Przyszłość przemysłowego 5G w Polsce i na świecie

Jeszcze przed wybuchem pandemii widać było bardzo optymistyczne, wręcz entuzjastyczne nastawienie globalnych graczy na rynku telekomunikacyjnym i oczekiwanie na rewolucję, która wiązać się będzie z zastosowaniami 5G w zakładach przemysłowych. W zrealizowanym przez World Economic Forum we współpracy z PwC badaniu "The Impact of 5G: Creating New Value across Industries and Society" szacowano, że globalna wartość ekonomiczna 5G w przemyśle wyniesie do roku 2035 13,2 biliona dolarów i pozwoli stworzyć 22,3 mln miejsc pracy. Równie optymistycznie przyszłość przemysłowego 5G widziana była w raporcie Ericssona "5G for business: a 2030 market compass", w którym szacowano, że dzięki 5G rynek cyfryzacji usług w przemyśle może wzrosnąć do około 700 miliardów dolarów do końca następnej dekady.

 
Najpopularniejsze marki urządzeń przemysłowych do komunikacji w standardzie GSM

Ankietowani przez nas przedstawiciele dostawców rozwiązań bezprzewodowych z dużo większą ostrożnością podchodzą do tych zapowiedzi, zwłaszcza prognozując zachowania na rodzimym, polskim rynku. Część z ankietowanych uważa, że ponieważ wdrożenie technologii 5G ma miejsce obecnie to już w perspektywie dwóch lat, w okresie 2021-2022 można się będzie spodziewać pierwszych wdrożeń technologii 5G w przemyśle. Warunkiem sine qua non jest oczywiście przystępność cenowa rozwiązań. Dużo częściej padają jednak słowa o dłuższej perspektywie adaptacji nowej technologii w przemyśle. Poza możliwymi opóźnieniami związanymi z wdrożeniem odpowiednio wydajnej i przetestowanej infrastruktury 5G przez operatorów najczęściej wymieniane są także następujące bariery:

  • Problem z wdrożeniem 5G na terenach o mniejszej urbanizacji, na których na ogół znajdują się zakłady przemysłowe;
  • Problem z okresem zwrotu w zainwestowane technologie. Już obecnie część firm zaczęła inwestycje w technologie radiowe do komunikacji IoT, bazujące na innych niż 5G standardach komunikacji, co powoduje, że zanim nastąpi amortyzacja nie będą chcieli podejmować nowych inwestycji.

Część ankietowanych uważa, że obecnie dostępna technologia radiowa w pełni wystarcza do implementacji rozwiązań IoT, a nawet te możliwości często nie są wykorzystywane przez przemysł.

Trudno jest przewidzieć przyszłość na obecnym etapie rozwoju 5G w Polsce i przy tak wielu czynnikach zaburzających działanie gospodarki (spowolnienie, efekt pandemii). "Do popularyzacji sieci 5G w przemyśle trzeba poczekać do uruchomienia na szerszą skalę dostępu konsumenckiego" – zauważa jeden z ankietowanych. Producenci modułów bezprzewodowych gotowi są do wykorzystania ich przez producentów urządzeń, jednak dopóki nie ma infrastruktury operatorów 5G, dopóty nie będzie wiadomo, kiedy nastąpi jej popularyzacja. "Sieć 5G zyska akceptację przemysłu, gdy jej zasięg będzie realnie ogólnokrajowy" – zauważa jeden z dostaw ców. Przy czym dostrzega on także pewne zalety 5G w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań: "Wykorzystanie krótkiej latencji i mobilności 5G pozwoli na zwiększenie udziału komunikacji bezprzewodowej w wielu działach automatyki i w segmencie motoryzacyjnym, jednak będzie to głównie wykorzystanie mMTC i URLLC, w przeciwieństwie do komercyjnie popularnego eMBB, które jako pierwsze jest promowane", dodaje. Aby w pełni wykorzystać potencjał 5G, dostawcy usług będą szukać rozwiązań wykraczających poza tradycyjne usługi sieci komórkowej. Ewolucja Internetu Rzeczy i sieci prywatnych jest jednym z kluczy do nadania impetu rozwojowi zastosowań 5G.

 

Marek Rzewuski

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w branży przemysłowych sieci bezprzewodowych w Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty