BRANŻA WYMAGAJĄCA SPECJALIZACJI

Produkty do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą mieć odpowiednią konstrukcję, zapewniać zgodność z przepisami, a część z nich musi także przejść badanie typu. Również cała omawiana dziedzina jest specjalistyczna i wymaga fachowej wiedzy. Ostatnie ze stwierdzeń pojawiło się w komentarzach wielu naszych respondentów. Zdaniem części z nich znajomość zagadnień ATEX ograniczona jest do niewielkiej grupy specjalistów – zarówno po stronie dostawców, jak też odbiorców. Potwierdzają to wyniki ankiety w przypadku odpowiedzi na pytanie "czy branża wymaga specjalizacji czy jest podobna do innych?" (patrz rys. 5), gdzie zdecydowanie przeważały te pierwsze. Niewątpliwie rynek jest bardzo specyficzny i wymusza na dostawcach dogłębną znajomość omawianej tematyki, zaś na integratorach – posiadanie dużego doświadczenia obiektowego. Oczywiście komponenty ATEX pojawiają się też w ofertach firmach działających na szerokim rynku (np. dystrybutorzy katalogowi, hurtownie elektrotechniczne), aczkolwiek zdecydowanie przeważa tu model specjalizacji.

 
Rys. 5 Czy branża ATEX wymaga specjalizacji czy jest podobna do innych?

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również