DUŻA LICZBA MAREK NA RYNKU

 
Rys. 6 Najpopularniejsze marki produktów i urządzeń do pracy w strefach Ex – zestawienie bazuje na opiniach krajowych dostawców i dotyczy jedynie rozpoznawalności marek, a nie udziałów poszczególnych firm w rynku

Kto jest kim na rynku produktów do pracy w strefach Ex? Na czele zestawienia popularności (rys. 6) znalazło się, podobnie jak w latach poprzednich, dwóch producentów, którymi są R. Stahl oraz Bartec. Są to firmy niemieckie, specjalizujące się w produktach iskrobezpiecznych z zakresu szeroko rozumianej automatyki oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Specjalistą branżowym jest też niemiecki Dräger – firma działająca w przemyśle i poza nim (np. wyposażenie służb ratowniczych). Popularnymi przedsiębiorstwami są ponadto oferenci szerokiej gamy komponentów dla przemysłu – dla sektora produkcji dyskretnej, procesowej oraz dla producentów maszyn. Należą do nich m.in.: Turck, Siemens, Sick, steute oraz Pepperl+Fuchs. W zestawieniu znalazły się też firmy niebędące producentami, ale uznawane za specjalistów w omawianej branży – takimi są m.in. Grupa Wolff oraz Dacpol.

 
Rys. 7 Konkurencja na polskim rynku produktów ATEX

Omawiana statystyka nie zawiera większych zmian w stosunku do poprzednich raportów. Grupa firm działających na rynku jest duża, zróżnicowana i obejmuje zarówno producentów specjalistycznych, jak też podmioty o szerokim asortymencie wyrobów i przedsiębiorstwa, które oferują produkty ATEX jako elementy jedynie rozszerzające ofertę. Omawiane zestawienie bazuje na opiniach krajowych dostawców i odnosi się do rozpoznawalności poszczególnych firm, a nie ich udziałów w rynku.

Pomimo dużej liczby uczestników rynku, konkurencja branży nie jest postrzegana jako silniejsza niż na innych rynkach (tj. dla innych grup produktów przemysłowych). Typowo ponad 80% respondentów uznaje, że jest ona standardowa (patrz rys. 7). Można sądzić, że sprzyja temu różnorodność produktów ATEX oraz pewna niszowość samej tematyki połączona z koniecznością specjalizacji dostawców.

Dobór zabezpieczających środków technicznych do środowiska pracy

Wymóg dotyczący użycia zabezpieczających środków technicznych związany jest z możliwością zaistnienia w danej lokalizacji atmosfery wybuchowej. Stosuje się tu podział na trzy strefy oznaczane jako: 0, 1 i 2. Pierwsza z nich dotyczy miejsc, gdzie mieszanina substancji łatwopalnej w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem występuje cały czas, długo lub często. Przykładem są wnętrza zbiorników albo instalacji. Z kolei w strefie 1 atmosfera wybuchowa w trakcie prawidłowego funkcjonowania pojawia się rzadko (jest to najczęściej sąsiedztwo strefy zerowej). Strefa 2 to miejsce, gdzie podczas normalnego funkcjonowania atmosfera wybuchowa nie występuje prawie w ogóle, a jeżeli się to już zdarzy, to stan taki utrzymuje się bardzo krótko. Analogiczne kryteria odnośnie do możliwości wystąpienia i czasu utrzymania się warunków niebezpiecznych dotyczą stref oznaczanych jako 20, 21 oraz 22. Różnicą jest typ występującej substancji – w tym przypadku jest nią palny pył.

Dla klientów kluczowy jest dobór odpowiednich urządzeń zabezpieczających, a więc takich, których konstrukcja jest przystosowana do pracy w strefach Ex i do zagrożeń występujących w miejscu ich instalacji. Wykorzystuje się tu sformalizowane oznaczenia, które obejmują: grupę i kategorię, rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, a także parametry, takie jak klasa temperaturowa czy maksymalna temperatura powierzchni. Jeżeli chodzi o grupy, które stanowią podstawę podziału, to wyróżnia się dwie – oznaczane jako I i II. Do pierwszej zaliczane są urządzenia do zastosowań w górnictwie, tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Te należące do grupy II mogą być natomiast używane w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych poza wyrobiskami górniczymi. Dalszy podział dotyczy wydzielenia kategorii M1 oraz M2 w grupie I oraz ich bliskich odpowiedników w drugiej z grup. Kategorie te odpowiadają poziomowi zapewniania bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia i niezadziałania zabezpieczeń danego urządzenia.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również