Plany polskich MŚP w zakresie robotyzacji

| Gospodarka Roboty

Prawie co trzecia mała i średniej wielkości firma produkcyjna planuje robotyzację w perspektywie najbliższych 3 lat - wynika z raportu "Barometr robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw". Badanie przeprowadziło pod koniec zeszłego roku ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie firmy Universal Robots i objęło nim 300 małych oraz średniej wielkości krajowych przedsiębiorstw z różnych branż przemysłowych.

Plany polskich MŚP w zakresie robotyzacji

Wśród planujących robotyzację firm przedsiębiorstwa średnie planują wybór robotów tradycyjnych (43%) lub współpracujących (37%). Z kolei w przypadku małych firm w pierwszej kolejności rozważane są coboty (43%), w drugiej roboty przemysłowe (40%). Bisko 30% respondentów nie określiło preferowanego typu maszyn.

Głównym motywatorem (83%) przedstawicieli MŚP do robotyzacji stanowisk produkcyjnych jest możliwość poprawy efektywności procesów wytwarzania. Firmy oczekują również możliwości zwiększenia wolumenu (71%) i skrócenie wskaźnika time-to-market (68%). Pozostałe najważniejsze czynniki przedstawiono na infografice.

Około 11% badanych oczekuje zwrotu z inwestycji w robotyzację w perspektywie jednego roku, 36% w perspektywie 1-2 lat, 20% w 3-4 lata, natomiast 18% liczy się ze zwrotem w okresie 5 lub więcej lat. Przedsiębiorcy chcieliby oczywiście, aby czas ten był możliwie najkrótszy - blisko 80% respondentów jako optymalny podało okres do 2 lat. Warto dodać, że przedstawiciele firm nieplanujących robotyzacji, jako główne powody swojej decyzji wskazali: skalę produkcji niewymagającą robotyzacji (42%), profil produkcyjny niewymagający instalacji robotów (41%), procesy, których nie da się zrobotyzować (34%), niewielkie wolumeny produkcji (32%) oraz zbyt wysokie koszty robotyzacji (25%).

Zobacz również