WIELU DOSTAWCÓW I DUŻA KONKURENCJA

Na obydwu omawianych rynkach działa bardzo wielu producentów, dystrybutorów o różnym poziomie specjalizacji oraz firm usługowych, których cechują różne sposoby obsługi klientów oraz dostarczane wolumeny produktów. Poziom nasilenia walki konkurencyjnej jest tu wysoki – od 80% do 90% respondentów oceniło go jako "silny", pozostali uznali za standardowy. Komponenty łączeniowe i aparatura niskonapięciowa to wszak jedne z najpopularniejszych produktów i znaleźć je można u bardzo wielu dostawców. Efektem jest statystyka przedstawiona na wykresie na rysunku 8 – obejmująca jedne z najwyższych wyników uzyskiwanych podczas przeprowadzanych przez redakcję badań ankietowych.

 
Rys. 8 Konkurencja w omawianych branżach

Producentów i dystrybutorów złączek oraz aparatury niskiego napięcia przedstawiono wraz z ofertami w tabelach raportowych, aczkolwiek warto dokonać ich segmentacji oraz omówienia kilku cech samej branży. Na topie zestawienia, jak można sądzić po wynikach naszych badań, znajdują się producenci specjalizujący się w technice łączeniowej i transmisji sygnałów oraz aparaturze niskiego napięcia. Są to zarówno firmy krajowe (Promet, Relpol, Spamel, Apator), jak też podmioty zagranicznie, głównie zachodnioeuropejskie. Takimi są m.in. lokalne oddziały firm (podajemy alfabetycznie): Eaton Electric, ETI, Jean Müller, Legrand, Phoenix Contact, Weidmüller, WAGO czy Wieland Electric. Mają one w omawianym zakresie szerokie i jednocześnie specjalizowane portfolio, które dodatkowo rozszerzają, np. oznaczniki oraz narzędzia wykorzystywane przez elektroinstalatorów, czy też rozwiązania elektroniczne z obszaru komunikacji sieciowej oraz systemów sterowania. Do powyższej grupy dochodzą koncerny o szerokiej ofercie w zakresie automatyki i energetyki – przykładowo ABB, Schneider Electric oraz Siemens, których jednym z obszarów działalności jest dostarczanie aparatury niskiego napięcia i pokrewnych produktów.

W przypadku grupy dystrybutorów na czołowe miejsca listy, jeżeli chodzi o realizowane w kraju obroty, wysuwają się hurtownie elektryczne (elektrotechniczne). Grupa tych firm przechodziła w ostatnich latach przeobrażenia własnościowe, wiele rozbudowało też swój potencjał, jeżeli chodzi o liczbę lokalizacji oraz kanały docierania do klientów (np. przez Internet). Obecnie do wiodących hurtowni zaliczają się: TIM, Alfa Elektro, Kaczmarek Electric, Grodno, Onninen oraz Nowa Elektro. Ich roczne obroty wynoszą (dane za 2018 rok) od około 300 mln zł (Nowa Elektro) do ponad 750 mln zł (TIM). W każdym z przypadków osią oferty są produkty ściśle elektryczne, co obejmuje złącza i złączki, kable i przewody oraz szereg wyrobów z zakresu aparatury niskiego napięcia. Do tej grupy podmiotów dochodzą grupy zakupowe zrzeszające firmy o różnej wielkości i charakterystyce działalności. Takimi grupami są przykładowo El-Sigma oraz Forum-Rondo.

Wśród dystrybutorów aparatury elektrycznej znaleźć można też sporo firm o średniej wielkości i typowo dużym stopniu specjalizacji. Takimi są przykładowo: Astat, Dacpol oraz OEM Automatic. Każda z nich specjalizuje się w dostarczaniu komponentów i urządzeń dla przemysłu, oferuje również aparaturę elektryczną i automatykę dla innych branż – np. infrastrukturalnej czy budynkowej. Każda wychodzi również z innymi działaniami w stronę klientów – np. szkoleniami i warsztatami oraz pomocą przy doborze produktów, a nieraz też tworzenia aplikacji.

Mówiąc o wartości dodanej do produktów, należy wskazać na integratorów systemów oraz prefabrykatorów szaf i rozdzielnic. Są oni dla producentów i ich oddziałów de facto klientami, firmami partnerskimi zapewniającymi integrację ich urządzeń w większych systemach oraz tworzenie aplikacji zgodnie z wymogami odbiorców końcowych. Omawiane w raporcie produkty stanowią również popularne elementy ofert dystrybutorów katalogowych – np. Digi-Key, Farnell, RS Components czy TME, a także innych dostawców.

 
Rys. 9 Sposoby dostarczania produktów do klientów – opinie dostawców

Warto dodać, że złączki szynowe i aparatura nn sprzedaje się w przeważającej liczbie przypadków samodzielnie (patrz rys. 9). Prawdopodobnie jest to powiązane z faktem, że za stworzenie całego systemu rozdziału energii czy szafy elektrycznej odpowiadają integratorzy / prefabrykatorzy czy też, w przypadku maszyn, ich producenci – a ci zwykle dobierają komponenty elektryczne i sterowania, bazując na ofertach różnych dostawców. Dodatkowo w wielu przypadkach dostawcy aparatury oferują jedynie jej wybrany asortyment. Przykładami są Relpol i Finder – firmy specjalizujące się w przekaźnikach i pokrewnych produktach, ale jednocześnie mające bardzo szerokie portfolio w tym zakresie. Tego typu przedsiębiorstwa często również współpracują z dystrybutorami, takimi jak np. hurtownie elektotechniczne, co pozwala im docierać do szerokiej grupy odbiorców.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również