RYNEK KRAJOWY ROŚNIE

Sektor związany z dystrybucją rozwiązań serwonapędowych należy do rozwijających się branż, zaś koniunktura na nim panująca postrzegana jest zdecydowanie pozytywnie. Na początku 2020 roku blisko 100% respondentów oceniło ją jako dobrą lub bardzo dobrą (rys. 4). Należy przy tym zauważyć, że w porównaniu do poprzednich badań publikowanych w APA zmalał odsetek odpowiedzi "bardzo dobra" (np. w 2018 roku wynosił on 24%, dwa lata wcześniej aż 28%. Nie zmienia to jednak faktu, że rynek jest na długoterminowej ścieżce wzrostowej i przez wielu dostawców oceniany jest jako bardziej atrakcyjny niż branża klasycznych silników oraz napędów elektrycznych.

 
Rys. 4 Aktualna sytuacja na omawianym rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Wartość krajowego sektora serwonapędów, serwosilników i pokrewnych produktów szacowana była przez respondentów na kwoty od około 50 do 200 mln zł rocznie. Średnia dla tego zestawu danych to około 100 mln zł, a więc więcej niż w poprzednich raportach rynkowych. Cztery lata temu podawaliśmy wartość 50 mln zł, natomiast w 2018 – wartości 80-90 mln zł. O ile wszystkie te liczby bazują na oszacowaniach i relatywnie małych próbach, o tyle ewidentnie widać tu trend wzrostowy.

 
Rys. 5 Kluczowe zastosowania serwonapędów oraz branże, do których trafiają maszyny z serwonapędami

Kim są najważniejsi odbiorcy serwonapędów? W poprzednio publikowanym raporcie głównymi aplikacjami były te związane z maszynami dla branży metalowej, natomiast obecnie na pierwszym miejscu listy odpowiedzi znalazły się te dotyczące branży motoryzacyjnej, a tuż za nimi poligraficznej. Na wysokich miejscach sklasyfikowane zostały zastosowania związane z sektorem opakowaniowym, spożywczym, branżą metalową oraz obrabiarkową (rys. 5). Statystyka dotyczy, co należy zaznaczyć, perspektywy działających w kraju dostawców, a więc nie obejmuje wykorzystania serwonapędów w maszynach importowanych.

Adam Depta

Lenze

  • Jakie są powody wykorzystywania serwonapędów?

Powodem stosowania napędów serwo jest ich coraz większa dostępność, malejąca cena, rosnące wymagania klientów w zakresie możliwości układów napędowych. Lenze proponuje rozwiązania dla wszystkich zadań napędowych od prostych, jednoosiowych po złożone układy wieloosiowe z najwyższą dynamiką i wyrafinowanymi algorytmami sterowania.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również