Rockwell kupuje Odos Imaging - szkockiego specjalistę w zakresie obrazowania 3D

| Gospodarka Artykuły

Firma Rockwell Automation przejęła Odos Imaging, szkocką spółkę, która opracowuje i produkuje trójwymiarowe systemy time-of-flight do zastosowań w obrazowaniu przemysłowym. Działająca w Edynburgu firma Odos Imaging została założona w 2010 roku. Opracowuje rozwiązania time-of-flight oraz systemy zamrażania ruchu (freeze motion systems) stosowane w  logistyce, automatyzacji, rolnictwie oraz innych wymagających aplikacjach. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione.

Rockwell kupuje Odos Imaging - szkockiego specjalistę w zakresie obrazowania 3D

- Dzięki przejęciu możemy rozbudować nasze portfolio inteligentnych czujników i produktów z dziedziny bezpieczeństwa, co jest ważną częścią Connected Enterprise. Możemy też rozszerzyć nasze dotychczasowe możliwości, wprowadzając technologię trójwymiarowych systemów time-of-flight do zastosowań przemysłowych - mówił Lee Lane, wiceprezes i dyrektor generalny działu bezpieczeństwa, czujników i łączności w firmie Rockwell.

Kamery 3D time-of-flight firmy Odos, poprzez łączenie możliwości rejestracji obrazów przestrzennych z precyzją widzenia w zakresie dwuwymiarowym, otwierają nowe sposoby wydobywania informacji z obrazów. Na przykład obrazy 2D można wykorzystać do wyodrębnienia informacji o cechach i krawędziach, które można następnie połączyć z danymi 3D w celu uzyskania pełnego zrozumienia każdej sceny, co jest na przykład istotne przy automatycznym paletyzowaniu czy rozpoznawaniu wielkości i objętości obiektów.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również