Poniedziałek, 13 lutego 2023

Przemysłowe sieci komunikacyjne

Branża związana z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi od lat przeżywa rozkwit. Jego źródłem jest cyfryzacja przemysłu oraz innych sektorów gospodarki, zaś pochodną – potrzeby związane z pozyskiwaniem i transmisją coraz większych ilości danych. Wzrosty są szczególnie widoczne w przypadku sieci bazujących na Ethernecie przemysłowym, który coraz powszechniej zastępuje rozwiązania fieldbus. Przedstawiamy nowy raport rynkowy związany z tematyką komunikacji przemysłowej w epoce Przemysłu 4.0.

Przemysłowe sieci komunikacyjne

Infrastruktura sieciowa stanowi kręgosłup nowoczesnych przedsiębiorstw i instalacji produkcyjnych. Pozwala ona na kontrolę pracy maszyn, zapewnia możliwość przesyłania coraz większych ilości danych oraz integrację systemów produkcyjnych z IT. Tego typu sieci występują w dużej różnorodności i stosowane są nie tylko w przemyśle, ale też m.in. w transporcie, energetyce, zastosowania budynkowych oraz infrastrukturalnych. Raport rozpoczynamy od przeglądu sytuacji na rynku i ogólnych trendów w branży.

Rozwój rynku postępuje

Cyfryzacja w przemyśle, inwestycje infrastrukturalne czy rosnące wymogi odbiorców maszyn w zakresie zdalnego dostępu i możliwości pozyskiwania danych – wszystko to sprzyja rozwojowi branży przemysłowych urządzeń sieciowych. Skutkiem jest również bieżąca sytuacja na rynku, którą rodzimi dostawcy w większości określili jako dobrą lub bardzo dobrą (rys. 1). Ostatnią z opinii wyraził co czwarty ankietowany, zaś jedynie co dziesiąty stwierdził, że koniunktura w branży jest słaba. Są to wyniki gorsze niż w 2021 roku, ale całościowo – szczególnie w porównaniu z innymi sektorami rynku – bardzo dobre. Zdaniem około 40% respondentów na rynku zachodzą też pozytywne procesy, czyli koniunktura poprawia się, natomiast pojedyncze osoby uznały, że sytuacja idzie ku gorszemu. Wyniki te są, uśredniając, podobne do wskazań w poprzednich latach (rys. 2).

 
Rys. 1. Sytuacja na krajowym rynku dystrybucji przemysłowych urządzeń sieciowych
 
Rys. 2. Tendencje w zakresie koniunktury na omawianym rynku

Najczęstszymi odbiorcami omawianych komponentów sieciowych są integratorzy systemów, a więc firmy tworzące i instalujące m.in. linie technologiczne, infrastrukturę sieciową w obiektach przemysłowych, uruchamiające maszyny. Drugą obszerną grupą odbiorców są producenci maszyn, podobnie duży odsetek odpowiedzi dotyczył klientów końcowych z przemysłu, czyli zakładów produkcyjnych (rys. 3). Komunikacja sieciowa to również zastosowania w sektorze infrastrukturalnym oraz transporcie, a także wiele innych aplikacjach.

 
Rys. 3. Główni odbiorcy podzespołów sieciowych oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie

Omawiany rynek to dla działających tu dostawców niezmiennie atrakcyjna i szeroka tematycznie branża. Jeżeli chodzi o jej wartość, to od respondentów otrzymaliśmy wiele odpowiedzi – zróżnicowanych i wynoszących od kilkunastu do ponad 500 mln zł. Po odrzuceniu wartości skrajnych i uśrednieniu pozostałych jako wynik możemy podać 200 mln zł. To sporo. W prowadzonych przez nas w zeszłej dekadzie badaniach respondenci szacowali wartość rynku typowo na kwoty od 30 do 300 mln zł, zaś wyliczane średnie wynosiły około 100 mln zł rocznie. W 2021 roku wyniki znajdowały się w przedziale 125‒150 mln zł. Można więc zaobserwować wzrost, ale jednocześnie należy tu zrobić zastrzeżenie, że wymienione liczby to oszacowania i trzeba je traktować co najwyżej jako zgrubne przybliżenia.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe