Switche, konwertery sieciowe i inne urządzenia

W badaniach rynku regularnie zadajemy działającym w kraju dostawcom pytanie o najpopularniejsze, najczęściej sprzedawane urządzenia sieciowe. Najwięcej odpowiedzi dotyczy zazwyczaj przełączników sieciowych i routerów w wykonaniu przemysłowym – w przypadku bieżącego badania 2 na 3 respondentów wskazywało je jako urządzenia najczęściej dostarczane klientom (rys. 4). Przełączniki sieciowe występują w wersjach niezarządzalnych, zarządzalnych o dużych możliwościach konfiguracji, mogą też być wyposażone w porty pozwalające zasilać odbiorniki bezpośrednio przez sieć (PoE). Pod względem standardów medium dzielą się przede wszystkim na te z tradycyjnymi gniazdami RJ-45 do sieci miedzianych oraz z modułami światłowodowymi, które zapewniają duże odległości transmisji i odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Ich popularności sprzyja uniwersalność aplikacyjna tych urządzeń. Dotyczy ona nie tylko zastosowań w przemyśle, w maszynach, ale też zastosowaniach infrastrukturalnych, aplikacjach związanych z kontrolą dostępu i ochroną mienia czy przykładowo budynkach (typowo komercyjnych i użytku publicznego).

 
Rys. 4. Najpopularniejsze, najczęściej sprzedawane w kraju komponenty przemysłowych sieci komunikacyjnych (każda z kategorii odniesiona jest do 100% odpowiedzi respondentów)

Cały czas do popularnych wyrobów należą media-konwertery, które pozwalają na zmianę jednego standardu komunikacyjnego lub sygnału na inny. Tego typu produkty są stosowane m.in. w przypadku modernizacji maszyn i instalacji lub jako bramy łączące sieci różnych standardów. Na rynku pojawiają się też bardziej wysublimowane urządzenia, np. służące do pozyskiwania danych z maszyn bez konieczności ingerencji w ich sterowanie czy oprogramowanie. Podczas pracy nasłuchują one transmisji w sieci ethernetowej, przetwarzając dane pochodzące z danej maszyny, zaś pozyskiwane informacje przykładowo przesyłają do systemu MES.

Urządzeniami, które należą zarówno do domeny komunikacji sieciowej, jak też występują jako elementy systemów sterowania i kontroli, są moduły wejść/wyjść. Mogą to być zarówno lokalne rozszerzenia PLC, jak też moduły zdalne, które są oddalone od systemów nadrzędnych i komunikują się z nimi z wykorzystaniem jednego ze standardów sieciowych. Pozwalają one na podłączanie m.in. elementów pomiarowych, sterujących oraz wykonawczych, zapewniając możliwość decentralizacji systemów automatyki oraz sterowania.

 
Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie: czy urządzenia sieciowe sprzedają się samodzielnie, czy raczej jako większe kompletacje?

Omawiając sytuację na rynku, warto też wskazać, że urządzenia sieciowe są niezmiennie sprzedawane samodzielnie, a nie w większych systemach (rys. 5). Są one dobierane przez klientów do konkretnych potrzeb a następnie przez nich aplikowane. Jednocześnie mało który dostarcza działający w branży oferuje tylko jeden, wybrany rodzaj podzespołów. Tworząc asortyment produktów, stawia się zazwyczaj na jak największą kompleksowość, która pozwala na zaoferowanie odbiorcom różnych elementów do ich infrastruktury sieciowej i stworzenie jej w jak najbardziej optymalny sposób. Do tego dochodzi zapewnianie wsparcia technicznego dla klientów, co obejmuje zarówno pomoc w doborze produktów, ich konfiguracji, jak też w tworzeniu systemów i we wdrożeniach.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe