzednich, co przedstawiono na rysunku 2. Z omawianych urządzeń korzystają przede wszystkim serwisanci i służby utrzymania ruchu, energetycy, a także przedstawiciele firm produkcyjnych - szczególnie z sektora procesowego, a więc branże: chemiczna, petrochemiczna, częściowo też napojowa i spożywcza.

Kalibratory, urządzenia przenośne do pomiarów elektrycznych i akwizycji danych

Do tego dochodzą laboratoria pomiarowe. Te cztery grupy firm wskazywane były (każda osobno) typowo przez dwóch na trzech ankietowanych i można uznać, że z nimi związany jest również trzon omawianego rynku.

Kolejne grupy wyróżnione na rysunku 2 stanowią: branża produkcji dyskretnej, gdzie konieczne jest przykładowo monitorowanie pracy maszyn i pomiary elektryczne, sektor ochrony środowiska (w tym branża wodociągowo-kanalizacyjna) oraz budownictwo.

Wiele z wymienionych obszarów przenika się - chociażby zastosowania związane z serwisem i utrzymaniem ruchu to w praktyce też przemysł produkcyjny, zaś wykorzystanie mierników energetycznych dotyczyć może zarówno energetyki zawodowej (i odnawialnej), jak też po prostu rozdzielni w zakładach przemysłowych, systemów infrastrukturalnych i budynkowych.

Istotnymi dla branży pomiarowej zagadnieniami są wreszcie kontrola klimatu i pomiary poza przemysłem - np. w logistyce i magazynach. Te ostatnie zaliczyć można do grupy "inne" na omawianym wykresie.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty