SPAWANIE I KLEJENIE

W tytule zostały wymienione przykłady zagadnień, które mogą zainteresować wyłącznie wąską grupę specjalistów. Przeważnie szkolenia w ich zakresie są dla tych osób kolejnym szczeblem kariery w danej dziedzinie, warunkiem uczestnictwa w nich jest bowiem zwykle posiadanie wykształcenia kierunkowego i/lub odpowiednio długiej praktyki. Dzięki kursom zyskują potwierdzenie swoich kompetencji lub mogą się przekwalifikować, uzyskując stosowny tytuł zawodowy.

Przykładami takich są organizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach szkolenia według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej. Są one prowadzone dla m.in. następujących specjalności: Międzynarodowy / Europejski Inżynier Spawalnik – IWE/EWE, Międzynarodowy / Europejski Technolog Spawalnik – IWT/EWT, Międzynarodowy / Europejski Instruktor Spawalniczy – IWP/EWP oraz Europejski Technik Klejenia – EAB, Europejski Specjalista Klejenia – EAS i Europejski Inżynier Klejenia – EAE.

Przykładowo podczas kursów z zakresu technik klejenia, w ramach wykładów i zajęć praktycznych, omawiane są następujące zagadnienia: wprowadzenie do technologii klejenia, przygotowanie powierzchni przed przystąpieniem do klejenia, charakterystyka i klasyfikacja klejów, specyfika (podatność na klejenie) różnych materiałów sklejanych, aplikacja klejów, właściwości złączy klejonych (wytrzymałość, starzenie się), kontrola jakości złączy klejowych, zasady BHP na stanowiskach klejenia.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również