DWIE STRONY ŚWIATA, CZYLI O DOSTAWCACH SERWONAPĘDÓW

Serwonapędy są produktami zapewniającymi możliwość uzyskiwania wyższych marży niż w przypadku tradycyjnych przemienników częstotliwości niskich mocy. Jednocześnie branża ich produkcji i dystrybucji oceniana jest jako rynek wysoce konkurencyjny. Aż 2/3 ankietowanych było zdania, że konkurencja jest tu silna (rys. 6) – jest to nieco więcej niż w poprzednich badaniach. Podobnie jednak do tych ostatnich – nikt nie wybrał odpowiedzi "niewielka", co również samo w sobie stanowi ocenę sytuacji na tym rynku.

 
Rys. 6 Konkurencja na polskim rynku serwonapędów

W omawianym sektorze działa wiele podmiotów będących dostawcami automatyki. Obecne są tu zarówno przedstawicielstwa producentów zagranicznych, dystrybutorzy serwonapędów, jak też firmy integratorskie. W tabelach raportowych nie ma natomiast hurtowni elektrotechnicznych. Ogólnie jednak podaż omawianych produktów na rynku i ich różnorodność jest spora.

Urządzenia serwonapędowe należą przede wszystkim do ofert producentów automatyki i techniki napędowej. Na rynku, dokonując zgrubnej kategoryzacji, można wyróżnić dwie grupy dostawców – producentów zachodnioeuropejskich oraz dalekowschodnich (w szczególności japońskich). W pierwszej najpopularniejszym w kraju producentem jest Siemens, respondenci wymieniali również takie marki jak: Bosch Rexroth, Lenze, Beckhoff Automation, SEW-Eurodrive i B&R (rys. 7). Do popularnych producentów japońskich należą zaś: Mitsubishi Electric, Omron Electronics, Yaskawa oraz Delta Electronics (ostatnia z firm jest przedsiębiorstwem tajwańskim). Firmy japońskie mają długie tradycje w wytwarzaniu systemów automatyki i mechatronicznych, w szczególności do zastosowań precyzyjnych. Zestawienie jest zaś dosyć podobne do tego sprzed dwóch lat i wskazuje na prymat kilku dostawców z dwóch regionów świata. Ważną marką spoza omawianych obszarów jest Allen-Bradley, czyli firma Rockwell Automation.

Warto dodać, że podobnie jak specjalistyczny charakter mają same serwonapędy, tak też ich dystrybucja wymaga specjalizacji dostawców. Firmy oferujące układy serwo muszą nie tylko zapewniać doradztwo podczas sprzedaży czy oferować kompletację (system serwonapędowy), ale nieraz też świadczyć daleko idące wsparcie techniczne, w tym usługi projektowe. Jest to również cecha odróżniająca omawiany rynek od branży tradycyjnych przemienników częstotliwości, które są produktami dosyć standardowymi i dobrze znanymi automatykom.

 
Rys. 7 Najpopularniejsze w Polsce marki serwosilników i serwonapędów – zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o ich popularności

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również