CO DZISIAJ ZMIENIA RYNEK?

Rys. 6. Ocena konkurencji na omawianym rynku

Branża produkcji i dystrybucji przenośnej aparatury pomiarowej jest sektorem związanym z szeroką gamą produktów oraz odbiorców, ale też konkurencyjnym i takim, gdzie obecnie obserwować można niekorzystne dla mniejszych firm procesy rynkowe. Oceny konkurencji w branży (patrz rys. 6) rozłożyły się praktycznie w podziale 50/50 na "silna" oraz "standardowa" - z niewielką przewagą tej pierwszej.

Jeżeli cofniemy się do poprzednich raportów, to dwa lata temu było tak samo, cztery lata temu "silna" stanowiła 41% odpowiedzi, zaś jeszcze wcześniej wyniki specjalnie nie różniły się od podawanych. Konkurencja w branży jest raczej duża, co wynika nie tylko z dużej liczby dostawców działających na rynku, ale też z faktu, że większe firmy dystrybucyjne (katalogowe i hurtownie) krok po kroku przejmują kolejne procenty udziałów w sprzedaży.

W ostatniej dekadzie pozycja firm katalogowych oraz innych większych dystrybutorów w obszarze aparatury przenośnej poprawiła się i dzisiaj wiele z nich oferuje szerokie portfolio tego typu urządzeń. I nie ma tutaj reguły, czy będą to wyroby różnych marek, czy jednego-dwóch producentów, czy też urządzenia marki własnej - każda z dróg rozwoju przy możliwościach wynikających ze skali działalności oraz dużej penetracji rynku pozwala odnosić sukcesy. Jeżeli chodzi o tworzenie marek własnych, to mierniki przenośne znakomicie się do tego nadają i tą drogą idzie coraz więcej przedsiębiorstw.

Efektem wymienionych procesów jest systematyczny spadek cen w zakresie podstawowej aparatury, a także rosnąca niechęć tradycyjnych firm dystrybucyjnych do inwestycji w budowę świadomości marek na rynku. Zmiany te wymuszają również coraz większą specjalizację tych ostatnich, bowiem mniejszym firmom trudno jest konkurować w obszarze standardowej, najtańszej aparatury pomiarowej.

Rys. 7. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych

Dla równowagi do powyższego można wskazać kilka czynników, które sprzyjają rozwojowi omawianego rynku. Pomiarów trzeba dzisiaj robić coraz więcej, co związane jest nie tylko z inwestycjami i modernizacjami w przemyśle czy energetyce, ale też różnymi potrzebami serwisowymi i utrzymywania infrastruktury w dobrej kondycji. Okresowa kontrola stanu dotyczy szczególnie urządzeń oraz instalacji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania systemów oraz pracę personelu.

Konieczność kontroli stanu instalacji i urządzeń narzucają również wymagania prawne. Tak jest szczególnie w przypadku kalibracji, bowiem działanie czujników i urządzeń pomiarowych musi być okresowo weryfikowane. W przypadku mierników czynników środowiskowych czy energetycznych pomiary są też często elementem rozliczeń oraz umów, co wymusza stosowanie odpowiedniej jakościowo, atestowanej i nieraz dodatkowo wzorcowanej aparatury. Do pozytywów, od strony odbiorców, zaliczyć też można ewolucję techniczną technologii pomiarowych, która sprzyja łatwości korzystania z urządzeń i ich uniwersalności. Więcej na ten temat w ostatnim rozdziale raportu.

W przyszłości rynek, w ujęciu całościowym, będzie prawdopodobnie rozwijał się w umiarkowanym tempie, zależnym od koniunktury w przemyśle i energetyce. Te dwie branże zostały wskazane jako najbardziej perspektywiczne dla dostawców urządzeń pomiarowych (patrz rys. 7). Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo motoryzacja oraz budownictwo (dwa lata temu było ono w analogicznym zestawieniu na drugiej pozycji).

Do zmian należy też zaliczyć zwiększoną niż poprzednio liczbę wskazań sektorów ochrony środowiska oraz wojskowego (zastosowania specjalne). W obecnym zestawieniu energetyka znalazła się ponadto nie tylko na topie, ale też zdecydowanie wyprzedziła wszystkie inne rynki.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty