Rozmowa z Martinem Kumpoštem, Sales Managerem w firmie RACOM

| Wywiady

W aplikacjach wymagających niezawodnej transmisji danych preferowane są technologie radiowe

Rozmowa z Martinem Kumpoštem, Sales Managerem w firmie RACOM
  • Jakie systemy są dzisiaj wykorzystywane do bezprzewodowej transmisji danych w przemyśle? Czy są to nadal te bazujące na radiomodemach, czy raczej zastępują je routery do sieci komórkowych?

Na świecie mamy do czynienia z dwoma podejściami do tworzenia systemów komunikacji bezprzewodowej na duże odległości - wykorzystuje się tu albo sieci komórkowe, albo prywatną infrastrukturę radiową. To drugie jest starsze, ale ciągle bardzo popularne - szczególnie poza Europą. Mam tu na myśli projekty np. w branży oil & gas i dystrybucji energii elektrycznej, gdzie jednorazowo korzysta się nawet z 1-2 tysięcy modułów radiowych.

Jesteśmy producentem zarówno radiomodemów, takich jak RipEX, jak też routerów do sieci komórkowych M!DGE i innych produktów, dzięki czemu mamy doświadczenie w korzystaniu z obydwu rodzajów systemów. Moim zdaniem mamy tu dzisiaj do czynienia ze stanem równowagi, zaś komunikacja radiomodemowa jest na pewno daleka od bycia martwą technologią. Istnieją wręcz branże, które ze względów bezpieczeństwa nastawione są na wykorzystanie tylko tego rodzaju sieci.

Warto dodać, że rozwiązania własnościowe oparte na komunikacji radiomodemowej działają niezależnie od operatorów sieci GSM. Dzięki temu użytkownicy mogą w pełni zarządzać tego typu sieciami. Jest to jeden z głównych powodów, dla których radiomodemy wykorzystywane są w aplikacjach bezpieczeństwa i specjalnych.

  • Jakich aplikacji to dotyczy? Gdzie stosowane są Wasze produkty?

Zastosowania tego typu dotyczą przykładowo energetyki oraz systemów komunikacyjnych dla służb mundurowych. Do tego dochodzi przemysł, infrastruktura dystrybucja mediów oraz transport, przy czym tutaj mamy do czynienia praktycznie z każdą z technologii.

Urządzenia marki RACOM stosowane są na całym świecie, w tym od lat w Polsce. Nasze systemy działają np. w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w Koszalinie oraz Poznaniu, mamy też wdrożenia w energetyce obejmujące po kilkadziesiąt radiomodemów - np. w firmie Tauron Dystrybucja. W przypadku Polski istnieje jednak pewien problem, który związany jest z faktem, że wykorzystywany jest tutaj kanał pracy 12,5 kHz, co oznacza, że prędkość transmisji jest relatywnie niska.

  • Czy rzeczywiście potrzeba dużych prędkości przesyłania danych np. w przypadku odczytu liczników?

W tego typu aplikacjach nie są one wprawdzie niezbędne, aczkolwiek klienci coraz częściej wymagają też transmisji obrazów lub wideo. Tak jest np. gdy występuje stan alarmowy, otwierane są drzwi do obiektu, itp. W tym przypadku radiomodemy są o tyle problematyczne, że wprowadzają 1-2-sekundowe opóźnienie w transmisji pojedynczych zdjęć. Stąd też planujemy wprowadzenie niebawem nowego produktu o wiele większym paśmie transmisyjnym, co umożliwi tworzenie znacznie szybszych łączy radiowych.

  • Jakie są inne wymogi odbiorców, w szczególności w zakresie wykonania omawianych urządzeń?

Urządzenia te pracują generalnie w trudnych warunkach, stąd też liczy się przede wszystkim ich duża odporność środowiskowa. Wysokie stopnie ochrony IP oraz IK są absolutnie niezbędne, podobnie jak odporność na zaburzenia pochodzące od innych systemów. Do tego dochodzą ekstremalne temperatury - szczególnie te w zakresie ujemnym - przykładowo -40°C.

Takie występują w przypadku naszych instalacji pracujących na Syberii. Z drugiej strony mamy też zainstalowane urządzenia w Meksyku, gdzie pracują one w temperaturach 50°C i wyższych. Stąd też bardzo ważne jest, aby zagwarantować na etapie produkcji wysoką jakość, dzięki czemu systemy mogą pracować długoterminowo, bez konieczności ich serwisowania.

  • Jak wyglądają migracje omawianych systemów na nowszą infrastrukturę sprzętową?

Oferujemy RipEX Migration Solution - kompletny system, który umożliwia bezpieczne przełączenie starej sieci na nową. Korzysta się tu z rozwiązania, gdzie równolegle z dotychczasowymi pracują nowe urządzenia, zaś antena jest podłączona przez inteligentny switch. Pozwala to na przejście na szybszą transmisję, do tego zmianę po stronie sieci przewodowej - z interfejsu szeregowego na Ethernet.

Omawiane rozwiązanie cieszy się obecnie dużą popularnością, bowiem w przemyśle istnieje wiele sieci M2M wymagających modernizacji. Przykładowo w Rosji pracuje dzisiaj wiele starych radiomodemów m.in. firmy Motorola, które są modernizowane z wykorzystaniem naszych wyrobów. Dotyczy to głównie klientów z branży oil & gas, takich jak Lukoil czy Gazprom.

  • Do kogo można zwrócić się w przypadku potrzeby modernizacji posiadanej instalacji?

Jesteśmy producentem czeskim, który sam projektuje, wytwarza i wdraża systemy. O ile jednak w Czechach mamy zespół instalacyjny, o tyle za granicą korzystamy z partnerów, którzy zajmują się oferowaniem produktów oraz wparcia klientów. W Polsce od blisko 20 lat współpracujemy z firmą Sabur, na stoisku której jesteśmy gościem podczas targów Automaticon.

  • Dziękujemy za rozmowę.

Na zdjęciu tytułowym od lewej: Jiri Bardon i Martin Kumpošt z firmy RACOM oraz Wojciech Znojek, dyrektor generalny Sabur Sp. z o.o.; stoisko firmy Sabur podczas targów Automaticon 2017