Jak się uzdatnia wodę?

Woda z ujęcia wymaga uzdatniania. Jest to proces usuwania z niej zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych, biologicznych i dostosowywania jej składu i właściwości do wymagań zależnych od jej przeznaczenia. Nie ma jednej uniwersalnej metody uzdatniania wody, bo różne są jej parametry jakościowe początkowe i te docelowe.

Pierwsze zależą od jakości ujęcia. Przeważnie skład wód podziemnych mniej się zmienia i dzięki temu ich uzdatnianie jest łatwiejsze niż zwykle niższej jakości wód powierzchniowych. Jakość docelowa zależy natomiast od przeznaczenia wody – inne wymagania stawia się tej, która jest używana do celów spożywczych i higienicznych w gospodarstwach domowych, inne wodzie grzewczej czy do zastosowań przemysłowych. W związku z tym uzdatnianie jest przeważnie procesem składającym się z wielu etapów, a stosowane metody dobiera się w oparciu o wyniki badań składu oraz właściwości wody z ujęcia.

Przykładowe etapy uzdatniania mieszanki wód powierzchniowych i podziemnych są następujące: najpierw woda czerpana z rzeki zostaje odcedzona, przepływając przez kilka stopni sit o malejącej średnicy oczek, natomiast głębinowa jest napowietrzana w instalacji ze spiętrzaniem kaskadowym oraz wymuszonym przepływem powietrza. Wtłaczanie sprężonego powietrza do wód głębinowych ma na celu ich odżelazienie i odmanganienie – ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu oraz mętność na skutek obecności związków żelaza dyskwalifikują wodę pod względem przydatności do spożycia. Napowietrzenie umożliwia odżelazienie i odmanganienie, gdyż powoduje utlenianie rozpuszczonych w wodzie związków żelaza oraz manganu do postaci nierozpuszczalnych osadów. Te są potem usuwane w procesie sedymentacji (opadania) i filtracji.

Następnie wody z obu typów ujęć są doprowadzane do jednego zbiornika. Do ich mieszanki dodaje się koagulant. W procesie koagulacji z wody usuwane są zanieczyszczenia, dzięki łączeniu ich cząstek w większe skupiska aż do wytrącenia się z nich osadu oddzielanego przez sedymentację i filtrowanie. Przykładowy koagulant to siarczan żelazowy, tworzący zawiesinę wodorotlenków dobrze adsorbujących z wody różne zanieczyszczenia. Ponadto by zmienić odczyn pH wody, dodawany jest węglan sodu, co zmniejsza jej korozyjność.

Woda, przez cały czas mieszana, doprowadzana jest do osadników. W nich osad pokoagulacyjny gromadzi się na dnie zbiornika, skąd jest usuwany zgarniaczami mechanicznymi. Z osadników woda kierowana jest do sekcji filtrów. Ostatnim etapem jest dodanie środka dezynfekującego na bazie chloru, który zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów w sieci wodociągowej.

Automatyka na stacjach uzdatniania

Stacje uzdatniania wody stanowią nagromadzenie komponentów sterowania, automatyki oraz czujników. Przykładem są automatycznie samoczyszczące się filtry do zatrzymywania cząstek stałych. W urządzeniach tego rodzaju zanieczyszczona woda wpływa przez kołnierz wlotowy i po przejściu przez sitko już czysta wypływa kołnierzem wylotowym. Ponadto wyposaża się je w układ elektroniczny inicjujący oraz zatrzymujący proces płukania. Jest on aktywowany okresowo przez sygnał z timera z ustawionym przedziałem czasowym lub doraźnie w razie wykrycia przez czujnik ciśnienia różnicowego, że spadło ono poniżej ustawionej wartości progowej.

Wówczas zawór płuczący otwiera się, a większe cząstki stałe są wypłukiwane, podczas gdy filtrat może płynąć dalej. W tym czasie tarcza płucząca kilkakrotnie wysuwa się i cofa, napędzana pneumatycznym lub elektrycznym cylindrem skokowym. Projektuje się ją w taki sposób, żeby, dzięki specjalnemu kształtowi, prędkość przepływu w szczelinie między nią a umieszczonym wewnątrz sitkiem zwiększała się. To wywołuje lokalny spadek ciśnienia statycznego po brudnej stronie sitka, co z kolei powoduje uwolnienie cząstek stałych i ich odprowadzenie przez otwarty zawór płuczący. Ważne, że nawet podczas czyszczenia filtr spełnia swoją funkcję i usuwa z wody cząstki stałe. Częstotliwość jego płukania zależy od stopnia jej zanieczyszczenia.

Dezynfekcja wody promieniami UV

Ostatnim etapem procesu technologicznego uzdatniania wody jest zwykle dezynfekcja. Jej celem jest zniszczenie wszystkich żywych i przetrwalnikowych form drobnoustrojów chorobotwórczych. W tym celu stosowane są różne metody. Wymaga się od nich, żeby w możliwie najkrótszym czasie kontaktu wody ze środkiem odkażającym niszczyły groźne dla zdrowia i życia mikroorganizmy w stopniu pozwalającym na spełnienie przez nią wymaganych standardów jakości mikrobiologicznej. Jednocześnie stężenie ubocznych produktów po dezynfekcji powinno być jak najmniejsze i nie przekraczać wartości dopuszczalnej. Ponadto dezynfekcja nie może znacząco zmieniać smaku ani zapachu wody. Ważne kwestie to również bezpieczeństwo realizacji procesu odkażania i akceptowalne koszty jego przeprowadzania.

Popularną metodą dezynfekcji w uzdatnianiu wody jest odkażanie chlorem zaliczane do technik chemicznych. Poza tym stosowane są metody fizyczne, przykładowo coraz popularniejsze odkażanie wody promieniowaniem ultrafioletowym. Wykorzystuje się w nim bakteriobójcze właściwości promieni UV. Ta metoda w porównaniu z odkażaniem chlorem ma wiele zalet.

Najważniejsze z nich to: brak wprowadzania do wody chemikaliów, niezmienność smaku i zapachu wody, brak ryzyka przedawkowania środków dezynfekujących oraz niezmienność składu fizyczno-chemicznego wody. Ograniczeniem jest z kolei to, że działanie dezynfekujące promieni UV występuje tylko w czasie naświetlania wody, dlatego konieczne jest dodanie środków chemicznych, które zapobiegną namnażaniu się mikroorganizmów w sieci wodociągowej, podobnie jak przy odkażaniu chlorem, ale w znacznie mniejszych ilościach.

Maksymalną skuteczność dezynfekcji ma promieniowanie o długości fali 253 nm w zakresie UV- C. O efektywność odkażania decyduje też właściwa dawka promieniowania, która zależy od jego natężenia oraz czasu naświetlania. Źródłem promieni ultrafioletowych są zwykle gazowe lampy wyładowcze. Wybór ich typu też wpływa na skuteczność dezynfekcji oraz na koszt odkażania, ponieważ niektóre są bardziej energochłonne i mniej trwałe.

Odkażanie wody promieniowaniem UV przeprowadza się praktycznie wyłącznie w zamkniętych komorach z lampami zanurzonymi w cieczy, chronionymi kwarcowymi osłonami przepuszczającymi promienie ultrafioletowe. Zabezpieczają one lampy przed wpływem ciśnienia i zapewniają szczelność połączeń elektrycznych. Osady, które w miarę użytkowania wytrącają się na obudowach, trzeba regularnie usuwać, inaczej zmniejszy się natężenie promieni UV, a zatem i skuteczność odkażania.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również