STEROWANIE W PĘTLI OTWARTEJ ALBO ZAMKNIĘTEJ

Poszczególnymi osiami obrabiarki można sterować poprzez regulację ich położenia i prędkości w otwartej albo w zamkniętej pętli. Podstawową wadą systemów regulacji z otwartą pętlą jest to, ze względu na brak informacji z układu sprzężenia zwrotnego nie można sprawdzić, czy zadana pozycja i prędkość narzędzia zostały osiągnięte.

Jeżeli zatem z powodu zakłóceń wystąpią w tym zakresie rozbieżności, nie będzie możliwości ich skorygowania. Dlatego w układzie regulacji z otwartą pętlą pracują zwykle obrabiarki sterowane punktowo, natomiast rzadko te ze sterowaniem odcinkowym / konturowym.

Inaczej jest w systemach sterowania z zamkniętą pętlą, w których obwód sprzężenia zwrotnego monitoruje regulowane wartości. Pozwala to na skompensowanie ich ewentualnych odchyleń. Większa dokładność sterowania osiami obrabiarki jest uzyskiwana dzięki większej złożoności oraz dodatkowym elementom obwodu sprzężenia zwrotnego.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty