Czy specjalizacja jest konieczna?

Wspomniane wcześniej szkolenia i ogólnie przekazywanie wiedzy są w branży bardzo istotne. Dzieje się tak, gdyż tematyka bezpieczeństwa, czy to funkcjonalnego (maszynowego), czy przeciwwybuchowego, to w przemyśle obszary wyjątkowo silnie obwarowane przepisami oraz normami. "Obok zwykłej sprzedaży podzespołów, wielu klientów wymaga specjalistycznej wiedzy na temat przepisów prawa, sposobu funkcjonowania danego urządzenia oraz stosowanych metod ochrony" – stwierdza jeden z rozmówców. "Znajomość zagadnień ATEX ograniczona do niewielkiej grupy specjalistów tak po stronie dostawców jak i odbiorców", "wymagane są odpowiednie kompetencje", "wymagana jest duża wiedza i praktyka" – to komentarze kolejnych.

Dwóch na trzech ankietowanych uznało, że branża dystrybucji produktów ATEX wymaga zachowywania wysokiego poziomu specjalizacji i wyróżnia się tym na tle innych sektorów rynku (rys. 6). Należy przy tym zauważyć, że jest to wynik nieco inny niż uzyskany dwa lata temu – takiego zdania było wtedy aż 88% osób. Niemniej jednak nie daje to, naszym zdaniem, podstaw do twierdzenia, że następuje tu istotna zmiana czy też mamy do czynienia z nowym trendem.

 
Rys. 6. Czy branża ATEX wymaga specjalizacji, czy jest podobna do innych?
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe