BEZPRZEWODOWE NOWOŚCI

Zapytani o nowości i trendy w branży, respondenci zdecydowanie najczęściej wskazywali na rozwój technologii bezprzewodowych i pojawianie się produktów ATEX z możliwościami takiej komunikacji. Wymieniane tu były: detektory z komunikacją bezprzewodową, komponenty WirelessHART, urządzenia mobilne (tablety, smartfony) do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, a także czujniki i łączniki elektromechaniczne w wykonaniu bezprzewodowym. Dodatkowo pojawiła się komunikacja przewodowa, a dokładniej urządzenia Ex z interfejsami IO-Link.

Spośród produktów wymieniane były również: kompaktowe dławnice z wkładami kaskadowymi i poliamidowe peszle dopuszczone do pracy w strefach Ex, a także nowe rodzaje komputerów przemysłowych i kamer optycznych/termowizyjnych ATEX. Jeżeli zaś chodzi o kierunki technologicznego rozwoju produktów, respondenci wskazywali m.in.: miniaturyzację urządzeń oraz dostępność produktów do pracy w surowych warunkach otoczenia (w szczególności w niskich temperaturach, tj. do –60°C). Należy zaznaczyć, że w odpowiedziach pojawiły się też komentarze, jakoby w branży nowości raczej nie było lub ich rozwój odbywał się w powolnym tempie, polegając na unowocześnianiu istniejących rozwiązań.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również