Efektywne zarządzanie zasobami i energią dzięki oprogramowaniu HMI/SCADA - zenon

| Technika

W dzisiejszych czasach, szczególnie biorąc pod uwagę bieżącą sytuację ekonomiczną na świecie, wyzwaniem dla każdej firmy staje się racjonalna gospodarka zasobami i energią. Należy też wziąć pod uwagę malejące zasoby paliw i gazu, które wraz z rosnącymi cenami energii przekładają się na wzrost kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej. Ponadto od dłuższego czasu fundamentalnym elementem strategicznych decyzji biznesowych jest ochrona klimatu, co ma związek z kwestiami emisji CO2. Wszystko to sprawia, że istnieją ważne motywy do budowania firmowej wizji działań opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. W tym procesie kluczową rolę odrywa wykorzystanie systemu, który pozwoli na zarządzanie informacjami związanymi z energią.

Efektywne zarządzanie zasobami i energią dzięki oprogramowaniu HMI/SCADA - zenon

Istnieją różne sposoby oszczędzania energii i jej wydajnego wykorzystywania. Bez względu na wybraną metodę, warunkiem koniecznym jest zawsze zebranie i analiza szczegółowych, aktualnych informacji na temat zużycia i kosztów energii. Proces ten jest realizowany przez system zarządzania danymi energetycznymi (Energy Data Management System), który wspiera zakład produkcyjny w:

  • zbieraniu danych dotyczących poboru energii,
  • zmniejszeniu zużycia energii w zakładach a co za tym idzie obniżeniu kosztów,
  • zwiększeniu wydajności maszyn i innych urządzeń wspierających produkcję,
  • dostarczeniu danych liczbowych umożliwiających kontrolę energii,
  • monitorowaniu, analizie i archiwizowaniu zebranych danych,
  • zabezpieczeniu bezawaryjnych dostaw energii,
  • pomocy w procesie certyfikacji (np. ISO 50001).

Jednym słowem (EDMS) to narzędzie, które obejmuje wszystkie komponenty sprzętu i oprogramowania: począwszy od licznika zużycia energii aż do kompletnych raportów wysyłanych przez oprogramowanie do osób zarządzających produkcją czy zakładem produkcyjnym. Firma COPA-DATA bazując na 20-letnim doświadczeniu w branży HMI/SCADA opracowała oprogramowanie zenon tak, że idealnie sprawdza się ono w roli centralnego systemu EDMS. Moduły wchodzące w skład rodziny zenon to doskonałe narzędzia, które umożliwiają efektywne i bezpieczne zbieranie informacji z produkcji w czasie rzeczywistym oraz ich analizę zgodnie z procedurami normy ISO 50001.

BEZPIECZNY PRZEPŁYW INFORMACJI TO KLUCZOWY CZYNNIK SUKCESU

Wszystkie dane zebrane w procesie produkcyjnym stanowią podstawę oceny stanu produkcji oraz wpływają na strategiczne decyzję osób zarządzających. Dlatego od SCADA pełniącego funkcję systemu zarządzania danymi energetycznymi wymagana jest bezproblemowa integracja z różnymi innymi systemami zbierania danych, czujnikami lub DDC.

Ponadto nieodzowna jest szybka i bezpieczna transmisja danych. Dzięki oprogramowaniu zenon oferującemu ponad 300 driverów zapewnione jest kompatybilne połączenie każdej aplikacji z dowolnym systemem. Istnieje również możliwość komunikacji poprzez protokoły IEC 61850, IEC 60870 oraz DNP 3. Dane takie jak: zużycie energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody, ropyi gazu, są zbierane szybko i bezpiecznie, a co najważniejsze - dane te można uzyskać w czasie rzeczywistym. Ponieważ tylko korzystanie z dokładnych danych gwarantuje prawidłową analizę, kluczowe znaczenie mają zarówno niezawodna wymiana danych, jak i w pełni rozwinięte mechanizmy diagnostyczne.

Dostarczenie wszystkich informacji przetwarzanych w systemie zenon do baz danych SQL ułatwia ich dostępność. Dwukierunkowa wymiana danych lub polecenia mogą zostać przekazane z poziomu ERP poprzez w pełni zintegrowany, certyfikowany interfejs SAP. Różne wersje oprogramowania zenon są kompatybilne ze wszystkimi aktualnie dostępnymi na rynku systemami operacyjnymi Windows.

Oprogramowanie to jest wykorzystane na wszystkich poziomach procesu produkcji, począwszy od paneli sterowania z systemem operacyjnym typu embedded, Windows CE, poprzez poziom SCADA, aż po systemy ERP. Oprogramowanie zenon można także stosować w ośrodkach przetwarzania danych posiadających własne serwerowe systemy operacyjne.

Podsumowując: zenon obsługuje wszystkie wspomniane wyżej platformy co znacznie zmniejsza koszt inwestycji związanej z modyfikacją struktury IT. Nie bez znaczenia jest również koszt szkoleń, intuicyjna implementacja, konserwacja i serwisowanie systemu.

OBRAZ TO WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC... LICZB

Analizę danych wykonuje zenon Analyzer, który daje możliwość korzystania z pełnego systemu raportującego. Wstępnie zdefiniowane raporty o wysokiej jakości graficznej można generować bezpośrednio w przeglądarce. Elastyczne mechanizmy filtrowania ułatwiają użytkownikowi przeprowadzenie analizy.

Jednocześnie tego typu raporty można tworzyć automatycznie w tle i rozprowadzać za pomocą poczty elektronicznej lub przez intranet. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uzyskać podgląd analizy zużycia środków chemicznych, wody lub energii elektrycznej w formie wykresów słupkowych lub tabel. Analizy porównawcze przeprowadza się za pomocą danych raportów wyświetlających dane z dwóch okresów lub różnych obszarów. Optymalizacja zużycia energii: ograniczenie kosztów i wzrost potencjału produkcyjnego to główne korzyści.

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII: MAKSYMALNE OGRANICZENIE KOSZTÓW I WZROST POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO

W celu ograniczania kosztów energii należy utrzymać średnią wartość zużycia na możliwie jak najniższym poziomie i unikać szczytowych obciążeń. System zarządzania energią zenon (EMS) automatycznie spełnia wymogi, zachowując zgodność z umową na dostawę energii. Na podstawie zebranych danych obliczone zostają prognozy dla określonego czasu, co umożliwia właściwą reakcję na możliwość przekroczenia zużycia energii - na przykład aktywację generatorów lub wyłączenie urządzeń, których praca nie jest w danym momencie konieczna.

System może wykonać te działania automatycznie lub mogą one zostać przedstawione użytkownikowi w formie zalecenia w celu umożliwienia obsługi ręcznej. Operacje przełączania odbywają się na podstawie podstawowych i drugorzędnych czynników decydujących. Podstawowymi czynnikami decydującymi mogą być: aktualne, dynamicznie skalowane wielkości zużycia energii.

Drugorzędne czynniki decydujące to: właściwości maszyn, takie jak czas blokady lub uruchomienia, częstotliwości lub priorytety zmian. Wszystkie informacje zebrane z systemu zenon można przekazać bezpośrednio do nadrzędnych systemów ERP, takich jak SAP, a wymagania określone w systemie ERP można wdrażać bezpośrednio na poziomie przetwarzania.

ZENON - TWÓJ PARTNER W CERTYFIKACJI ISO 50001

Oprogramowanie zenon działa jak system zarządzania energią i jest nieodzowonym narzędziem każdego zakładu produkcyjnego, w przypadku którego chce się wprowadzić racjonalne zarządzanie energią według normy ISO 50001 oraz przeprowadzić proces certyfikacji. Oprogramowanie zenon wspiera cały proces poprzez:

  • automatyczne zbieranie danych z zakładu (w czasie rzeczywistym), w tym danych energetycznych,
  • przejrzysty podgląd danych, liczb i trendów (poprzez zenon Supervisor i zenon Analyzer),
  • możliwość elastycznej i prostej integracji oprogramowania zenon w pracujące urządzenia i inne systemy umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie określonych wymogów.

PODSUMOWANIE

Efektywność i elastyczność, ergonomia i ekonomia - to główne aspekty filozofii oprogramowania zenon. Mają one kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy rozpatrujemy system zarządzania danymi energetycznymi, który podlega stałemu udoskonalaniu. Środowisko zenon charakteryzuje się przede wszystkim "parametryzowaniem zamiast programowania", a także gotowymi modułami i dużą przyjaznością dla użytkowników. W kosztach inwestycji (oprócz standardowych funkcji) zawarte są również aktualizacje i funkcjonalności dla systemu EDMS oraz możliwość wygenerowania dodatkowych obliczeń lub raportów.

Urszula Bizoń-Żaba
COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

copadata.pl

Zobacz również