Jaka jest sytuacja w branży?

 
Rys. 3. Aktualna sytuacja na omawianym rynku jest w porównaniu z ostatnimi latami…

Zdaniem respondentów koniunktura na rynku jest dobra, jednocześnie tegoroczne oceny są korzystniejsze niż w ostatnich kilku latach – tak można podsumować wyniki zaprezentowane na rysunku 3. Odpowiedzi "dobra" podało 78% osób, "bardzo dobra" – 9%, zdaniem 13% w branży jest niekorzystnie. Jest to również kolejne potwierdzenie, że pandemia nie odcisnęła na omawianym rynku negatywnego piętna. Warto też zaznaczyć, że jednocześnie nieznacznie wzrosły oceny natężenia walki konkurencyjnej pomiędzy dostawcami (rys. 4).

W przypadku bieżącego raportu – w przeciwieństwie do większości podobnych opracowań publikowanych w APA, nie jesteśmy w stanie oszacować wartości branży. Wynika to z faktu, że omawiane grupy produktów obejmują komponenty elektryczne i elektromechaniczne, czujniki i urządzenia pomiarowe, obudowy, silniki, aparaturę niskiego napięcia oraz wiele innych urządzeń automatyki i sterowania. Wyrobów jest bardzo dużo, do tego dochodzą usługi. Z kolei dostawcy, działając w określonych sektorach rynku, zazwyczaj mają rozeznanie głównie co do ich własnych branż, a niekoniecznie już co do ogółu.

 
Rys. 4. Konkurencja na polskim rynku produktów ATEX

W udzielanych w tym roku odpowiedziach pojawiały się kwoty od niecałego miliona do 200 mln zł rocznie. Przykładowo grupa enkoderów ATEX oceniona została na 5 mln zł rocznie, analogicznie było z komponentami łączeniowymi. Odpowiedzi ogólne (bez wskazania produktów czy ich rodzajów) to m.in.: 20, 50 i 60 mln zł, ale też: 120 i 200 mln zł. Trudno tu dokonywać uśrednienia, nie mając ani kompletu odpowiedzi dla wszystkich grup, ani też ich udziałów w rynku. Uśrednienia też nie podawaliśmy w poprzednich raportach, pozostając jedynie przy oszacowaniu przedziału podawanych wartości. W przypadku badania z 2019 roku wynosił on od 10 do 100 mln zł.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe