KIERUNKI ROZWOJU TECHNICZNEGO

Nabywcy urządzeń przenośnych traktują mierniki zazwyczaj utylitarnie. Urządzenia te mają mieć dobrze zdefiniowaną funkcjonalność oraz zdolności pomiarowe, a do tego charakteryzować się dobrą ceną - i taka kombinacja sporej części kupujących wystarcza. W miernictwie trudno jest też zaoferować coś rewolucyjnie nowego, bowiem zasady pomiarów zazwyczaj wiążą się ze zjawiskami fizycznymi, a charakter tych ostatnich jest niezmienny.

Powyższe nie oznacza jednak, że w branży nie mamy do czynienia z ewolucją techniczną. Spowodowana jest ona naturalnymi postępami w metrologii, elektronice oraz dziedzinach komunikacji i oprogramowania. Nowe modele urządzeń zapewniają użytkownikom również często innowacje jakościowe, związane z obsługą urządzeń czy komfortem pracy. Poniżej omawiamy najczęściej wskazywane przez respondentów obszary zmian.

Komunikacja bezprzewodowa

Dane teleadresowe przedsiębiorstw omawianych w raporcie

Wskazania dotyczące rozwoju możliwości komunikacji mierników z systemem nadrzędnym czy urządzeniami przenośnymi pojawiały się w odpowiedziach ankietowanych dostawców już od dawna. Możliwości takie same w sobie nie są nowością, bo nawet kilkanaście lat temu do wielu multimetrów dodawano kable pozwalające je sprzęgać z komputerami osobistymi i w ten sposób tworzyć proste systemy pomiarowe.

Duża zmiana nastąpiła po upowszechnieniu się USB, który wypchnął na margines stosowany wcześniej interfejs szeregowy i zapewnił łatwość podłączania oraz dużą szybkość wymiany danych. Również w wielu obszarach - np. aparaturze energetycznej, komunikacja z komputerem stała się jedną z ważniejszych funkcji, bowiem umożliwiła automatyzację przygotowywania protokołów i dokumentacji oraz łatwą archiwizację danych pomiarowych.

O ile kolejny ze standardów, tj. Ethernet, nie zrobił w przypadku aparatury trzymanej w ręku większej kariery, o tyle rozwój mierników przenośnych poszedł w kierunku bezprzewodowej wymiany danych. Producenci zaczęli dodawać do tych urządzeń moduły komunikacji radiowej, co pozwoliło zapewniać łączność pomiędzy poszczególnymi elementami pomiarowymi oraz sprzętem mobilnym.

Początkowo były to głównie wersje z interfejsem Bluetooth, który umożliwił przykładowo tworzenie przyrządów z rozdzielnymi głowicami pomiarowymi i jednostkami centralnymi.

W miernikach stosowana jest też komunikacja NFC oraz, coraz częściej, Wi-Fi. Zainteresowanie bezprzewodowością jest widoczne nie tylko w pomiarach wykonywanych ad hoc, ale też takich, gdzie mierzy się i monitoruje średnioterminowo różne parametry technologiczne czy klimatyczne.

Warto tu dodać, że dostępność komunikacji bezprzewodowej urządzeń pomiarowych, choć na pewno jest przyszłością i będzie się upowszechniać, jest na razie traktowana przez rynek bardziej jako dodatek niż coś absolutnie wymaganego. Prawdopodobnie jest to konsekwencja faktu, że odbiorcy aparatury przenośnej są ciągle konserwatywni w podejściu do wykorzystywanego sprzętu, a nowości takie jak omawiane zwiększają koszty zakupu urządzeń.

Zdalna kontrola i aplikacje mobilne

Opisywane możliwości komunikacyjne to dopiero część większego trendu w branży. Takim jest łączenie przyrządów pomiarowych z urządzeniami przenośnymi w celu wymiany danych, wyświetlania wyników pomiarów oraz ich analizy. Aplikacja działająca na telefonie czy tablecie jest tak samo (lub nawet bardziej) przydatna, jak ekran w mierniku, a do sterowania przyrządem i wymiany danych można wykorzystać Bluetooth lub Wi-Fi.

Urządzenia przenośne zapewniają też możliwości przesyłania danych za pośrednictwem Internetu i dalszego gromadzenia ich w chmurze, przez co archiwizacja stała się jeszcze łatwiejsza. W tym przypadku pojedynczy miernik staje się źródłem informacji, które trafiają do systemu i korzystać z nich mogą różni użytkownicy.

Możliwe jest też wspomniane rozdzielenie warstwy sprzętowej dokonującej pomiaru (akwizycji danych) od tej przetwarzającej dane i wyświetlającej wyniki. To ostatnie poprawia komfort pracy i bezpieczeństwo obsługi, a także pozwala na zastosowanie presetów, tworzenie scenariuszy pomiarów, itd. Wszystko to ułatwia pracę, przesuwa też funkcjonalność aparatury przenośnej w stronę możliwości zapewnianych dotychczas przez większe systemy pomiarowe.

Poprawa cech i parametrów, rejestracja danych

Wśród wskazań respondentów znalazło się wiele tych dotyczących cech funkcjonalnych i parametrów omawianych urządzeń, co można połączyć w jedną większą grupę. Do zmian należy ciągła miniaturyzacja urządzeń, polepszanie ich ergonomii oraz łatwości użytkowania, a także wytrzymałości i odporności środowiskowej. Jeżeli chodzi o wnętrze mierników, to tutaj następuje rozwój związany z dokładnością pomiarów i rozdzielczością przetworników pomiarowych oraz ogólną rozbudową funkcjonalności.

Klienci cenią sobie możliwość korzystania z intuicyjnego menu, dostępność dobrze widocznego wyświetlacza czy prostą obsługę urządzeń. Ważnym obszarem rozwoju przenośnej aparatury pomiarowej jest też wzrost możliwości w zakresie rejestracji i gromadzenia danych w pamięci oraz ich przesyłania w formie zbiorczych wyników do systemu nadrzędnego.

Konwergencja funkcji pomiarowych

Tematy przyszłych raportów w APA

Na rynku rośnie również potrzeba konwergencji funkcji pomiarowych przyrządów, bowiem coraz więcej odbiorców chce - podobnie jak korzystają dzisiaj ze smartfonów - używać jednego miernika do wszystkiego. Jest to nie tylko tańsze, ale przede wszystkim wygodniejsze w przypadku pracy w terenie. Z tych powodów rośnie zainteresowanie "kombajnami" pomiarowymi, które łączą wiele funkcji - np. multimetru i kamery termowizyjnej. Przyrząd uniwersalny musi być oczywiście odpowiednio dobry jakościowo i niezawodny.

Nierzadko jeden miernik pozwala na pomiary kilku powiązanych ze sobą parametrów - np. temperatury i wilgotności, stając się specjalizowanym przyrządem dla określonej grupy aplikacji - w tym przypadku związanych z branżą HVAC i magazynową.

Podobne trendy można zaobserwować w sprzęcie pomiarowym do analizy i pomiarów przepływu gazów oraz w przypadku urządzeń dla energetyki. Można spodziewać się, że procesy konwergencji będą w przyszłości postępowały, a wraz z nimi przenośna aparatura pomiarowa będzie miała charakter coraz bardziej uniwersalny, zaś coraz mniej przypisany do konkretnych aplikacji czy typów grup odbiorców.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród działających w Polsce dostawców przemysłowych przenośnych urządzeń pomiarowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty