PRODUKCJA SPOŻYWCZA

Oprócz szkoleń o tematyce uniwersalnej, na przykład z dziedziny zarządzania produkcją, w poszczególnych gałęziach przemysłu występuje też zapotrzebowanie na kursy dotyczące specyficznych zagadnień, które są istotne w tych branżach. Na przykład w przypadku przemysłu spożywczego takimi są jakość i higiena. Dbałość o te aspekty produkcji i przestrzeganie w tym zakresie określonych standardów są wymuszane przepisami i realizowane w ramach zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ).

Dokumentem obowiązującym w tym zakresie jest norma ISO 22000. W ramach szkoleń z jej zakresu omawiane są: podstawowe założenia i cele wdrażania SZBŻ w oparciu na tej normie, wymagania systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System), na którym oparta jest norma ISO 22000 i wskazówki odnośnie do tego, jak należy rozumieć jej zapisy.

Prelegenci wyjaśniają zwykle także, jak powinno się przekładać zalecenia normy na praktyczne rozwiązania, w tym jak przygotowywać dokumenty wymagane przez ISO 22000:2018, a potem wprowadzać je do użytku. Adresatami kursów tego typu są przede wszystkim pracownicy biorący udział w planowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu, nadzorowaniu i przeprowadzający wewnętrzne audyty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według ISO 22000.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe