Podsumowanie: rynek w liczbach

Koniunktura w omawianych branżach, jak informowaliśmy na początku raportu, jest po okresie pandemii bardzo dobra. Zdaniem respondentów sytuacja raczej się poprawia, ewentualnie nie zmienia w stosunku do ostatnich miesięcy (rys. 8). Nieco inaczej było z ocenami konkurencji. O ile w poprzednich latach była oceniana jako silna (tak ją określał średnio co drugi respondent), o tyle tym razem około 30% osób przyznało, że mamy do czynienia z takim stanem rzeczy. Zdaniem reszty konkurencja w branżach jest standardowa, analoprzemysłowegiczna do innych obszarów rynku automatyki (rys. 9).

 
Rys. 8. Najważniejsze dla polskich klientów cechy omawianych produktów
 
Rys. 9

Bieżące opracowanie kończymy spojrzeniem na omawiane sektory pod kątem zmian ich wartości. O oszacowanie rocznej sprzedaży w kraju tradycyjnie poprosiliśmy respondentów ankiety. W przypadku przetworników położenia typowe szacunki zawierały się w zakresie od 7 do 45 mln zł rocznie, co po uśrednieniu dało około 21‒25 mln zł. Jest to kwota nieznacznie niższa od tej, jaką podawaliśmy w poprzednio publikowanym badaniu. W przypadku silników krokowych wszystkie szacunki zawierały się w przedziale od 3 do 10 mln zł rocznie, co po uśrednieniu dało 7,5‒8,5 mln zł. Wartość ta jest analogiczna jak dwa lata temu. Jednocześnie wszystkie podane oszacowania są nieco większe niż w raportach sprzed czterech i sześciu lat, co prowadzi do wniosku, że obydwa rynki stanowią branże dojrzałe, stabilne i jednocześnie cechujące się niskimi stopami wzrostu.

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w polskich branżach związanych z dystrybucją przemysłowych przetworników położenia oraz silników skokowych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe