Problemy branży

W ocenie respondentów konkurencja na rynku komputerów IPC jest albo silna (55% wskazań), albo standardowa (45%). Nikt z ankietowanych nie podziela opinii jakoby konkurencja na rynku była niewielka. Wartość rynku komputerów IPC szacowana jest od 35 mln PLN do nawet 150 mln PLN. Średnia ze wskazań respondentów szacowanej wartości rynku wynosi około 75 mln.

W porównaniu do lat poprzednich pogorszyły się nastroje na rynku. Rekordowa liczba respondentów (23%) jest zdania, że aktualna sytuacja w porównaniu z ostatnimi latami jest zła. Z tak złą kondycją rynku nigdy nie mieliśmy w przeszłości do czynienia, co może świadczyć o wyjątkowo kiepskich nastrojach większości ankietowanych dostawców.

Rynek czeka na poprawę koniunktury, chociaż są obszary, w których odnotowuje się wzrost mimo panującej sytuacji związanej z pandemią. Respondenci wskazywali na problemy związane z rezygnacjami z inwestycji, w najlepszym razie opóźnieniami lub odłożeniem ich "na lepsze czasy". Efekt ten znacząco wpłynął na kondycję klientów branży IPC. Respondenci donoszą, że niektóre gałęzie przemysłu, takie jak automotive, wstrzymały swoje projekty lub zmniejszyły ich rozmiar. Z drugiej strony większe zapotrzebowanie pojawia się w medycynie i szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Dla części dostawców, mimo panującej pandemii COVID-19, sytuacja wydaje się stabilna – ani się nie poprawiła ani nie pogorszyła. Dotyczy to między innymi tych, którzy działają w obszarze rozwiązań systemów transportowych i automatyki domowej. Część respondentów już w ostatnim kwartale zauważyła lekką poprawę nastrojów.

Odnosząc się do spodziewanych przez ankietowanych trendów długoterminowych, pojawiają się opinie, że z czasem sytuacja ulegać będzie poprawie ze względu na konieczność przebudowy systemów w celu podnoszenia bezawaryjności oraz łatwości serwisowania.

 
Rys. 2 Najważniejsze dla klientów cechy IPC
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe