Wymogi klientów oraz przyszłość branży

W kontekście omawianych produktów i systemów potrzeby klientów są dosyć stałe. Najważniejszymi wytypowanymi są: odpowiednie parametry techniczne, atrakcyjne ceny, następnie jakość urządzeń oraz, jako czwarty element listy, marka producenta (rys. 12). Istotną zmianą w stosunku do poprzednich raportów jest wzrost znaczenia parametrów technicznych (dwa lata temu na trzecim miejscu).

 
Rys. 12. Najważniejsze dla klientów cechy przemysłowych urządzeń sieciowych

W badaniu zadaliśmy również pytanie otwarte o czynniki kształtujące rynek. Wymieniane tu były m.in.: cena, dostępność (ważne wskazanie, wcześniej nieobserwowane), niezawodność i wydajność. Do tego pojawiły się też kwestie cyberbezpieczeństwa, możliwość dopasowania do wymagań aplikacji, integracja w jednym urządzeniu jak największej liczby funkcji, a także spełnianie wymagań odnośnie do przepustowości. Dominującą nowością była wszak ta dotycząca dostępności (komponentów, układów elektronicznych i samych produktów) – i ten problem nurtuje nadal cały rynek przemysłowy.

 
Rys. 13. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami przemysłowych urządzeń sieciowych

Finalnie, jeżeli chodzi o perspektywy rynkowe, to działający w branży dostawcy najczęściej wskazywali energetykę oraz zastosowania w zakładach produkcyjnych, w szczególności w branży automotive. Kolejnymi perspektywicznymi branżami były: produkcja maszyn, transport oraz zastosowania intralogistyczne (rys. 13). Tym spojrzeniem kończymy bieżący raport, zaś do analizy branży powrócimy w 2025 roku.

 

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe