DEFINICJE, NORMY POLSKIE, PORADY PRAKTYCZNE

Jeżeli chodzi o teorię, to standardowo podawana i wyjaśniana jest definicja eksplozji, do której dochodzi w obecności trzech czynników (trójkąt wybuchu): substancji palnych (w stężeniu w granicach wybuchowości), tlenu i źródła zapłonu. Omawia się również klasyfikację substancji niebezpiecznych i ich parametry, od wartości których zależy poziom zagrożenia wybuchem.

Typowo na szkoleniach z ATEX przedstawiane są również polskie normy zharmonizowane z tymi dyrektywami. Przykładem jest PN-EN 60079. W dokumencie tym m.in. podano klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem i scharakteryzowano projektowanie, dobór, montaż, kontrolowanie, konserwację instalacji elektrycznych oraz naprawę, remonty i regenerację urządzeń w takich warunkach.

Na szkoleniach z ATEX można się oprócz tego dowiedzieć o rozwiązaniach w dziedzinie: zabezpieczania instalacji produkcyjnych przez niedopuszczanie do tworzenia się atmosfery wybuchowej (detekcja gazów), zapobiegania zapłonowi atmosfery wybuchowej (detekcja płomieni), ograniczania efektów eksplozji i urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym (ich oznaczeniach, rozwiązaniach konstrukcyjnych).

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe