JAKICH SERWONAPĘDÓW SZUKAJĄ ODBIORCY KRAJOWI?

Chcąc odpowiedzieć na powyższe pytanie, stworzyliśmy dla respondentów kilka dosyć rozbudowanych pytań ankietowych. Pierwsza ze statystyk dotyczy najważniejszych dla lokalnych klientów cech serwonapędów (rys. 8). Obejmuje ona wskazania w zakresie parametrów, kosztów, marek i innych cach. Podobnie jak w poprzednich raportach rynkowych, tak też tym razem na topie znalazł się czynnik kosztowy, natomiast drugim były "interfejsy komunikacyjne" (poprzednio czwarte miejsce). Respondenci uważają, że ważną cechą produktów serwonapędowych jest ich marka, liczą się też możliwości kompletacji systemu (dostępność komponentów od jednego dostawcy) oraz naturalnie parametry techniczne. Lista wymogów, jak widać na rysunku, jest dosyć długa i trudno tu wskazać te rzeczywiście dominujące.

 
Rys. 8 Najważniejsze dla lokalnych klientów cechy serwonapędów

Kolejną ze statystyk jest ta dotycząca najważniejszych trendów technologicznych (rys. 9). Dostawców zapytaliśmy o to, co jest na rynku nowością, czym wyróżniają się ich produkty lub po prostu jak bardzo wymienione cechy są istotne dla odbiorców. Każde z prezentowanych na rysunku wskazań tworzy statystykę pozwalającą również ocenić, jak w ankietowanej grupie rozkładały się te oceny. Jak widać, najbardziej pożądanymi dzisiaj cechami są funkcje sterowania (zaawansowane algorytmy), komunikacji, możliwości pracy z różnymi silnikami, a także kompaktowość, skalowalność i bezpieczeństwo pracy. Na pozycjach niższych niż w poprzednich badaniach znalazły się m.in.: dynamika, łatwość podłączania (prostota okablowania), łatwość parametryzacji. Owe "gorsze" wskazania można jednak interpretować jako "cechy powszechne" i jednocześnie warunki, które przez urządzenia serwonapędowe muszą być spełniane a priori.

Uzupełniającym pytaniem było to o popularność interfejsów komunikacyjnych stosowanych w serwonapędach. W zestawieniu w pierwszej piątce odpowiedzi znalazły się sieci EtherCAT, Profinet, CANopen, Ethernet/ IP oraz interfejsy szeregowe (rys. 10). Prymat pierwszej z sieci, której rozwój jest wspierany m.in. przez firmy Beckhoff, Omron Electronics i innych dostawców serwonapędów, to niewątpliwie trend występujący już od lat, a ona sama jest ewidentnym liderem bieżącego zestawienia.

 
Rys. 9 Cechy serwonapędów – odpowiedzi na pytania o to, co jest nowego, wyróżniającego (10 punktów), a co jest już standardem lub cechą powszechną (1 punkt); dla każdej z kategorii podano średnią wartość odpowiedzi respondentów

Komentując powyższą statystykę, można zauważyć, że wiele z wymienionych na wykresie standardów komunikacji przemysłowej jest powiązanych albo z konkretnymi firmami, albo z organizacjami je promującymi. Stąd też wybór producenta urządzeń napędowych często determinuje rodzaj sieci komunikacyjnej wykorzystywanej w systemie (choć nie jest to absolutną regułą). Skutkiem jest duża liczna różnych stosowanych na rynku standardów, co w szczególności dotyczy technologii bazujących na Ethernecie przemysłowym. Warto również odnieść się do faktu, że komunikacja analogowa (impulsowe sterowanie pracą układów serwo) jest stosowana coraz rzadziej i można mówić o jej wypieraniu przez standardy cyfrowe.

Mateusz Pijanowski

ASTOR

  • Jakie są czynniki wzrostu popularności serwonapędów? Dlaczego stosować tego typu rozwiązania?

Rosnąca popularność serwonapędów obrazuje wzrost zaawansowania technologicznego polskiego rynku maszynowego. Jest to ponadto składowa kilku czynników. Pierwszym jest koszt wdrożenia takiego rozwiązania, który zmalał na przestrzeni ostatnich lat. Drugi to z kolei rosnąca funkcjonalność samych urządzeń, która zapewnia ich użytkownikom duże korzyści. Takimi są m.in.: zmniejszenie czasu cyklu produkcyjnego, większa szybkość i precyzja ruchu czy energooszczędność, które bezpośrednio wpływają na maksymalizację zysków oraz redukcję kosztów.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na popularność serwonapędów jest niewątpliwie popularyzacja wiedzy oraz łatwość konfiguracji i integracji z systemami nadrzędnymi. Przykładowo implementacja sterowania za pomocą sieci EtherCAT oraz stosowanie bibliotek SoftMotion Codesys w przypadku bardziej skomplikowanych aplikacji daje duże korzyści, natomiast nie generuje problemów integracyjnych.

  • Kto korzysta z serwonapędów i jakiego wsparcia należy udzielać klientom?

Częstym odbiorcą rozwiązań serwonapędowych są producenci maszyn oraz integratorzy. Serwonapędy znajdują zastosowanie w branży spożywczej, w maszynach CNC, maszynach pakujących, pozycjonerach itp.

Klienci doceniają, że wraz z kupnem sprzętu otrzymują wsparcie techniczne w postaci dokumentacji, poradników oraz rozmowy z inżynierem. Poza tym wartością dodaną jest również wsparcie przedsprzedażowe oraz szybka realizacja zamówienia.

  • Jakie są kierunki rozwoju technologicznego rozwiązań serwonapędowych?

Obecnie rozwijają się one w kierunku łatwej integracji z systemami/sterownikami nadrzędnymi. Duży nacisk kładziony jest na interfejsy komunikacyjne, czego przykładem jest EtherCAT, który pozwala w czasie rzeczywistym sterować dużą liczbą serwonapędów. Wyróżnikiem są przykładowo biblioteki SoftMotion Codesys pozwalające w prosty sposób, z poziomu oprogramowania nadrzędnego realizować zaawansowane ruchy osi np. pracę synchroniczną. Wykorzystuje się je m.in. w branży CNC.

  • Kto działa w Polsce na tym rynku?

Krajowy rynek serwonapędów jest mocno urozmaicony, działają na nim firmy dalekowschodnie i zachodnioeuropejskie. Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące, biorąc pod uwagę odważny rozwój polskich firm technologicznych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również