Perspektywy rynkowe: energetyka

W jakich obszarach rynku następował będzie największy rozwój w przyszłości? Jakie branże będą w Polsce najczęstszymi odbiorcami złączek i aparatury nn? Dwa lata temu na tak postawione pytanie respondenci odpowiadali najczęściej: sektor budowlany, produkcji maszyn, transport i generalnie przemysł – w przypadku złączek szynowych oraz: przemysł, budownictwo, motoryzacja, elektronika, OZE i energetyka oraz transport – w przypadku aparatury nn.

 
Rys. 11. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami złączek listwowych i aparatury niskiego napięcia

Bieżąca statystyka wprawdzie zawiera elementy takie jak te wymienione, ale ich kolejność jest inna (rys. 11). Zdecydowanie na czoło zestawienia wysunęła się energetyka, co obejmuje zastosowania w energetyce zawodowej, jak też zapewnianie zasilania potrzeb własnych w przemyśle i innych branżach. Druga grupa wskazań dotyczyła praktycznie ex aequo branży maszynowej i aplikacji budynkowych, na kolejnych miejscach znalazły się: przemysł motoryzacyjny i aplikacje elektroinstalacyjne. Należy przy tym zaznaczyć, że tym razem połączyliśmy odpowiedzi dotyczące złączek i aparatury nn, więc prezentowana statystyka ma charakter wynikowy.

Podsumowując rozdział i cały raport, można uznać, że dostawcy omawianych produktów będą ciągle działali na rynku mającym kilka punktów podparcia, którymi w szczególności będą m.in. energetyka, przemysł, budownictwo i transport. Będą to również cały czas wysoce konkurencyjne branże, z ciągłą presją cenową ze strony odbiorców i dużą liczbą podmiotów będących dostawcami złączek i aparatury niskiego napięcia.

 

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w przeprowadzonym latem 2021 roku badaniu ankietowym. Uczestnikami badania byli przedstawiciele firm dostarczających złączki listwowe i aparaturę niskiego napięcia na rynku polskim.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty