Rockwell odrzuca kolejną ofertę Emersona - tym razem o wartości 29 miliardów dolarów

| Gospodarka Artykuły

Zarząd firmy Rockwell Automation odrzucił, przedstawioną 16 listopada, trzecią ofertę Emersona wartą 29 miliardów dolarów, mówiąc, że nie docenia ona dostatecznie Rockwella i jego perspektyw na dalszy wzrost oraz tworzenie wartości. Poza tym oferta naraża akcjonariuszy Rockwella na znaczące długoterminowe ryzyko i potencjalnie tworzy firmę, która nie jest dobrze przygotowana do skutecznego konkurowania na zmieniającym się rynku.

Rockwell odrzuca kolejną ofertę Emersona - tym razem o wartości 29 miliardów dolarów

Prezes i dyrektor generalny Rockwella, Blake Moret, mówi, że zarząd jest pewien strategicznego kierunku i zdolności firmy do dalszego generowania wyjątkowych zysków dla akcjonariuszy, a także tworzenia wartości wykraczających poza propozycję Emersona, szczególnie biorąc pod uwagę osłabienie pozycji Rockwella wynikające z połączenia dwóch przedsiębiorstw oraz ryzyko związane z kursem akcji Emersona. Blake Moret twierdzi, że większy nie zawsze jest lepszy i dodaje, że Emerson poprzez transakcję może zwiększyć swój potencjał wzrostu i zysków oraz rozszerzyć swoje możliwości na rynku automatyki przemysłowej i informacji, ale Rockwell już nie.

- Chociaż połączona firma miałaby w ofercie szerszy zakres produktów i usług, uważamy, że nie byłaby w stanie dorównać osiągnięciom firmy Rockwell Automation w zakresie dostarczania wartości klientom i akcjonariuszom - mówił Blake Moret.

Zdaniem Blake'a Moreta synergie kosztowe przewidziane w ofercie fuzji spowodowałyby znaczną redukcję zatrudnienia i osłabiłyby możliwości przyciągania i motywowania pracowników, którzy mogą realizować długoterminową strategię firmy, zapewniającą korzyści klientom i akcjonariuszom. Według Moreta, Rockwell nie ufa też zdolnościom Emersona do przeprowadzenia proponowanej transakcji, która jest prawie dziesięciokrotnie większa niż jakiekolwiek wcześniejsze przejęcie Emersona.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również