DOSTAWCY APARATURY PRZENOŚNEJ

Rys. 8. Najpopularniejsze marki przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych oferowanych w Polsce; wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności firmy, nie świadczy ona o udziałach firmy w rynku

Omawiana aparatura jest w przemyśle zawsze potrzebna i jej odbiorców szukać można też w wielu innych branżach. Na skutek tego sprzedażą urządzeń pomiarowych zajmuje się wiele przedsiębiorstw, aczkolwiek stopień ich zaangażowania w taką działalność jest bardzo różny. Niektóre firmy na handlu miernikami opierają cały swój biznes, lecz dla sporej części jest to jedynie działalność uzupełniająca, która zamyka się w kwotach kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy złotych rocznie i stanowi nie więcej niż kilkanaście procent całkowitych obrotów.

Pierwsze dwie grupy dostawców aparatury przenośnej tworzą podmioty, które zajmują się wyłącznie sprzedażą tego typu urządzeń lub mają w omawianym zakresie wąską, specjalistyczną ofertę produktów. W przypadku tych pierwszych firmami są m.in. Biall, Labimed Electronics, NDN czy Tespol. Ich oferty mają charakter kompleksowy i obejmują wiele grup aparatury: laboratoryjną, przenośną, mierniki zaawansowane oraz wersje popularne.

Marki przenośnych urządzeń pomiarowych dostarczanych przez firmy omawiane w raporcie

Drugą grupę stanowią natomiast liczne przedsiębiorstwa obsługujące przemysł i branże elektroniki oraz energetyki. Wliczyć można tutaj dostawców takich jak: APAR, Astat, Eltron, Introl, Lab-El, Merazet czy Merserwis. Na specjalizowaną aktywność rynkową i obsługę nisz rynkowych pozwala im duża różnorodność mierzonych wielkości fizycznych, a także ukierunkowanie na przemysł oraz produkty profesjonalne.

Kolejną reprezentatywną i w ostatnich latach coraz ważniejszą grupę tworzą katalogowi dystrybutorzy podzespołów oraz hurtownie, dla których aparatura pomiarowa stanowi istotną część asortymentu. Takimi firmami są w bieżącym zestawieniu m.in. Conrad Electronic, Elfa Distrelec, Euro-Impex Marketing, Farnell element14, RS Components i TME.

Ostatnie dwa zbiory to polskie przedsiębiorstwa produkujące własną aparaturę oraz lokalne przedstawicielstwa (oddziały) wytwórców zagranicznych. Produkcja aparatury pomiarowej oraz czujników to obszary, w których mamy długie tradycje, a w kraju działają firmy takie jak: Lumel, Czaki Thermo-Product, Sonel czy przykładowo WIKA Polska. Jeżeli natomiast chodzi o przedstawicielstwa producentów zagranicznych, to wskazać tu można marki takie jak m.in. Dräger, Fluke, Hydac, Parker Hannifin oraz Weidmüller.

Warto dodać, że specjalizacja nie musi wcale oznaczać dostarczania aparatury pomiarowej, ale może dotyczyć obszaru związanego z osprzętem i akcesoriami. Przykładem jest tutaj oferta firmy Stäubli Electric Connectors (dawniej Multi-Contact), która w omawianym zakresie dostarcza przewody, zaciski, sondy i adaptery do wszystkich kategorii pomiarowych, również CAT IV.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również