AWARIE – ROZPOZNANIE, ROZWIĄZANIE, ZAPOBIEGANIE

Ponadto omawiane są sposoby gromadzenia i zarządzania wynikami pomiarów, ich ewentualnego dalszego przetwarzania, prawidłowej interpretacji i kojarzenia z prawdopodobnymi przyczynami nieprawidłowości w działaniu maszyny. Na przykładach mogą być także wyjaśniane szczególne przypadki i czynniki, które mogą zafałszować wynik pomiarów bądź mogą mieć wpływ na jego właściwą interpretację. W przypadku odczytów z kamer termowizyjnymi są to przede wszystkim parametry badanego obiektu, głównie emisyjność i refleksyjność jego powierzchni oraz warunki, w jakich przeprowadzany jest pomiar. Te ostatnie to wiatr i słońce, jeżeli badanie jest wykonywane na zewnątrz budynku oraz klimatyzacja i inne źródła ciepła w popobliżu, gdy obiekt pomiaru znajduje się w budynku.

Podczas tego typu szkoleń zwykle są też omawiane sposoby rozwiązywania zdiagnozowanych problemów – na przykład przez wyważanie czy osiowanie maszyn, którego brak spowodował nadmierne drgania. W związku z obszernością tej tematyki wiele firm organizuje kursy, które są poświęcone wyłącznie temu, jak radzić sobie w razie wystąpienia konkretnych awarii albo jakie problemy najczęściej występują w przypadku danej grupy maszyn, urządzeń lub podzespołów. Przykładem są szkolenia z zakresu różnych technik i praktyk wyważania i osiowania, technik smarowania czy eksploatacji łożysk.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również