KONKURENCJA I POPYT WPŁYWAJĄ NA CENY

 
Rys. 3 Ocena konkurencji na omawianym rynku

Rynek produkcji i dystrybucji przenośnych urządzeń pomiarowych, jako całość, to branża konkurencyjna, w przypadku której mamy do czynienia z dużą podażą produktów. Statystyki ocen konkurencyjności dla bieżącego i poprzedniego raportu przedstawiono na rysunku 3, przy czym wyniki te są zbliżone do poprzednio przez nas publikowanych. Konkurencja oceniana jest typowo jako silna, ew. jako podobna do tej w innych badanych przez redakcję sektorach. Atrakcyjność rynku, a także łatwość włączania mierników do ofert handlowych sprawiają, że w branży tej miejsca szukają zarówno producenci, dystrybutorzy specjalizowani, jak też wiele firm zajmujących się obsługą przemysłu i klientów z innych sektorów – np. ochrony środowiska.

Wymogi stawiane urządzeniom pomiarowym mają charakter utylitarny. Aparatura przenośna powinna przede wszystkim realizować podstawowe zadania w zakresie pomiarów wybranych wielkości, zapewniać żądaną dokładność, łatwości użytkowania (intuicyjności obsługi i odczytu), a także być bezawaryjna (zestawienie cech na rys. 4). Przede wszystkim jednak liczy się dokładność pomiarów i atrakcyjna cena zakupu. Owe dwa wymogi są od lat niezmienne, nawet w kontekście rosnącej funkcjonalności omawianych urządzeń. Im dalej idziemy w stronę zastosowań profesjonalnych, tym bardziej rośnie znaczenie parametrów technicznych, zabezpieczeń urządzeń pomiarowych i ich innych cech. Z kolei im bardziej urządzenia mają charakter powszechny, tym bardziej na czoło listy wymogów wysuwa się kwestia cenowa – szczególnie dzisiaj, gdy do porównanie cen aparatury wystarczy komputer z dostępem do Internetu. W tym kontekście sposobem na wyróżnianie się na rynku jest m.in. wbudowywanie w aparaturę przenośną nowych funkcji i jej rozbudowa o interfejsy komunikacyjne, a także tworzenie oferty systemowej i produktów markowych.

 
Rys. 4 Najważniejsze dla polskich klientów cechy omawianych w raporcie urządzeń – zestawienie wyników z trzech raportów, wartości procentowe dotyczą bieżącego roku

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również