SZKOLENIA NA MIEJSCU

Dalej zwykle omawiane są źródła zanieczyszczeń i sposoby ich eliminowania, w tym przez m.in.: usuwanie zanieczyszczeń stałych oraz mikroorganizmów z powietrza, zapobieganie przenikaniu smarów, dezynfekcję wody, dbałość o jakość pary oraz kondensatów. Przedstawiane są także metody mycia oraz sterylizacji linii produkcyjnych na miejscu (CIP, Cleaning in Place i SIP Sterilisation in Place), parametry wpływające na skuteczność czyszczenia oraz dezynfekcji, charakterystyka preparatów do mycia i sterylizacji.

W zakresie kursów oraz warsztatów praktycznych niektóre firmy szkoleniowe oferują ciekawe rozwiązanie, jakim jest ich prowadzenie na miejscu, w zakładzie, w obrębie linii produkcyjnej klienta. Taka forma spotkania ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na zestawienie wiedzy zdobytej w części teoretycznej szkolenia z realnymi problemami występującymi w danym zakładzie i wdrożonymi w nim rozwiązaniami technicznymi, czyli tym, co dla pracowników jest najważniejsze w codziennej praktyce. Warto także sprawdzić, czy organizator oferuje w ramach wyjazdowego szkolenia przygotowanie raportu z oceną naszej linii produkcyjnej. Ważny jest ponadto aspekt organizacyjny – w trakcie szkoleń na miejscu łatwiej (zwykle także taniej) można przeszkolić większą grupę osób, które nie muszą opuszczać zakładu, co w przypadku kursów wyjazdowych może dezorganizować jego pracę.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe