Nowa, skalowalna platforma analityczna do zastosowań przemysłowego IoT

| Technika

Powszechne korzystanie z rozwiązań sieciowych i mocy obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych spowodowało, że dostępność danych zrewolucjonizowała sposób rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmian. Producenci doświadczają jednak trudności związanych ze złożonością uzyskiwania danych użytecznych w odpowiednim miejscu i czasie. Brakuje im również doświadczenia i zasobów do zarządzania danymi od urządzeń aż po chmurę.

Nowa, skalowalna platforma analityczna do zastosowań przemysłowego IoT

Firma Rockwell Automation postawiła sobie za cel stworzenie zaawansowanego środowiska analitycznego w obszarze produkcji. Projekt Scio jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Redukuje on przeszkody blokujące przepływ informacji, aby umożliwić podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Platforma oferuje dostęp do analityki ad-hoc i umożliwia prowadzenie zaawansowanych analiz w oparciu o ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane z praktycznie dowolnego źródła.

Pozwala ona również na inteligentne łączenie danych i dostarczanie wyników analiz na intuicyjnych kontrolkach graficznych, które mogą być udostępniane i wyświetlane przez różnych użytkowników. Użytkownicy platformy mogą w dalszych etapach samodzielnie rozwijać poszczególne poziomy agregacji danych, aby móc podejmować lepsze decyzje przyspieszające uzyskanie spodziewanych korzyści.

Główne cechy platformy Project Scio to:

  • Automatyczne wykrywanie urządzeń: Ręczne mapowanie źródeł danych może być czasochłonnym i podatnym na błędy procesem. Platforma może automatycznie wykrywać urządzenia i zmienne Rockwell Automation, a także dane urządzeń innych dostawców, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędów. Ponadto proces automatycznego wykrywania zapewnia użytkownikom dostęp do bardziej szczegółowych informacji niż zwykle uzyskiwane przy ręcznemu mapowaniu, takich jak nazwa urządzenia, lokalizacja linii produkcyjnej czy lokalizacja zakładu.
  • Koniec z odrębnymi analizami: Zamiast podejścia polegającego na pozostawianiu danych w miejscu ich powstawania i odpytywaniu urządzeń na żądanie, platforma pobiera dane do jednej, centralnej lokalizacji z zachowaniem możliwości ich ciągłej aktualizacji. Co więcej - łącza do źródeł danych wystarczy ustanowić tylko raz. Dzięki tym łączom użytkownicy mogą tworzyć zindywidualizowane analizy i aktualizować je zgodnie z preferowaną częstotliwością bez pomocy ze strony specjalisty od zaawansowanej analizy danych.
  • Elastyczne uczenie maszynowe (ML): Użyj odpowiedniego algorytmu ML do konkretnego wyzwania. Platformę Project Scio można konfigurować, używając znanych w branży algorytmów, takich jak SparkML, MLLib i Python.
  • Analityka w zamkniętej pętli sterowania: Korzystając z uczenia maszynowego lub wstępnie zdefiniowanych nastaw konfiguracji, platforma może monitorować działania operacyjne i automatycznie wprowadzać korekty w układach regulacji, jeśli parametry procesów zaczynają wykraczać poza dopuszczalne zakresy. To umożliwia użytkownikom optymalizowanie sterowania procesami, poprawę jakości oraz ograniczanie ilości odpadów.
  • Rynek aplikacji: Wyróżnikiem omawianego rozwiązania jest możliwość dostępu do dowolnego źródła danych i tworzenia zindywidualizowanych analiz. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji zewnętrznych, jak też tych opracowanych przez Rockwell Automation w ramach narzędzia FactoryTalk Analytics. Umożliwiają one monitorowanie wskaźników wydajności takich jak OEE (całkowita efektywność wyposażenia) oraz jakości - a wszystko to w ustandaryzowany sposób i bez konieczności przeprowadzania konfiguracji.
  • Otwarta platforma: Trudno oczekiwać od użytkowników automatyki przemysłowej nagłych zmian w istniejących systemach sterowania i informatycznych na rzecz zwiększania możliwości analitycznych. Skalowalna i otwarta platforma Rockwell Automation została stworzona do budowy kompletnego ekosystemu różnych źródeł danych IIoT. Platforma gwarantuje szybkie i bezproblemowe połączenie w obrębie Connected Enterprise łącznie ze sterownikami, oprogramowaniem MES czy urządzeniami końcowymi.

Oprócz opisanych rozwiązań informatycznych firma Rockwell Automation oferuje pełny zakres usług w ramach rozwiązania Connected Services, które pomagają klientom w zapewnieniu integralności i bezpieczeństwa sieci, projektowaniu i konserwacji infrastruktury sieciowej oraz w zdalnym monitorowaniu urządzeń, obejmującym utrzymanie predykcyjne. Usługi te mają za zadanie pomóc klientom we wszystkich aspektach związanych z użytkowaniem rozwiązania Connected Enterprise, takich jak rozwój infrastruktury i strategii działania IIoT czy zapewnienie zdalnego monitorowania i analiz.

Rockwell Automation
www.rockwellautomation.com

Zobacz również