UTRZYMANIE RUCHU – OD STRATEGII...

W zakresie tytułowej specjalizacji wyróżnia się zasadniczo dwie grupy szkoleń. Do pierwszej zaliczane są kursy, w czasie których omawiane są najpopularniejsze strategie zarządzania utrzymaniem ruchu. Przykładem takiej jest TPM (Total Productive Maintenance).

W ramach szkoleń tego typu zwykle podawana jest definicja tego podejścia oraz wyjaśniane są cele i korzyści, jakie, odpowiednio, powinny zdecydować o wdrożeniu TPM i jakich można się spodziewać, jeżeli zakończy się ono sukcesem. Oprócz tego TPM porównuje się z innymi, alternatywnymi strategiami. Zwykle są także przedstawiane etapy i metody jego wdrażania i omawiane są najważniejsze wskaźniki wykorzystywane do oceny podejmowanych działań, jak: OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair) oraz KPI (Key Performance Indicator).

W temacie utrzymania ruchu warto również rozważyć udział w szkoleniach z zakresu takich metod, jak: SMEAD (Single Minute Exchange of Die), której celem jest ograniczenie czasu przezbrajania maszyn, czy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), służącej do analizy rodzajów i skutków możliwych błędów, oraz ogólnie z podejścia lean manufacturing.

Dominik Kowalczyk

 DACPOL

  • Jakie szkolenia oferujecie? Jakie są ich cele i powody?

Zmiany zachodzące na rynku wymuszają także na dostawcach komponentów rozszerzanie zakresu działalności. Sama szerokość oferty produktowej to już za mało. Klienci oczekują od swoich partnerów doradztwa technicznego przy wyborze rozwiązań oraz różnej formy przekazywania wiedzy: teoretycznej (np. związanej ze zmianą przepisów), jak również praktycznej i produktowej.

Od wielu lat systematycznie poszerzamy zakres oferowanych szkoleń poruszających tematykę skierowaną do przemysłu. Najdłużej organizowanym rodzajem są seminaria techniczne, które stanowią miejsce merytorycznego spotkania teorii i praktyki oraz wiedzy produktowej jako sposobu na rozwiązywanie codziennych problemów. Jest to typ spotkań łączący prelekcje z wolną dyskusją, która pozwala poznać specyfikę związaną z eksploatacją maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu, a przy tym poznać praktyczne doświadczenia osób z działów UR, którzy są ich słuchaczami.

Inną formą przekazywania wiedzy są specjalistyczne szkolenia np. z zakresu tematyki przeciwwybuchowej, które obejmują zarówno te podstawowe, odbywające się cyklicznie (raz w miesiącu w Piasecznie) – stanowiące wprowadzenie w meandry bezpieczeństwa procesowego – jak i wersję zaawansowaną, skupioną na wybranej kwestii, konkretnym problemie lub określonym wycinku tej rozległej dziedziny wiedzy. Ze względu na fakt, że ryzyko wystąpienia tzw. atmosfery wybuchowej jest stosunkowo powszechne, ponieważ wiąże się z istnieniem dużej różnorodności substancji określanych jako niebezpieczne, to problem przeciwdziałania jest istotnym zagadnieniem dla niemal każdej branży przemysłowej. Realizowane są również dedykowane szkolenia dotyczące tej problematyki dostosowane do aktualnych potrzeb danej firmy.

Jeśli chodzi o szkolenia praktyczne, to w centrum szkoleniowym DACPOL organizowane są warsztaty dotyczące programowania sterowników SIMATIC. Cykl obejmuje część teoretyczną, a także naukę samodzielnego wykorzystania podstawowych funkcji programowania, konfiguracji oraz monitorowania sterownika tak, aby kursanci nabyli praktyczną umiejętność poruszania się w języku graficznym sterownika i jego obsługi. Tygodniowe szkolenia odbywają się na trzech poziomach zaawansowania.

Zmiana przepisów, postępująca automatyzacja i cyfryzacja wymusza na pracownikach firm działających w branżach przemysłowych stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, co sprawia, że oczekują oni przekazywania wiedzy od swoich dostawców komponentów.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe