Wtorek, 23 listopada 2021

Komunikacja sieciowa

W przemyśle wykorzystywane są różnorodne standardy komunikacyjne – zarówno związane z tradycyjnymi sieciami fieldbus, jak też coraz częściej z Ethernetem przemysłowym, szczególnie w wersjach pozwalających na transmisję danych w czasie rzeczywistym. Również po stronie aplikacyjnej mamy do czynienia z wielością zastosowań, która dotyczy maszyn, instalacji technologicznych, a w epoce Przemysłu 4.0 właściwie całych zakładów przemysłowych. Omawiane sieci wykorzystywane są też poza typowym przemysłem – w energetyce, transporcie szynowym czy automatyce budynkowej. Tworzy to szeroki rynek dla dostawców, których zresztą w Polsce działa w tym obszarze bardzo wielu. Przedstawiamy nowy raport z konkurencyjnego, ale ciągle rosnącego rynku.

Komunikacja sieciowa

Koniunktura w branży dystrybucji komponentów sieciowych dla przemysłu jest bardzo dobra. Ich dostawcom sprzyjają rosnące potrzeby wymiany informacji, wzrost wykorzystania Ethernetu na wielu poziomach automatyzacji i w różnych obszarach zakładów oraz całych przedsiębiorstw. To jednak nie wszystko. Do tego dochodzą trendy związane z Internetem Rzeczy oraz cyfryzacją przemysłu, w ramach których szybko rosną potrzeby transmisji danych z rozproszonych urządzeń i systemów. Bieżący raport rozpoczynamy od omówienia właśnie tych aspektów oraz przedstawienia czynników dla rynku potencjalnie regresywnych, które powiązane są z pandemią koronawirusa.

Od Przemysłu 4.0 do pandemii COVID-19

Zestawienie tych dwóch terminów może wydawać się nienaturalne, bo dotyczą one dwóch odmiennych zagadnień. Niemniej jednak obydwa są istotne dla branży komunikacji sieciowej w przemyśle. Wzrost popularności Przemysłu 4.0, jak już wspomniano, istotnie sprzyja rozwojowi omawianej branży. Dotyczy to w szczególności wzrostu popularności technologii ethernetowych przemyśle. Sieć ta zapewnia komunikację zarówno w automatyce, jak też na wielu różnych poziomach organizacyjnych przedsiębiorstw, stanowiąc de facto standard dla biznesowych systemów IT. Z Ethernetu korzysta się dzisiaj też z powodzeniem w aplikacjach pracujących w czasie rzeczywistym, pozwala on też na łatwy zdalny dostęp i transmisję dużych ilości danych, co stanowi realizację postulatów Industry 4.0.

Z drugiej strony w okresie pomiędzy publikacją bieżącego i poprzedniego (2019 rok) raportu poświęconego komunikacji sieciowej w przemyśle wystąpiło zdarzenie o charakterze bez precedensu w ostatnich dekadach – pandemia COVID-19. Stąd też naturalnym pytaniem było to dotyczące jej potencjalnego wpływu na omawiany sektor rynku.

Wiele z uzyskanych tu odpowiedzi brzmiało: "bez zmian", "nie wpłynęła" – tak przyznało około 30‒40% respondentów. Druga z grup odpowiedzi dotyczyła występowania problemów, spadku inwestycji, ale raczej tylko na początkowych etapach pandemii w 2020 roku, po czym nastąpiły wzrosty. W okresie spowolnienia część potencjalnych odbiorców – nawet gdy rezygnowała z zakupów, dokonywała przeglądu swoich zasobów i planów, co de facto również było dla dostawców korzystne. Wreszcie trzecia grupa odpowiedzi to: "rozwój". Pandemia przyniosła wzrosty sprzedaży, nawet znaczące, w tym nastąpiło "zwiększenie zapotrzebowania na rozwiązania zdalnego dostępu". Szczególnie 2021 rok cechował się odbiciem rynku, powrotami do zawieszonych projektów i generalnie rozwojem branży.

Dzisiaj, pod koniec 2021 roku ponownie występują problemy, ale już innego rodzaju. Wiążą się one z długimi czasami dostaw oraz brakami podzespołów elektronicznych. "Odczuwalny jest brak komponentów i wyraźny wzrost cen średnio o 10‒15%", "występują trudności w dostępności komponentów półprzewodnikowych" – stwierdzili nasi respondenci. Takie opinie, biorąc pod uwagę rezultaty innych badań redakcyjnych (dotyczących innych sektorów rynku), są dzisiaj powszechne. Już od kilku miesięcy mamy do czynienia z popytem, którego nie jest w stanie zrównoważyć podaż – szczególnie jeżeli chodzi o surowce i komponenty. Skutkiem tego są istotne wzrosty cen i czasów dostępności m.in. urządzeń elektronicznych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również