wersja mobilna
Online: 241 Wtorek, 2018.01.23

Raporty

Obudowy i szafy przemysłowe - raport rynkowy

czwartek, 13 stycznia 2011 08:33

Obudowy i szafy to - porównując je choćby z układami sterowania - pozornie nieskomplikowane elementy systemów automatyki. Warunkują one jednak poprawne działanie zainstalowanych w nich urządzeń, niezawodność ich pracy oraz żywotność. Do tego wykorzystywane są w nich coraz częściej zaawansowane systemy dystrybucji energii, wentylacji i klimatyzacji, przez co profesjonalne obudowy przemysłowe znacząco odbiegają od stereotypu mało zaawansowanych technicznie produktów.

Spis treści » Energetyka, przemysł, teleinformatyka
» Jakie obudowy?
» Nie tylko cena
» Produkcja i dystrybucja
» Perspektywiczne branże i wartość rynku
» Nie przeocz!
» Rozmowa z Maciejem Kowalskim
» Pokaż wszystko

W oferowaniu tytułowych produktów wyspecjalizowało się w Polsce kilkudziesięciu dostawców, którzy oferują także osprzęt do obudów oraz różnorodne usługi - np. związane z obróbką mechaniczną. Firmy te często obsługują kilka sektorów rynku - oprócz przemysłu dostarczają również obudowy dla producentów OEM oraz do odbiorców z rynku teleinformatycznego.

W raporcie przedstawiamy najważniejsze w kraju branże będące odbiorcami obudów i szaf, omawiamy rodzaje tych produktów i wymogi klientów je kupujących. Przyglądamy się także zmianom, które zaszły w ostatnich latach w tej branży i trendom, które będą wpływały na jej rozwój w przyszłości.

ENERGETYKA, PRZEMYSŁ, TELEINFORMATYKA

Rys. 1. Branże będące najważniejszymi odbiorcami omawianych w raporcie odbudów

Rynek obudów i szaf obejmuje bardzo różne produkty i wiele branż, przy czym można dokonać tutaj pewnej klasyfikacji. Spośród wszystkich, tj. również pozaprzemysłowych sektorów będących najistotniejszymi odbiorcami obudów i szaf, kluczowe przedstawiono na wykresie 1. Są nimi przemysł, energetyka, następnie telekomunikacja oraz IT i kolejnictwo (lub szerzej - infrastruktura w transporcie szynowym).

Zestawienie to można by w zasadzie uprościć do dwóch większych grup - pierwszej obejmującej zastosowania w przemyśle, związane z rozdziałem energii i w szeroko rozumianej energetyce, oraz drugiej obejmującej aplikacje w serwerowniach, centrach danych i innych zastosowaniach teleinformatycznych. W raporcie skupiamy się na pierwszej grupie produktów i ich odbiorcach, choć dostawcy obudów i szaf działają często na wszystkich wymienionych rynkach i trudno jest dokonać precyzyjnego podziału między wymienionymi branżami.

Marcin Lisowski

Product Manager - automatyka i sterowanie Rittal

Czynnikiem determinującym wybór obudów oraz szaf sterowniczych są z pewnością trudne warunki przemysłowe. Klienci coraz częściej poszukują produktów zapewniających ochronę przed dużym zapyleniem, wilgotnością czy agresywnymi substancjami występującymi w przemyśle. Nikogo nie dziwi już zastosowanie obudów o stopniu ochrony IP69K. Bardzo ważną kwestią jest również modułowość systemów szaf sterowniczych i akcesoriów, która zapewnia szybki montaż i dostosowanie do indywidualnych wymagań.

Ciekawą sprawą jest w tym wypadku np. możliwość demontażu i wymiany płyt przepustowych dla kabli czy zabudowy wszystkich wewnętrznych płaszczyzn obudowy. Funkcjonalności te pozwalają zaoszczędzić czas pracy oraz wygospodarować bardziej wszechstronny montaż w tych obudowach, co również przekłada się na korzyści finansowe. Klienci przemysłowi potrzebują rozwiązań kompleksowych. Obudowy i szafy przemysłowe od kilkudziesięciu lat nie zmieniły znacząco swojego wyglądu zewnętrznego, jednak oczekiwania klientów bardzo wpłynęły na jakość i funkcjonalność tych produktów.

Obudowy mogą pracować w wyższych temperaturach, zapewniają dużo większą szczelność oraz pozwalają na szybszy montaż. Nieco inaczej jest w kwestii wentylacji obudów przemysłowych. Automatyzacja procesów przemysłowych spowodowała wypieranie prostych wentylatorów przez coraz bardziej zaawansowane układy sprężarkowe oraz wymienniki ciepła oparte o wodę jako czynnik chłodzący. Jest to związane ze stale rosnącym problemem dużych strat mocy urządzeń, które wymagają chłodzenia w obudowie.

Pozostając przy sektorze przemysłowym, dokonać można kolejnego usystematyzowania rynku i wskazać najczęstszych odbiorców obudów oraz szaf. Według opinii uczestników raportu są nimi klienci końcowi (np. zakłady przemysłowe), a następnie - z w miarę podobnymi udziałami - producenci OEM, integratorzy systemów oraz dystrybutorzy/ resellerzy (patrz wykres 2). Wyniki te byłyby podobne do przedstawionych 1,5 roku temu w pierwszej edycji raportu (APA 6/2009), gdyby nie istotna różnica - miejscami zamienieni byli wtedy dystrybutorzy i producenci OEM (ci ostatni znaleźli się wtedy na końcu zestawienia).

Rys. 2. Grupy klientów będący najczęstszymi odbiorcami obudów i szaf (dotyczy tylko branży przemysłowej)

Zmianę tę jest łatwo wytłumaczyć, gdyż pierwsza połowa 2009 roku była okresem, gdy sytuacja w branży była wyjątkowo trudna, a dekoniunkturę bardzo znacząco odczuwali wówczas wytwórcy maszyn i inni producenci.

Towarzyszyły temu oczywiście również spadki sprzedaży w każdym z sektorów rynku i praktycznie wszystkich grup asortymentowych z omawianego zakresu. W przypadku odbiorców końcowych zakupy obudów i szaf związane są z nowymi inwestycjami, ale też modernizacjami istniejących obiektów przemysłowych, energetycznych czy infrastrukturalnych.

Aplikacje takie tworzą też często integratorzy systemów. Inaczej jest w przypadku obsługi firm OEM - tego typu klientami są zazwyczaj producenci aparatury elektrycznej, urządzeń elektronicznych, przy czym produkty te dotyczą różnych branż - automatyki, elektroniki konsumenckiej, medycyny, motoryzacji, a nawet wojska. W tym przypadku inne są też wolumeny sprzedaży i inny charakter rynku, co dokładniej omówiono w kolejnych rozdziałach. Warto dodać, że o ile produkcja i dystrybucja większych obudów i szaf dotyczy zazwyczaj rynku krajowego, małe obudowy wytwarzane są często na eksport.

JAKIE OBUDOWY?

Klienci z wymienionych w poprzednim rozdziale branż poszukują bardzo różnych obudów pod względem wielkości, wykorzystywanych materiałów i cech aplikacyjnych. Tym, co łączy wyroby wykorzystywane w zastosowaniach profesjonalnych, są zazwyczaj wymogi co do wysokiej odporności środowiskowej, możliwości łatwego montażu komponentów wewnątrz obudów oraz modułowego zestawiania w większe systemy.

Warunek co do poziomu zabezpieczenia mechanicznego i elektrycznego wbudowanych komponentów szczególnie dobrze spełniają obudowy metalowe. Tego typu produkty - wykonywane najczęściej ze stali - charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i termiczną, a także bardzo dobrą izolacją elektromagnetyczną. W części aplikacji wykorzystywane jest aluminium (choć relatywnie rzadko ze względu na koszty), w części stal kwasoodporna (szczególnie tam, gdzie zagrożenie korozją jest wysokie).

Typowo jednak używana jest odpowiednio malowana blacha stalowa lub ewentualnie stal nierdzewna - szczególnie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i podobnych (głównie ze względu na możliwość częstego czyszczenia i niewrażliwość na substancje chemiczne). Obudowy tego typu mogą być również wykorzystywane w aplikacjach tzw. outdoor, czyli zewnętrznych - np. w skrzynkach rozdzielczych oraz telekomunikacyjnych. Szczególny rodzaj omawianych obudów stanowią szafy przemysłowe. Są one używane do montażu większych systemów - np. rozdziału energii lub sterowania.

TABELA 1. Obudowy i szafy przemysłowe – oferta dostawców krajowych

W przypadku aplikacji przemysłowych zabudowywana jest w nich aparatura elektryczna, elektroniczna i komponenty automatyki, natomiast w przypadku zastosowań teleinformatycznych - serwery wraz z układami chłodzenia i ew. zasilania. Konstrukcja mechaniczna szaf jest w przypadku praktycznie większości producentów podobna - wykonywane są one zazwyczaj z odpowiednio malowanej blachy stalowej, bazują na profilach stalowych tworzących szkielet, do których dołączane są podłoga i sufit oraz ściany i drzwi.

Producenci zazwyczaj oferują wykonania każdej z tych części (np. typoszereg wielkości, przeszklenia, perforacje, itp.), co zapewnia w większości przypadków możliwość doboru szafy do aplikacji, bazując tylko na elementach katalogowych. Przykładowe szafy dostępne na rynku polskim przedstawiono w tabeli 3. W większości przypadków są to produkty mogące być zestawiane modułowo w większe ciągi.

