Po pandemii należy spodziewać się zwiększonego popytu

Choć brzmi to obecnie kontrowersyjne, jednak analizując globalne trendy opisane w raporcie "Industrial PC – Global Market Trajectory & Analytics"1, dostarczonym przez Global Industry Analysts można przewidywać, że COVID-19 w dłuższej perspektywie przyniesie rynkowi korzyści. Wzrost wynikać będzie z konieczności zastępowania skupisk ludzi w halach przemysłowych maszynami, co spowoduje wzrost znaczenia automatyzacji przemysłowej i przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

We wspomnianym raporcie przewiduje się, że globalny rynek komputerów przemysłowych osiągnie do roku 2027 wartość 5,7 mld USD, utrzymując średni wzrost (CAGR) wynoszący od 2020 do 2027 4,7%. Rosnące zapotrzebowanie na zautomatyzowane sterowanie procesami wzmagać będzie popyt na urządzenia, czyli przemysłowe komputery PC.

 
Rys. 3 Na czym zarabia się w omawianej branży

Autorzy raportu oczekują, że rynek po COVID-19 skorzysta na ponownym skupieniu się na automatyzacji przemysłowej i kontroli procesów. Zwiększenie stopnia automatyzacji pozwoli przedsiębiorstwom czerpać korzyści z lepszej jakości wytwarzanych produktów, wyższej efektywności pracy pracowników, zwiększonej wydajności i mniejszych strat materiałowych oraz oszczędności na kosztach kapitałowych i operacyjnych. Oprócz trwającego kryzysu związanego z koronawirusem światowy sektor przemysłowy stoi przed kilkoma innymi pilnymi wyzwaniami związanymi ze zmiennością cen surowców, zwiększeniem roli regulacji prawnych, problemów związanych z globalizacją i obniżającymi się marżami. Aby zachować konkurencyjność, producenci w coraz większym stopniu koncentrują się na poprawie efektywności swoich działań i produktywności poprzez modyfikację i modernizację procesów produkcyjnych i infrastruktury. Automatyzacja procesów i systemów ułatwi menedżerom, inżynierom i pracownikom monitorowanie i zarządzanie produkcją zakładu w bardziej wydajny i kreatywny sposób.

W przyszłości należy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na IPC ze względu na nowe obszary zastosowań komputerów w automatyce przemysłowej, takie jak zaawansowane technologie uczenia maszynowego, interfejsy człowiek-maszyna (HMI), interfejsy maszyna-maszyna (MMI), sterowanie IoT i agregacja danych, a także akwizycja danych dla systemów SCADA ułatwiających kontrolę nad złożonymi operacjami i procesami.

Zdaniem analityków wraz z konwergencją automatyki przemysłowej, smart factory, przemysłowym IoT i komunikacją M2M mających zrewolucjonizować działanie fabryk rośnie popyt na wbudowane i inne typy komputerów przemysłowych. Według danych analityków Global Industry Analysts IPC panelowe i IPC montowane w szafie to dwa największe segmenty, które razem stanowią ponad 48% rynku komputerów przemysłowych. Autorzy spodziewają się w przyszłości wzrostu zapotrzebowania na IPC do montażu na szynie DIN, gdyż zapewniają one kompaktową konstrukcję i zróżnicowane moduły I/O. Komputery tego typu znajdują obecnie zastosowanie głównie w sektorze medycznym, przemysłowym, transportowym i wojskowym.

 
Rys. 4 Głównymi odbiorcami naszych produktów są:
 
Rys. 5 Aktualna sytuacja na omawianym rynku: (w porównaniu z ostatnimi latami)

 

¹ Industrial PC – Global Market Trajectory & Analytics https://www.researchandmarkets.com/reports/4805808/industrial-pc-global-market-trajectory-and

² Industrial IoT (IIoT) Market
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-internet-of-things-market-129733727.html

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe