KTO SIĘ SZKOLI Z BEZPIECZEŃSTWA MASZYN?

Jeżeli natomiast chodzi o szkolenia na przykładach konkretnych rozwiązań produktowych, automatyków szczególnie mogą zainteresować kursy praktyczne w zakresie projektowania i programowania systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymogami dyrektywy maszynowej z wykorzystaniem sterowników PLC.

Szkolenia dotyczące dyrektyw maszynowej, narzędziowej i ciśnieniowej skierowane są przede wszystkim do dwóch grup kursantów: producentów i importerów maszyn oraz użytkowników maszyn. W tej pierwszej największą grupę docelową stanowią projektanci oraz konstruktorzy. Jeżeli chodzi o użytkowników, z wytycznymi tej normy powinni się natomiast zapoznać m.in.: monterzy, osoby remontujące, przebudowujące albo modernizujące maszyny oraz pracownicy działów utrzymania ruchu.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE do polskiego prawa została wprowadzona rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 roku. W dokumencie zostały zebrane wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w dziedzinie projektowania i wykonywania urządzeń wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku na terenie Unii Europejskiej. Zakresem rozporządzenia objęto: maszyny, wyposażenie wymienne, osprzęt do podnoszenia, elementy bezpieczeństwa, odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu, liny, pasy, łańcuchy. Dotyczy ono też maszyn nieukończonych. W dokumencie przedstawiono procedury oceny zgodności oraz sposób oznaczenia maszyn znakiem CE.

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Do polskiego prawa została wprowadzona rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 roku.

Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE do krajowego prawa została wdrożona rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 11 lipca 2016 roku. Dokument ten określa wymagania w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara. W rozporządzeniu opisano też procedury oceny zgodności, zakres dokumentacji technicznej, sposób oznakowania oraz elementy deklaracji zgodności.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe