Środa, 14 września 2016

Jakie powinny być nowoczesne szafy i obudowy przemysłowe?

Obudowy są wszędzie. Związane z produkcją i dystrybucją obudów sektory od lat budzą zainteresowanie wielu firm działających w branży przemysłowej - najbardziej w obszarze automatyki i energetyki. Dzieje się tak ze względu na duże zapotrzebowanie na obudowy, które pochodzi nie tylko z przemysłu, a także na relatywnie duże koszty samych produktów, co dotyczy głównie obudów metalowych oraz osprzętu z nimi związanego. W raporcie omawiamy aktualną koniunkturę na rynku produkcji i dystrybucji obudów.

Jakie powinny być nowoczesne szafy i obudowy przemysłowe?

Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez nas na miesiąc przed tegorocznymi targami Energetab - koniunktura na rynku szaf i obudów jest dzisiaj nieco gorsza, niż w latach poprzednich. Na ocenę respondentów wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie się liczby krajowych inwestycji, co jest pochodną ograniczenia dostępności funduszy unijnych, a także ciągła ekspansja dostawców tanich produktów dalekowschodnich.

Sposobami na przeciwdziałanie tym trendom są dla krajowych dostawców m.in. wprowadzanie nowych produktów pod względem wzornictwa oraz stosowanych rozwiązań technicznych, a także oferowanie klientom pakietu usług - głównie z zakresu wytwarzania i modyfikacji obudów.

Rynek produkcji i dystrybucji obudów przedstawialiśmy w APA wielokrotnie, każdorazowo dokonując klasyfikacji tych wyrobów i omawiając ich parametry techniczne. Informacje na ten temat znaleźć można m.in. w poprzednim raporcie (publikacja w APA we wrześniu 2014) oraz w najnowszym informatorze IRA 2017. Tym razem ograniczamy się do ich ogólnej klasyfikacji, skupiając się na przedstawieniu samego rynku i trendów go zmieniających.

Zdjęcie tytułowe - część modułowej rozdzielnicy napędowej Centerline MCC 2500 marki Allen-Bradley wyprodukowanej w zakładzie Rockwell Automation w Katowicach

JAKIE OBUDOWY TRAFIAJĄ DO PRZEMYSŁU?

Rys. 1. Najpopularniejsze rodzaje obudów sprzedawanych przez dostawców przedstawionych w raporcie

A dokładniej - co trafia do przemysłu i innych zastosowań profesjonalnych, takich jak te w energetyce, transporcie czy budownictwie? Oferta szaf i obudów dostępnych na rynku krajowym jest bardzo szeroka i rozciąga się od produktów z tworzyw sztucznych do tych metalowych i od wersji małych - np. obudów dla elektroniki, do szaf umożliwiających montaż aparatury elektrycznej, systemów sterowania i napędowych.

Tym, co łączy dużą część wyrobów wykorzystywanych w zastosowaniach profesjonalnych, jest spełnianie przez nie wymogów związanych z odpornością mechaniczną i środowiskową, posiadanie certyfikatów, możliwości łatwego montażu komponentów oraz modułowego obudów w większe systemy. Rozszerzeniem omawianej oferty jest różnorodny osprzęt - m.in. wentylatory i klimatyzatory oraz systemy rozdziału energii.

Podstawowym sposobem klasyfikacji obudów jest ich podział pod względem stosowanych materiałów. Trzon omawianego w raporcie rynku związany jest z produkcją i dystrybucją wersji metalowych, które wykonywane są ze stali, rzadziej z aluminium.

Dostawcy obudów i szaf przemysłowych

Tego typu szafy i obudowy cechują się wysoką odpornością mechaniczną, termiczną oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem wewnętrznych urządzeń przez wpływem zaburzeń elektromagnetycznych. Po stronie negatywów są oczywiście koszty, a także podatność na korozję.

Z drugiej strony w branży istnieje duża podaż produktów z tworzyw sztucznych (poliwęglan, ABS, poliester). Pomimo obiegowego stwierdzenia, że "plastik" to raczej słaba jakość, a same obudowy nadają jedynie do wytwarzania niewielkich urządzeń, w ostatnich latach coraz częściej stosowane są one jako zamienniki tych metalowych.

Dostępne są w wersjach o wysokich stopniach ochrony IP oraz IK, cechują się atrakcyjnym wzornictwem, modułowością, przez co stosowane są zarówno w przemyśle, jak też budowie maszyn, energetyce i oczywiście aplikacjach elektroinstalacyjnych.

Portfolio wyrobów dostarczanych przez działających w kraju dostawców obejmuje pełen pakiet obudów i szaf. Miks produktów - uśredniony dla wszystkich respondentów - przedstawiono na rysunku 1. W przypadku obudów z tworzyw sztucznych dominują wersje małogabarytowe oraz kompaktowe szafki sterownicze, natomiast w zakresie wersji metalowych mamy do czynienia z trzema grupami o podobnych udziałach w całkowitej sprzedaży.

Dodatkowo w ostatnim z przypadków istotną część statystyki stanowi sprzedaż pełnogabarytowych szaf sterowniczych, w których zwykle specjalizują się najwięksi dostawcy działający na rynku. Porównując te wyniki z rezultatami poprzednich raportów, trudno o wskazanie większych zmian, szczególnie że po raz pierwszy przedstawiamy je w podziale na materiały obudów.

SYTUACJA NA RYNKU

Rys. 2. Koniunktura na omawianym rynku - ocena dostawców krajowych

Po kilku dobrych latach tym razem wskazania dotyczące koniunktury w branży są gorsze, co dotyczy obydwu rynków. Widać wyczekiwanie na rynku, czego możliwym powodem są zmiany w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania unijnego, zaś skutkiem - obniżone oceny dotyczące sytuacji w branży.

Jak bardzo? Zestawienie wyników (patrz rys. 2) uzyskanych w bieżącym oraz poprzednim badaniu rynku (te ostatnie przeprowadzaliśmy w drugiej połowie 2014 roku) wskazują, że odsetek osób niezadowolonych wzrósł dwu-, trzykrotnie. Oczywiście nadal przeważają oceny in plus, aczkolwiek nie można przejść obojętnie obok faktu, że co czwarty z respondentów uznał koniunkturę za niekorzystną.

Możliwe tego powody oraz trendy na rynku omawiamy w końcowych rozdziałach raportu. Warto przy tym zaznaczyć, że przewidywania co do przyszłych zmian (patrz rys. 3) nie wskazują, jakoby miało następować dalsze pogarszanie się sytuacji.

Jak wygląda rynek pod względem wartości? Zestawienie odpowiedzi respondentów pokazuje, że w tym aspekcie w ostatnich dwóch latach branża praktycznie nie zmieniła się. W przypadku obudów z tworzyw sztucznych zdecydowana większość wskazań oscylowała wokół 40 oraz 50 mln zł rocznie - i w tym zakresie znajdują się również średnia i mediana. Dwa lata temu rynek "wyceniany" był na około 30 mln zł.

Rys. 3. Ocena zmian koniunktury w branży

Jeżeli chodzi obudowy metalowe, to pytanie o wartość branży połączone zostało z oszacowaniem dla sektora szaf elektrycznych. Podawane tu były kwoty od 20 do kilkuset mln złotych, zaś rozrzut wyników był znacznie większy. W tym przypadku średnia wyniosła 130 mln, zaś mediana 100 mln zł. W zeszłym raporcie rynek został oszacowany sumarycznie na 150 mln zł rocznie, a więc - podobnie jak w przypadku obudów z tworzyw sztucznych - możemy mówić o utrzymaniu status quo.

Relatywnie niewiele zmieniło się też pod względem branż, z których pochodzi główny popyt na szafy i obudowy. Krajowi producenci i dystrybutorzy dostarczają swoje produkty przede wszystkim do klientów z szeroko rozumianego przemysłu (a wraz z nim producentów maszyn i firm OEM), sektora energetycznego i branży teleinformatycznej.

Rosnącym rynkiem jest ten związany z wojskiem i zastosowaniami specjalnymi, istotne są też m.in. aplikacje infrastrukturalne, transport szynowy i elektronika medyczna. Wskazania dotyczące centrów danych znalazły się w bieżącej statystyce na dalszym miejscu (piąta pozycja), aczkolwiek wynika to z faktu, że większość ankietowanych przez nas firm skupia się na obsłudze przemysłu oraz energetyki.

Rys. 4. Branże będące w kraju najczęstszymi odbiorcami szaf i obudów

O ile powyższe zestawienie dotyczy obudów metalowych i szaf elektrycznych, o tyle w przypadku wersji z tworzyw sztucznych środek ciężkości przesunięty jest w stronę produkcji urządzeń elektronicznych i elektrycznych, automatyki budynkowej, sektora security (alarmy, systemy dozorowe, itd.) oraz elektroniki konsumenckiej. Widać to na rysunku 4.

Również wśród typów odbiorców w obrębie przemysłu, co już nie przedstawiamy na wykresach, uwidoczniła się polaryzacja. O ile obudowy i szafy metalowe to przede wszystkim klienci końcowi, a także integratorzy systemów, prefabrykatorzy rozdzielnic, o tyle w przypadku obudów z tworzyw sztucznych w zestawieniu dominują producenci OEM, zaś na drugim miejscu znalazły się zakłady produkcyjne.

POSZUKIWANIA-DECYZJA-REALIZACJA

Rys. 5. Kluczowe dla krajowych odbiorców cechy szaf i obudów

Jakie elementy ofert dostawców obudów są kluczowe dla rodzimych odbiorców? Jakie są wymogi tych ostatnich? Okazuje się, że pomimo różnorodności typów i zastosowań obudów, producenci oraz dystrybutorzy branżowi spotykają się z dosyć podobnymi potrzebami klientów.

Zostały one zestawione w formie graficznej na rysunku 5 w podziale na obudowy metalowe i wykonywane z tworzyw sztucznych. W obydwu przypadkach liczą się przede wszystkim parametry techniczne (wymiary, materiał, stopień ochrony, izolacja, itd.) i atrakcyjna cena, aczkolwiek cech ważnych przy decyzjach zakupowych jest znacznie więcej.

Przede wszystkim można zauważyć istotność parametru "krótki termin dostawy". Na fakt ten zwraca uwagę Maciej Kowalski z firmy Eltron w publikowanym w tym raporcie wywiadzie, a tutaj znajduje on dodatkowe potwierdzenie. Okazuje się bowiem, że o ile proces pozyskiwania klienta i podejmowania przez niego decyzji zakupowej może być długi, o tyle sama realizacja zamówienia powinna być jak najkrótsza. Wymaga to oczywiście odpowiedniej logistyki po stronie dostawcy i nierzadko wiąże się z posiadaniem odpowiednich stanów magazynowych.

Oferowane marki produktów

Inną z ciekawych cech i jednocześnie zmianą w stosunku do poprzednich raportów jest spadek znaczenia przywiązania do marki. Poprzednio znajdowała się ona na czwartym miejscu, obecnie - wraz z parametrem "długotrwała współpraca z dostawcą" - trafiła na dalszą pozycję zestawienia.

Jedną z możliwych tego interpretacji jest fakt dostępności na rynku wielu produktów markowych, jakościowych i o parametrach zgodnych ze standardami, co zwiększa możliwości ich doboru przez klientów.

Pewnym wyjątkiem może być obszar związany z produktami specjalizowanymi - np. obudowami do urządzeń elektronicznych. Wyroby takie podlegają często rozwojowi w ramach dłuższej współpracy ich producenta z dostawcą obudów, co potwierdza zresztą inny z naszych respondentów - Robert Radzikowski z firmy Kradex.

Oczywiście zależnie od typu obudowy i jej zastosowania istotność omawianych cech zmienia się. Pisaliśmy o tym już wielokrotnie i jedynie można podkreślić, że specjalizacja pod względem dopasowywania obudów do aplikacji cały czas postępuje, a klienci wymagają dzisiaj od dostawców znacznie więcej, niż tylko oferty produktów standardowych.

Tak jest też w przypadku usług, które w wielu firmach stały się standardowym elementem oferty. Dotyczy to przede wszystkim modyfikacji obudów - czy to poprzez otworowanie, zmianę kształtu, czy też pod względem malowania i wykonywania nadruków. Do usług należy też integracja systemów, aczkolwiek dotyczy to najczęściej większych obudów i szaf.

Robert Radzikowski

Kradex

  • Jakie wartości dodane do produktów można zaoferować klientom? Czy krajowi odbiorcy korzystają z usług np. w zakresie obróbki mechanicznej obudów?

Z każdym rokiem klienci stają się coraz bardziej wymagający i oczekują od dostawcy rosnącego wsparcia merytorycznego w projektach oraz wykonywania dodatkowych usług związanych z obudowami.

Przykładowo nawet jeśli sami są w stanie taniej wyfrezować obudowę u siebie, na własnym sprzęcie, taką usługę zlecają nam. Nie blokują u siebie maszyn ani nie marnują roboczogodzin na próby z prototypem, których efekty bywają niezadowalające. Wolą zapłacić, a nawet przepłacić, ale mieć problem z głowy.

Firmy skupiają się na etapach generujących wartość dodaną, a nie na każdej operacji, którą należy wykonać. Takie podejście jest jak najbardziej słuszne. Nawet ci klienci, którzy zamawiają u nas setki tysięcy sztuk produktów rocznie, nie myślą o przenoszeniu wytwarzania obudów do siebie.

Takie działanie zwiększa zyski i marżę na gotowym urządzeniu, dając firmom przewagę na rynku. Efekt jest taki, że tacy odbiorcy dysponują później większym budżetem przy wdrażaniu nowego projektu i zamawiają u nas formy najwyższej jakości. A to daje im kolejną przewagę nad konkurencją.

  • Co zmienia się na rynku? Czy krajowi odbiorcy korzystają z obudów standardowych, czy też wykonywanych na zlecenie?

W tym temacie mogę się wypowiedzieć tylko o obudowach plastikowych, ponieważ ich produkcja jest dominującym obszarem naszej działalności. Generalnie zmienia się bardzo dużo, ale jednocześnie nie zmienia się nic.

Średniej wielkości i duże firmy stać na wykonanie własnej formy, zaś mali klienci są ciągle zmuszeni do korzystania z wyrobów katalogowych, przez co kupują to, co jest dostępne, a potem obudowy personalizują. Mała forma to wydatek kilkudziesięciu tysięcy zł netto - na to stać tylko większe firmy, które wytwarzają i sprzedają duże wolumeny urządzeń.

Na dalszych etapach wszystko zależy od oczekiwań odbiorców, a klienci mają zwykle opracowane pomysły i plany zmiany, jakie chcą wprowadzić. Często bywa też tak, że mniejsze firmy, gdy tylko odpowiednio się rozwiną, realizują z nami wspólnie projekt na wyłączność. Generalnie jednak możliwości innowacji rosną wprost proporcjonalnie do wielkości budżetów klientów, przy czym w ostatnich latach, ku naszemu zadowoleniu, obserwujemy zwiększanie się tych ostatnich.

STRONA PODAŻOWA

Rys. 6. Konkurencja w branży produkcji i dystrybucji szaf oraz obudów

Szafy i obudowy są produktami popularnymi, które można znaleźć zarówno w firmach specjalizujących się w ich produkcji - takich jak Rittal, Fibox, Pentair, ZPAS, Kradex czy Maszczyk, jak też u wielu dystrybutorów lokalnych. Jeżeli chodzi o pierwszą z grup, to wśród dostawców częstym podziałem jest ten przebiegający wzdłuż granicy wytyczonej przez materiały - tj. obudowami metalowymi versus tymi z tworzyw sztucznych.

W przypadku dystrybutorów takiej specjalizacji zwykle nie ma, natomiast typowe jest nastawienie się tych ostatnich na konkretne branże - np. obsługę producentów elektroniki, odbiorców z obszaru budownictwa czy też klientów integrujących systemy komputerowe i korzystających z produktów z zakresu mechaniki 19".

Tabele raportowe zawierają dane 47 podmiotów, wśród których jest kilkoro producentów krajowych. Takimi są m.in. Armel, Dacpol, Ergom, Jakubowski, Jotkel, Kradex, Maszczyk oraz ZPAS. W większości są to firmy oferujące wyroby z tworzyw sztucznych, aczkolwiek są też wyjątki - przykładowo ZPAS wytwarza szafy metalowe, zaś Jakubowski świadczy usługi wykonywania na zamówienie specjalizowanych obudów metalowych i ich elementów.

Do kluczowych na rynku dostawców należą przedsiębiorstwa międzynarodowe, a więc lokalne oddziały producentów zagranicznych. W raporcie przedstawiono kilkanaście takich firm - są nimi m.in. ABB, apra-optinet, Eaton, Ensto, ETI, Fibox, Jean Muller, Phoenix Contact, Schneider Electric, Spelsberg Elektro i przede wszystkim Pentair oraz Rittal. Pozostałą grupę dostawców stanowią dystrybutorzy, którzy oferują często po kilka marek produktów i mają wcześniej omawianą specjalizację branżową.

Szafy przemysłowe i większe obudowy - przykładowe produkty

Omawiany rynek, niezależnie o jakim typie obudów i firm mowa, oceniany jest przez uczestników jako silnie konkurencyjny. Taka opinię przedstawiło ponad 60% ankietowanych dostawców szaf i obudów metalowych oraz aż 3 na 4 oferentów wersji plastikowych (patrz rys. 6).

To nie tylko więcej niż w badaniu z 2014 roku, ale też ponad średnią dla tego typu statystyk publikowanych w APA. Sektor dystrybucji obudów, choć atrakcyjny, jest silnie konkurencyjny, a działalność na nim wymaga stworzenia dobrej oferty - to podstawowe z wniosków nasuwających się w kontekście przedstawionych wyników.

JAKIE MARKI ZNAJĄ POLACY?

Rys. 7. Najpopularniejsze w kraju marki obudów i szaf metalowych (zestawienie powstało na bazie odpowiedzi ankietowych i nie odzwierciedla udziałów firm w rynku; wielkość napisu jest proporcjonalna do popularności)

Pytanie o najpopularniejsze u nas marki szaf i obudów, które każdorazowo zadajemy respondentom, przynosi z jednej strony potwierdzenie status quo na rynku, z drugiej zaś - pewne niewielkie, ale zauważalne zmiany. W przypadku wersji metalowych czołową pozycję zajął niemiecki Rittal. O popularności tej marki świadczy fakt, że liczba jej wskazań przekroczyła dwukrotnie liczbę wskazań kolejnego producenta!

Na drugim miejscu znalazły się ex aequo francuski Schneider Electric oraz rodzimy ZPAS, którego siedziba zlokalizowana jest niedaleko Kłodzka. Firma, podobnie jak pozostałe wymienione, oferuje szafy i obudowy metalowe zarówno dla przemysłu, jak też serwerowni (zastosowania teleinformatyczne) i innych aplikacji. Pewną różnicą jest natomiast nieco dalsza pozycja marki Pentair.

Przez lata klasyfikowana ona była bardzo blisko Rittala i jest to jednocześnie firma, której produkty dostarcza w kraju kilkoro dystrybutorów, a one same są po części wytwarzane w lokalnym zakładzie w Dzierżoniowie. Innymi ważnymi markami są na omawianym rynku m.in. Eaton, Hammond oraz Bopla (patrz rys. 7).

Rys. 8. Najpopularniejsze w kraju marki obudów z tworzyw sztucznych (uwagi analogiczne jak w przypadku zestawienia popularności producentów obudów metalowych)

Obudowy z tworzyw sztucznych to, poza kilkoma wyjątkami, domena firm zagranicznych. W tym przypadku najbardziej znanym producentem wytypowana została Bopla, a wraz z nią rodzimy Kradex, zaś w pierwszej trójce znalazł się też Fibox. Ostatnia z firm, fiński dostawca szerokiej gamy obudów, był liderem zestawienia publikowanego w poprzednim raporcie.

Kolejnymi popularnymi markami są obecnie m.in. Elektro-Plast, Hammond, Rose, Incobex, Schneider Electric, OKW oraz Gainta. W bieżącym zestawieniu dalszą pozycję zajął natomiast Ensto, podobnie jak Maszczyk (patrz rys. 8). Należy jednak zaznaczyć, że prezentowana "chmura" powstaje na bazie subiektywnych ocen popularności marek i nie świadczy o udziałach firm w rynku czy też realizowanej przez nie sprzedaży.

Maciej Abratkiewicz

Rittal

  • W jakich branżach i zastosowaniach wykorzystywane są szafy oraz obudowy przemysłowe? Co zmienia się w ich aplikacjach?

Szafy i obudowy przemysłowe mają bardzo wiele zastosowań, a wynika to z szerokiego zakresu dostępnych rozwiązań - od niewielkich puszek instalacyjnych, do pełnogabarytowych szaf automatyki. Wykorzystuje się je przede wszystkim do ochrony umieszczonych w nich urządzeń, czyli układów sterowania procesami czy maszynami, a także do zabudowy systemów rozdziału energii elektrycznej.

Dodatkowo producenci stawiają duży nacisk na ilość akcesoriów dodatkowych, które pozwalają na elastyczną rozbudowę systemu. Dzięki temu klienci praktycznie nie są ograniczeni co do możliwości zastosowań, a co więcej, bardzo często zaskakują nas zaproponowanym przez siebie rozwiązaniem.

W zasadzie nie ma również większych ograniczeń, jeżeli chodzi o dziedziny przemysłu, w których używane są szafy pełnogabarytowe oraz mniejsze obudowy. Do głównych branż należą automotive, transport, przemysł energetyczny, maszynowy czy przetwórczy. Dodatkowo do bardziej agresywnych środowisk stosuje się obudowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

W tej dziedzinie należałoby wymienić przemysł surowcowy, chemiczny i petrochemiczny, spożywczy, a także szeroko pojętą branżę offshore. Dzięki temu szafy i obudowy sterownicze można spotkać m.in. w zakładach produkcyjnych, na lotniskach, w kopalniach, oczyszczalniach czy elektrowniach konwencjonalnych i tych wykorzystujących źródła odnawialne.

Warto również zwrócić uwagę, że wraz z rozwojem technologicznym producenci szaf i obudów przemysłowych mogą cały czas udoskonalać procesy wytwórcze. Przykładem może być stosowanie farb oraz podkładów antykorozyjnych najlepszej jakości. Dzięki temu, w trudnych warunkach przemysłowych, coraz częściej lakierowana obudowa z blachy stalowej sprawdza się praktycznie tak dobrze jak szafka ze stali nierdzewnej czy kwasoodpornej.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty