…DO ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

Szkolenia ze strategii utrzymania ruchu są generalnie (chociaż nie wyłącznie) przeznaczone dla osób, które podejmują decyzje dotyczące optymalizacji procesów produkcyjnych. Są to zatem przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej, oraz osoby, które później wprowadzają zalecenia menedżerów w życie, jak na przykład kierownicy działów czy brygadziści.

Personel, który jest w praktyce odpowiedzialny za rozpoznawanie oraz rozwiązywanie codziennych problemów z wydajnością i z ciągłością pracy, może z kolei poszerzyć albo usystematyzować swoją wiedzę, zapisując się na kursy z zakresu metod pomiarowych, z których korzysta się w diagnostyce maszyn. Przykładem takich są szkolenia z pomiarów termowizyjnych czy wibrodiagnostyki.

Typowo podczas kursów w tej dziedzinie kursanci zapoznawani są z następującą tematyką: podstawami teoretycznymi danej metody pomiarowej – na przykład podstawami termografii, przeglądem metod diagnostycznych w jej obrębie, w tym z rodzajami, budową i zasadą działania różnych urządzeń pomiarowych – na przykład kamer termowizyjnych oraz zasadami prawidłowej konfiguracji i właściwego korzystania ze sprzętu pomiarowego. Te ostatnie to na przykład dobre praktyki w zakresie rozmieszczania oraz mocowania czujników drgań.

Mariusz Michalski

 Pilz Polska

  • Jakie szkolenia prowadzicie? Kim są ich adresaci?

Adresatami szkoleń są osoby zatrudnione na różnych stanowiskach w przemyśle. Tematyka szkoleń jest tak dobrana, aby mogły z nich skorzystać osobny o różnych specjalizacjach – np. służby BHP, służby utrzymania ruchu, planiści, technolodzy, osoby od inwestycji oraz kierownicy komórek. Od lat obserwujemy, że jest to właściwy kierunek rozwoju oferty szkoleniowej, gdyż możemy podnosić świadomość osób na różnych stanowiskach o różnym zakresie odpowiedzialności i decyzyjności. Przynosi to danej organizacji wymierne korzyści.

Uczestnicy coraz częściej wybierają ścieżkę rozwoju. Taka ścieżka może być zaproponowana przez dostawcę szkoleń na podstawie profilu zawodowego kandydata oraz jego doświadczenia. Nasza oferta składa się z czterech poziomów kwalifikacji, dzięki czemu możemy zaproponować jasną ścieżkę rozwoju. Po zdaniu przez szkolonego egzaminu może ona zakończyć się uzyskaniem certyfikatu od jednostki TÜV Nord.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe