ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Dane teleadresowe firm, zakres ich działalności i dostarczane marki robotów oraz manipulatorów

Tworząc raport, tradycyjnie zapytaliśmy respondentów o nowości dotyczące technologii robotów. W odpowiedziach pojawiło się sporo zagadnień, które związane były z samymi robotami, ale też osprzętem do nich oraz możliwościami ich integracji w systemach. Lista obejmuje m.in.:

 • wyposażanie robotów w elementy do precyzyjnej kontroli siły,
 • rozwój systemów wizyjnych dla robotów, w tym systemów 3D,
 • łączenie robotów i manipulatorów z systemami kontroli wizyjnej,
 • rozwój algorytmów sterowania, w tym bazujących na wykorzystaniu sieci neuronowych, które umożliwiają autonomiczne wykonywanie przez roboty bardziej złożonych zadań,
 • wprowadzanie elementów Indus- try 4.0 - m.in. zaawansowanej oraz zdalnej diagnostyki, w tym w formie prewencyjnej,
 • rozwój elastycznych aplikacyjnie, uniwersalnych chwytaków do robotów,
 • integrację układów kontroli pracy robotów z systemami sterowania maszynami (PLC),
 • łatwość symulacji pracy robotów oraz większe możliwości oprogramowania,
 • dostępność gotowych pakietów oprogramowania aplikacyjnego przyspieszającego wdrożenia,
 • zwiększanie bezpieczeństwa operatorów, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań safety
 • zwiększanie udźwigów robotów oraz szybkości ich pracy,
 • rozszerzanie się możliwości aplikacyjnych robotów na obszar aplikacji pół-przemysłowych, logistyki, itd.

Prawdopodobnie jednak największą zmianą ostatnich lat było w dziedzinie robotyki zmniejszanie się barier pomiędzy maszynami a ludźmi, co działo się za sprawą robotów współpracujących (cobotów).

Tego typu urządzenia, które na rynku jako jedna z pierwszych oferowała duńska firma Universal Robots, dostępne są dzisiaj od wielu dostawców, zaś ich cechą szczególną jest możliwość pracy bez wygrodzeń bezpieczeństwa (tj. bezpośrednio z pracownikami). Cechują się one również dużą łatwością wdrażania i przezbrajania, przez co stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnej automatyzacji i robotyzacji.

Dotyczy to szczególnie aplikacji, w przypadku których mamy do czynienia z manipulowaniem produktami, montażem, wykonywaniem operacji precyzyjnych, itp. Roboty współpracujące (wraz z mobilnymi) były również najczęściej wskazywanymi przez respondentów innowacjami w omawianej dziedzinie.

W tym miejscu zapowiadamy zaplanowany na przyszły rok raport poświęcony krajowemu rynkowi robotów współpracujących oraz AGV. Opublikujemy go w maju 2019 roku w APA oraz na stronie AutomatykaB2B.pl.

ROZWIJAJĄCE SIĘ I PRZYSZŁOŚCIOWE BRANŻE

Rys. 9. Najbardziej perspektywiczne branże będące w Polsce odbiorcami robotów

Na koniec jeszcze kilka słów o rynku oraz o możliwym scenariuszu na przyszłość. Pod względem zastosowań największym globalnie odbiorcą robotów przemysłowych pozostaje motoryzacja. W 2017 roku sprzedano tu około 125 tys. robotów, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do roku 2016. Najszybciej rozwijającym się sektorem był zaś przemysł metalowy, który kupił o 54% więcej robotów niż rok wcześniej.

Kolejne miejsca zajęły w 2017: sektor elektryczny i elektroniczny z 27-procentowym wzrostem oraz przemysł spożywczy, gdzie sprzedaż zwiększyła się o 19%. Dane te przedstawiamy za cytowanym na początku raportem IFR z 2018 roku.

W Polsce mamy do czynienia ze wspomnianym wcześniej dużym zróżnicowaniem odbiorców robotów, a także latami niezłego rozwoju branży general industry. Ta ostatnia, w tym w szczególności sektory: spożywczy, metalowy i przetwórstwa spożywczego, będzie w przyszłości również istotna dla dostawców robotyki przemysłowej (patrz rys. 9). Po roboty coraz częściej sięgają nie tylko firmy największe, ale też te z sektora MŚP, co sprzyja ogólnej popularyzacji tych maszyn.

Tematy przyszłych raportów w APA

Najważniejszą jednak zmianą dotyczącą prognoz dla rynku krajowego jest w przypadku omawianej statystyki powrót motoryzacji na pozycję lidera. Respondenci zwracali też uwagę na przemysł elektroniczny, którego popularność w kontekście robotyzacji w ostatnich latach rosła.

Pozostaje również dodać, że liczba wdrożeń systemów automatyki i robotyki jest zawsze pochodną koniunktury w gospodarce - i to od niej, oraz tego, jak zmieniały się będą wymogi odbiorców krajowych i zagranicznych, w praktyce zależał będzie popyt na roboty, manipulatory oraz kompletne systemy zrobotyzowane.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm dostarczających oraz integrujących roboty i manipulatory przemysłowe w Polsce.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty