Piątek, 29 stycznia 2021

Komputery przemysłowe

Możliwości pracy w wymagającym środowisku, przy zanieczyszczeniach i w zróżnicowanych warunkach temperaturowych – wszystko to sprawia, że komputery przemysłowe stosowane są w wielu różnych aplikacjach, w tym tak odległych od przemysłu jak rozrywka, transport czy zastosowania militarne. Chociaż branża z nimi związana mierzy się dzisiaj ze skutkami pandemii, dostawcy IPC patrzą w przyszłość pozytywnie, wskazując takie czynniki prorozwojowe, jak ciągłe postępy w zakresie technologii komputerów oraz nowe zastosowania, które związane są z obszarem Internetu rzeczy.

Komputery przemysłowe

Pandemia przyspieszy rozwój rynku IPC

Pandemia COVID-19 przyniosła znaczący spadek koniunktury, odczuwalny w wielu branżach, co odbiło się także na rynku IPC. W dłuższej perspektywie chwilowy kryzys powinien się jednak zamienić w przyspieszenie, wynikające z konieczności zmniejszenia liczby przebywających w zakładach produkcyjnych ludzi, co skutkować będzie jeszcze większym poziomem automatyzacji i komputeryzacji fabryk.

Z danych przekazanych nam przez respondentów wynika, że podobnie jak w latach poprzednich komputery IPC najczęściej dostarczane są w różnych obszarach przemysłu. Wydaje się to oczywiste zważywszy na fakt, że właśnie takie jest ich główne przeznaczenie i cechy pozwalające na pracę w trudnym środowisku, przy zanieczyszczeniach oraz zróżnicowanych warunkach temperaturowych. Z roku na rok zwiększa się jednak udział innych zastosowań, w tym m.in. w takich gałęziach gospodarki jak rozrywka, zastosowania militarne oraz sprzęt medyczny.

Co wybierają klienci?

Zdaniem ankietowanych cechami wpływającymi na wybór klientów są niezawodność oferowanych rozwiązań oraz w drugiej kolejności – cena. Takie parametry, jak możliwość rozbudowy czy rozmiar pamięci operacyjnej odgrywają zwykle mniejszą rolę. W tym roku wyraźnie zyskały na znaczeniu możliwości podłączenia innych urządzeń poprzez oferowane w komputerze zewnętrzne interfejsy, co wynika z coraz większej różnorodności i wzrostu zakresu zastosowań IPC.

Spośród typów komputerów przemysłowych polscy odbiorcy najczęściej zainteresowani byli wersjami Box PC, Panel IPC oraz Single-Board Computer (SBC). Komputery te wyposażone były najczęściej w system Linux lub Windows 10, znacznie rzadziej Android, Windows 7 lub Windows XP.

Mniej więcej po połowie rozkładają się pozytywne i negatywne odpowiedzi na pytanie: czy IPC sprzedają się samodzielnie, czy raczej jako większe kompletacje. W przypadku 48% respondentów jest to głównie sprzedaż samodzielna IPC, natomiast 52% dokonuje sprzedaży w systemach. Uzupełnieniem wiedzy w tym obszarze jest odpowiedź na pytanie "Na czym zarabia się w branży?", i tu także nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi, gdyż 35% zarabia głównie na samych komputerach, 25% na komponentach związanych z IPC, 22% na innych produktach i 18% na usługach.

 
Rys. 1 Obszary najczęstszego wykorzystania IPC

W momencie przeprowadzania badania, czyli w końcówce 2020 i na początku 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich głównymi odbiorcami produktów IPC są integratorzy systemów (65% wskazań), klienci końcowi (52%) i producenci OEM (55%). Przez ostatnie 3 lata sytuacja nie ulegała w tym obszarze większej zmianie. Wśród branż będących odbiorcami IPC najczęściej wymieniany był oczywiście przemysł. W górnej części listy odbiorców znalazła się także energetyka oraz branża transportowa.

Cezary Morawski


ME Embedded

  • Jakie są trendy na rynku komputerów przemysłowych? Co zmienia się w branży?

Postępująca digitalizacja, wzrost znaczenia trendów technologicznych, takich jak IIoT (Industrial Internet of Things) czy AIoT (Artificial Intelligence of Things) oraz pojawianie się nowych standardów, takich jak chociażby standard komunikacji bezprzewodowej 5G, wymuszają na producentach procesorów i opartych na nich podzespołów, opracowywanie rozwiązań, które będą w stanie sprostać jeszcze szybciej rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności, efektywności energetycznej i zaawansowania w zakresie możliwości sieciowych pojawiających się na rynku komputerów. Przykładem takowych są nowoczesne bramy IoT czy komputery przetwarzania brzegowego (tzw. edge), które odpowiedzialne są za gromadzenie i lokalne, bez wysyłania do chmury, przetwarzanie w czasie rzeczywistym coraz to większej ilości danych z czujników i kamer. Jednocześnie coraz większą wagę przykłada się do standaryzowania, czego dobrym przykładem jest opracowanie nowego standardu o nazwie COM-HPC, który ma być rozszerzeniem i jednocześnie uzupełnieniem najpopularniejszego obecnie na rynku standardu komputera modułowego, jakim jest COM Express.

  • Jakich urządzeń sprzedaje się najwięcej? Jakie standardy dominują na rynku?

Właściwie w każdej branży jest zapotrzebowanie zarówno na produkty typu board-level, tj. wszelkiego rodzaju płyty i moduły komputerowe, jak też na produkty typu system-level, czyli gotowe komputery w obudowach, takie jak chociażby Box PC czy Rackmount IPC. Proporcje są różne w zależności od branży. To, jakiego typu komputer zostanie wykorzystany w danym projekcie, zależy w głównej mierze od specyfiki i wymagań, zarówno w zakresie sprzętowym (liczby i różnorodności interfejsów), jak i programowym, czy też norm jakie musi spełniać urządzenie końcowe czy też oparty na tymże urządzeniu system. Pewne aplikacje są na tyle specyficzne czy wymagające, wykraczając tym samym poza dostępne na rynku standardowe konfiguracje gotowych komputerów i ich możliwości adaptacyjne, że zachodzi potrzeba projektowania urządzeń od zera, w oparciu na komputerach modułowych lub komputerach typu SBC lub płytach głównych, w przypadku projektów o mniejszym wolumenie ilościowym czy też tych o mniejszym budżecie i ograniczonych zasobach projektowych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe