Wtorek, 28 marca 2023

Rynek IPC w czasach konfliktu

W najnowszym badaniu ryku komputerów przemysłowych branża związana z wojskiem po raz pierwszy została wymieniona przez respondentów jako najbardziej perspektywiczna. Znalazła się ona na samym szczycie listy, obok takich gałęzi przemysłu jak produkcja, transport czy energetyka. Oczekiwania co do przyszłości nie mają jednak przełożenia na obecną wartość sprzedaży komputerów, bowiem najważniejszy jest tutaj cały czas przemysł. Zdaniem respondentów do najczęściej wybieranych przez klientów typów komputerów przemysłowych należą rozwiązania Box PC, Panel PC oraz jednopłytkowe SBC. Z kolei średnia wartość całego rynku IPC została oszacowana na około 130 mln zł, co stanowi istotny wzrost wobec odczytu z 2021 roku.

Rynek IPC w czasach konfliktu

Niezawodność na pierwszym miejscu

Najistotniejszą dla klientów cechą komputerów przemysłowych jest niezawodność (72%), na drugim miejscu plasuje się dostępność oraz możliwości interfejsów zewnętrznych (61%). W porównaniu do lat wcześniejszych znacząco spadło znaczenie ceny, którą wśród najważniejszych dla klientów cech wymienia w tym roku tylko 58% respondentów. Do najmniej istotnych dla klientów cech ankietowani zaliczają niski pobór mocy urządzenia (35%) oraz długość gwarancji producenta (36%).

Większość ankietowanych jest zdania, że na rynku IPC najlepiej zarabia się w pierwszej kolejności na samych komputerach (38% badanych), następnie na komponentach (30%), a zdecydowanie mniej na usługach (20%) oraz na innych produktach związanych z ofertą IPC (12%). Biorąc pod uwagę wcześniejszą edycję naszego raportu i porównując ówczesne dane z obecnymi wynikami, zmiany w elementach struktury przychodu dostawców są raczej niewielkie. W zestawieniu z badaniem z 2021 nieznacznie wzrosło znaczenie usług w strukturze przychodów dostawców komputerów przemysłowych, bo jeszcze dwa lata wcześniej stanowiły one najwyższy marżowo produkt dla 18% badanych.

Odnosząc się do danych mówiących o klientach rozwiązań IPC, można postawić tezę, że przez ostatnich 7 lat struktura odbiorców produktów IPC nie uległa znaczącej zmianie. Najliczniejszą grupą niezmiennie stanowią integratorzy systemów (70% wskazań w bieżącej ankiecie z 2023), a za nimi plasują się klienci końcowi (59% w 2023) oraz producenci OEM (57%).

 
Rys. 1. Najważniejsze dla klientów cechy komputerów przemysłowych

Zdaniem 21% dostawców koniunktura na rynku jest słaba, co oznacza niewielkie pogorszenie nastrojów w porównaniu do 2021 roku, kiedy odsetek respondentów postrzegających koniunkturę jako złą wynosił 19%. Obecnie 69% badanych uważa, że sytuacja na rynku jest dobra, a 10%, że bardzo dobra. W porównaniu do roku 2019, czyli do czasów przed kryzysem COVID- 19 i przed eskalacją działań zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie, znacząco spadł odsetek optymistów postrzegających koniunkturę jako dobrą, który w 2019 wynosił najwyżej w historii tego odczytu, bo aż 30%.

Odpowiadając na pytanie o konkurencję na rynku, respondenci są zdania, że sytuacja nie uległa znaczącej zmianie w porównaniu do wcześniejszego odczytu. Obecnie 54% badanych uważa, że konkurencja na rynku jest silna. Odczyt ten nieznacznie różni się w zestawieniu z 2021, kiedy odsetek ankietowanych postrzegających konkurencję jako silną wynosił 55%.

W przeciwieństwie do 2021 roku i poprzednich lat większość pytanych przez nas integratorów i dystrybutorów twierdzi, że komputery przemysłowe częściej sprzedawane są samodzielnie (59% respondentów) niż w systemach (41%). Dwa lata temu proporcje te tylko nieznacznie przechylały się na korzyść rozwiązań sprzedawanych w systemach (52%) niż samodzielnie (48%).

 
Rys. 2. Odpowiedzi na pytanie o to, na czym zarabia się w omawianej w raporcie branży

Do najpopularniejszych w Polsce marek komputerów przemysłowych zaliczają się w pierwszej kolejności Advantech, Siemens, Beckhoff oraz Kontron i Aaeon. Lista największych, zdaniem respondentów, graczy nie zmieniła się znacząco w porównaniu do 2021 roku. Polski rynek nie różni się pod tym względem od rynku światowego. Według raportu "Industrial PC Global Market Report 2022"¹ przygotowanego przez Business Research Company, główni rozgrywający na globalnym rynku komputerów przemysłowych to m.in. Advantech, Beckhoff Automation, Siemens, IEI Integration Corporation i Kontron S&T.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również