Nowości i trendy

Najważniejsze trendy technologiczne w branży obudów dotyczą, zdaniem działających tutaj firm, przede wszystkim dwóch grup zagadnień - związanych ze stosowanymi materiałami, obróbką i generalnie produkcją obudów oraz ich dodatkowym osprzętem. W przypadku produkcji dostawcy obudów wskazują na wykorzystanie technologii odlewania próżniowego, wtrysk dwukomponentowy oraz poprawę jakości i wzornictwa obudów. Dochodzi do tego spawanie plazmą, cięcie laserem i zaawansowana obróbka mechaniczna, a także zapewnianie odporności środowiskowej i elektromagnetycznej obudów.

W przypadku osprzętu tematem, który od kilku lat nieustannie napędza branżę, jest chłodzenie. Przy rosnącej miniaturyzacji urządzeń automatyki (np. napędów, zasilaczy), co powoduje konieczność odprowadzenia coraz większej ilości energii cieplnej z obudowy czy szafy, wydajne chłodzenie (w tym wodne) i wentylacja są kluczowe. Rozwiązania takie oferuje wielu dostawców obudów i szaf, przy czym firmy te oferują też zazwyczaj wsparcie klientów w zakresie obliczania bilansu cieplnego systemu i doboru systemu chłodzącego do aplikacji.

Warto dodać, że firmy dostarczające szafy bardzo często oferują do nich dodatkowe komponenty mechaniczne oraz elektryczne (np. do zabudowy wnętrza, systemy rozprowadzania energii, oświetlenia oraz układy wentylacyjne lub klimatyzacyjne). Inną specyficzną grupą obudów są te przeznaczone do systemów komputerowych i urządzeń elektronicznych - np. obudowy typu rack, szczególnie w standardzie 19".

Rys. 3. Produkty najczęściej kupowane przez polskich odbiorców (dotyczy różnych branż, nie tylko przemysłowej)

W ich dostarczaniu specjalizują się często firmy działające na rynku embedded i komputerów przemysłowych. Drugą dużą rodziną obudów są te wykonywane z tworzyw sztucznych (np. poliwęglanu, poliestru czy ABS).

O ile obudowy metalowe i szafy trafiają przede wszystkim do energetyki, przemysłu i zastosowań teleinformatycznych oraz infrastrukturalnych, obudowy z tworzyw sztucznych stosowane są przede wszystkim przez producentów OEM, elektroinstalatorów oraz coraz częściej w szeroko rozumianym przemyśle.

Pomimo faktu, że plastiki są potocznie kojarzone z materiałami o gorszej jakości i wytrzymałości, profesjonalne obudowy z tworzyw sztucznych z powodzeniem mogą zastępować w wielu aplikacjach wersje metalowe, a w części zastosowanie są nawet korzystniejsze. Odporność mechaniczna jest w ich przypadku zazwyczaj wysoka, obudowy mogą też zapewniać wysoki stopień ochrony, a do tego są łatwe w obróbce i nienarażone na korozję. Doliczając do tego ich korzystną cenę, użycie tego typu obudów systematycznie rośnie.

Obudowy takie, podobnie jak wersje metalowe i szafy przemysłowe, mogą występować jako modułowe, co pozwala na ich zestawianie w większe systemy. Bardzo ważną grupę stanowią wersje do wykorzystania przez producentów OEM (np. obudowy do urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Spośród omawianych produktów najczęściej kupowane przez polskich odbiorców są obudowy małogabarytowe. Mogą być to obudowy z tworzyw sztucznych (np. dla elektroniki) oraz kompaktowe szafki sterownicze do zastosowań w przemyśle, aplikacjach elektroinstalacyjnych i innych.

TABELA 2. Marki oferowanych na polskim rynku produktów

W tych ostatnich mogą być montowane przykładowo urządzenia sterujące, końcówki systemu nadzoru czy podzespoły do układy rozdziału energii. Drugą dużą grupą produktów są pełnogabarytowe szafy sterownicze dla energetyki, przemysłu, zastosowań teleinformatycznych i podobnych. Sprzedaż uzupełniają przemysłowe stanowiska pracy i inne, niewymienione wcześniej rodzaje obudów (patrz wykres 3). Sytuacja ta jest analogiczna jak podczas tworzenia pierwszej edycji raportu - nieznacznie wzrosło jedynie wykorzystanie szaf sterowniczych. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

2018-01-22   | LINAK Polska
Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

Linak wprowadził do oferty pięć siłowników elektrycznych ze zintegrowanym interfejsem CAN w standardzie SAE J1939. Tego typu magistrala to sprawdzony protokół wykorzystywany m.in. w ciężkich maszynach budowlanych, rolniczych, itp.
czytaj więcej

Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

2018-01-22   |
Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

Firma Southco rozszerzyła ofertę elektronicznych systemów kontroli dostępu o nowy kontroler EA-P3 ułatwiający integrowanie systemów dostępu bezkluczowego na poziomie sprzętowym. EA-P3 ułatwia elektroniczne zarządzanie poświadczeniami za pomocą bezkontaktowych kart inteligentnych MIFARE 13,56 MHz, bez konieczności zapewnienia dostępu do sieci czy też instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA