Co w przyszłości?

Rynek odbiorców produktów ATEX jest stabilny, zaś w przyszłości, jeżeli chodzi o branże kupujące komponenty i urządzenia do stref Ex, można spodziewać się utrzymania status quo. Na czele zestawienia (rys. 9) znalazły się sektory: chemiczny i petrochemiczny, gazownictwo oraz energetyka. Należy przy tym odnotować dalsze spadki wskazań dotyczących górnictwa w stosunku do poprzednich raportów. Warto też dodać, że wśród wymienianych przez respondentów obszarów pojawiły się branże mniej kluczowe, ale zajmujące już stałe miejsce w tego typu statystykach. Do takich należy m.in. sektor spożywczy, w którym istnieją liczne obszary, gdzie wykorzystanie produktów ATEX jest nieodzowne.

 
Rys. 9. Branże będące najbardziej perspektywicznymi odbiorcami komponentów i urządzeń do stref Ex

 

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym jesienią 2021 roku wśród firm dostarczających w Polsce produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe