PREFERENCJE ZAKUPOWE ODBIORCÓW

O najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów zapytaliśmy oddzielnie w przypadku urządzeń tablicowych oraz osprzętu, aczkolwiek statystyki udzielanych odpowiedzi okazały się zbliżone. Przedstawiono je na rysunku 5 i w obydwu kategoriach na czele znalazły się: koszty zakupu (atrakcyjność cenowa) i jakość wykonania, zaś dalej były: marka, łatwość użytkowania oraz dokładność pomiarów (cechy dotyczące aparatury), a także trwałość. Wyniki te są także zbliżone do publikowanych przez nas w poprzednich raportach i wprost wynikają z zastosowań omawianych produktów.

Komponenty i urządzenia tablicowe mają charakter utylitarny, są one wykorzystywane w aplikacjach, gdzie pojawiają się niesprzyjające warunki środowiskowe i narażenia mechaniczne. Z tych powodów odpowiednia ich jakość oraz trwałość są tu jednymi z podstawowych wymogów. Dla użytkowników istotne są również łatwość ich obsługi oraz odczytu wskazań, przez co trudno tu o rozwiązania wysublimowane, takie jak choćby cyfrowe HMI. Omawiane produkty muszą też zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, często poparte atestami.

 
Rys. 5 Najważniejsze dla klientów cechy urządzeń tablicowych oraz osprzętu

Z drugiej strony zrozumiały jest prymat wskazań dotyczących kosztów zakupu. Omawiane w raporcie produkty należą do dojrzałych technologiczne i są dostępne u wielu dostawców, co skutkuje ich dużą podażą i łatwością wymiany jednego modelu na inny. Nie jest to dla ich oferentów specjalnie komfortową sytuacją, choć trudno spodziewać się tu jakichś zmian.

Cechy takie jak kompletność asortymentu czy certyfikaty znalazły się na dalszych miejscach zestawienia, aczkolwiek nie można wykluczyć, że dla części odbiorców będą one kluczowe. Przykładowo szerokość oferty i możliwości korzystania z rodzin produktów w zakresie osprzętu będą istotne dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, zaś certyfikaty – dla firm stosujących produkty tablicowe w aplikacjach kolejowych, specjalnych czy związanych z pracą w strefach zagrożonych wybuchem.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty