Rozwój krajowych dostawców

Plany rozwojowe przedstawione przez dystrybutorów (rys. 11) obejmują przede wszystkim poszerzanie zakresu działalności, co ma odbywać się w kilku wymiarach. Pierwszy dotyczy rozwoju w zakresie obszarów produktowych i wprowadzania nowych grup wyrobów. Drugim ze sposobów na wzrosty jest rozszerzanie asortymentu w ramach już oferowanego zakresu produktów, a także zwiększanie liczby wyrobów na stanie (w magazynie).

 
Rys. 11. Plany rozwojowe dystrybutorów w kolejnych latach

Ważnymi elementami planowanych działań są inwestycje w szkolenia, a także rozwój i transfer wiedzy. Ostatnią z dużych grup wskazań była ta związana z rozbudową serwisu internetowego, w szczególności w obszarze hurtowym i B2B. Obejmuje to dodawanie nowych funkcjonalności wspierających zakupy, choćby wyświetlania danych o stanach magazynowych. W dalszej kolejności, co również znalazło się na rysunku 11, wymieniane były m.in.: rozwój biznesu o nowe piony, rozwój na rynkach zagranicznych (w tym na wschodzie, pomimo wojny) oraz rozbudowa sieci sprzedaży w kraju.

Jeżeli chodzi obszary (rynki) działania firm, to tutaj spodziewać się można utrzymania dotychczasowych trendów. Jako branże o największym potencjale zakupowym respondenci wytypowali: przemysł spożywczy, energetykę, sektor motoryzacyjny – ze specjalnym wskazaniem na produkcję pojazdów elektrycznych, branżę intralogistyczną, wojskową oraz produkcji maszyn. Wskazania te zestawiono na rysunku 12.

 
Rys. 12. Branże o największym potencjale zakupowym; wielkość napisów jest proporcjonalna do liczby udzielonych odpowiedzi

Na koniec należy zaznaczyć, że koniunktura w poszczególnych sektorach i generalnie na rynku dystrybucyjnym automatyki będzie zależała od czynników makroekonomicznych (sytuacja w gospodarce, pandemia, wojna w Ukrainie), a także tego, kiedy ustąpią problemy z zaopatrzeniem w komponenty i surowce. Jak na razie, do końca bieżącego roku, można tu oczekiwać utrzymania status quo.

 

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dystrybutorów automatyki i innych firm oferujących produkty dla przemysłu.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe