POPULARNE MARKI

Rys. 9. Najpopularniejsze marki przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych oferowanych w Polsce; uwagi jak w przypadku urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych

Częścią raportów publikowanych w APA są zestawienia popularnych w kraju marek produktów. Informacje te prezentujemy na "chmurach" z nazwami firm, przy czym dotyczą one rozpoznawalności, popularności danych podmiotów, a nie ich pozycji rynkowej rozumianej jako wielkość sprzedaży i udziały w rynku.

Jeżeli chodzi o marki aparatury przenośnej do pomiarów nieelektrycznych, to na czoło zestawienia wysuwają się Fluke oraz Testo - od lat liderzy tego sektora, na kolejnych miejscach są zaś m.in. APAR, FLIR, WIKA, Voltcraft, Czaki Thermo-Product oraz Keysight Technologies (patrz rys. 8).

W przypadku urządzeń przenośnych do pomiarów elektrycznych zdecydowanym liderem statystyki jest Fluke, natomiast drugie miejsce zajmuje polski producent Sonel. Kolejne ważne marki to m.in. Keysight Technologies, Voltcraft, Testo, Uni-T oraz Tektronix i Megger (patrz rys. 9).

Omawiane wykresy są podobne do tych z poprzednich lat. Szczególnie w przypadku czołówki rynku nie ma zmian i liderem obydwu statystyk pozostaje Fluke.

Przenośna aparatura pomiarowa dla automatyków cd.

Mierniki temperatury oraz wilgotności
Temperatura jest w przemyśle wprawdzie najczęściej mierzona z wykorzystaniem urządzeń stacjonarnych, występują też jednak ich wersje przenośne - do pomiarów kontaktowych (np. z użyciem termoelementów) oraz bezkontaktowych (m.in. pirometry).

Te ostatnie bazują na detekcji promieniowania podczerwonego, pozwalając na pomiary temperatur z ich dużego zakresu - typowo od wartości ujemnych do kilkuset stopni, a także gromadzenie i przetwarzanie wyników. Oddzielną grupę stanowią urządzenia pomiarowe wykorzystywane do kontroli klimatu (np. w magazynach, chłodniach, w transporcie).

W tym przypadku wykonywane są też często pomiary wilgotności, a same urządzenia pozwalają na długookresową rejestrację danych. Przenośne mierniki stosuje się także w przypadku określania wilgotności gazów, ciał stałych i sypkich (choć tutaj często są to wersje stacjonarne).

Kamery termowizyjne
Pozwalają na wykonywanie pomiarów bezdotykowych, umożliwiając uzyskiwanie informacji o rozkładzie temperatur na powierzchni różnych obiektów (w tym o dużych gabarytach).

Wykorzystywane są przez służby utrzymania ruchu, personel zajmujący się konserwacją instalacji energetycznych, elektroinstalatorów, osoby związane z branżą badawczo-rozwojową oraz wykonujące badania termowizyjne budynków. Zależnie od zastosowania używane są kamery o znacząco różnej rozdzielczości, funkcjach oraz cechujące się różnymi kosztami.

Mierniki różnych wielkości nieelektrycznych
Obszerna grupa urządzeń przenośnych, które umożliwiają określanie cech i składu różnych substancji. Do tego ostatniego wykorzystywane mogą być m.in. przenośne analizatory i detektory gazów oraz mierniki do pomiarów fizykochemicznych. Używane są one najczęściej w przemyśle spożywczym, chemicznym, branży wodno-kanalizacyjnej oraz górnictwie.

Rozszerzeniem tej grupy przyrządów są mierniki natężenia oświetlenia, czyli luksomierze, urządzenia do pomiarów natężenia promieniowania UV oraz pól elektromagnetycznych. Na rynku dostępne są też mierniki twardości i stanu powierzchni różnych materiałów oraz urządzenia do pomiarów drgań i wibracji, które używane są przede wszystkim do określania parametrów pracy maszyn, silników i zespołów napędowych.

"Multimetry" do pomiarów parametrów środowiskowych
Wśród urządzeń przenośnych coraz większą popularnością cieszą się przyrządy pozwalające na pomiary kilku różnych wielkości nieelektrycznych. Bazują one na wymiennych sondach pomiarowych i pozwalają na określanie wartości temperatur, wilgotności oraz takich parametrów jak np. prędkość przepływu powietrza, ciśnienie czy skład mieszanki. Można je określić "multimetrami" - na wzór tradycyjnych odpowiedników do pomiarów wielkości elektrycznych.

Rejestratory i przenośne systemy akwizycji danych
Ich funkcjonalność jest częściowo zbliżona do stacjonarnych systemów akwizycji danych - umożliwiają rejestrowanie wartości wielu sygnałów, ich zapisywanie i analizę. Pozwala to m.in. na diagnostykę maszyn - np. w zakresie współosiowości systemów napędowych, wykrywania wibracji czy też określania ilości energii pobieranej przez urządzenia podczas ich pracy.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również