SYTUACJA NA RYNKU

Rys. 4. Ocena koniunktury na omawianym rynku w kraju

Krajowy sektor produkcji i dystrybucji przenośnej aparatury pomiarowej to branża cechująca się dużą liczbą i różnorodnością odbiorców tych urządzeń. Związana z tym atrakcyjność rynku, a także łatwość włączania mierników do ofert handlowych (a w efekcie spora konkurencyjność) sprawiają, że omawiany sektor charakteryzują relatywnie niewielkie stopy wzrostów. Tempo rozwoju jest przy tym zróżnicowane i zależne od typu aparatury oraz jej zastosowań.

Oceny dzisiejszej sytuacji na rynku są pozytywne i w praktyce podobne do tych, jakie uzyskaliśmy w badaniu z 2012 roku. Ponad 80% respondentów stwierdziło, że sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, zdaniem 16% jest ona zła.

Wyniki dla całej bieżącej dekady przedstawiamy na rysunku 4. Z kolei na rysunku 5 prezentujemy statystykę dotyczącą ocen kierunku zmian koniunktury, która jest ogólnie również pozytywna.

Rys. 5. Ocena kierunku zmian koniunktury w branży

Jeżeli chodzi o wartość branży, czyli roczną sprzedaż przenośnych urządzeń pomiarowych w kraju, to przytoczyć można kilka liczb. W przypadku sektora dystrybucji urządzeń do pomiarów elektrycznych cztery lata temu szacowana wartość wyniosła 70 mln zł, dwa lata temu - około 100 mln, obecne odpowiedzi uśrednić można w przedziale od 100 do 130 mln zł.

Z kolei dla rynku związanego z urządzeniami do pomiarów wielkości nieelektrycznych analogiczne zestawienie to: 70 mln (2014), 80 mln (2016) oraz od 70 do 85 mln zł obecnie. Wartości podajemy jako zakresy, bowiem oszacowania są zgrubne, a uśrednienie zależy od wzięcia pod uwagę lub pominięcia wartości skrajnych, często silnie odstających od reszty wskazań. Dla każdej z omawianych kategorii uzyskaliśmy po kilkanaście odpowiedzi, typowo z zakresu od 10 do 250 mln zł.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty