Rozmowa z Pawłem Frankowskim, kierownikiem działu automatyki, oraz Wojciechem Urbankiem, dyrektorem ds. marketingu w firmie WAGO ELWAG

| Wywiady

Sterowniki w wersji extreme to tylko niektóre z naszych nowości w zakresie automatyki

Rozmowa z Pawłem Frankowskim, kierownikiem działu automatyki, oraz Wojciechem Urbankiem, dyrektorem ds. marketingu w firmie WAGO ELWAG
  • Odwiedzając stoisko WAGO na tegorocznych targach Automaticon, oglądać można było moduły we/wy, sterowniki i inne, zaawansowane produkty. Czy promocja ta wpisuje się w większą strategię popularyzacji oferty z zakresu automatyki?

Wojciech Urbanek: WAGO od lat silnie rozwija obszar automatyki przemysłowej i wprowadziliśmy tutaj wiele nowości. Budujemy naszą pozycję na tym rynku, stąd też na targach skupiliśmy się na automatyce. Oprócz promocji wyrobów zmieniamy również podejście do obsługi klientów przemysłowych, rozszerzając grupę sprzedawców o doradców technicznych. Są to osoby pełniące funkcje inżynierskie, które wspierają działy automatyki w zakładach naszych klientów.

We wrześniu wraz z firmami Balluff, Lapp Kabel i Fanuc zorganizujemy konferencję Fabryka Przyszłości 4.0, gdzie pokazując nowe produkty i zapraszając gości do naszych firm, będziemy starali się przedstawiać oblicze przemysłu za kilka lat. W takiej fabryce, dzięki integracji systemów informatycznych, baz danych i układów automatyki oraz robotyki, procesy realizacji zamówień klientów będą się odbywały automatycznie.

  • Na stoisku targowym w wielu miejscach pojawiał się skrót XTR - co promowaliście?

Paweł Frankowski (na zdjęciach): Największą tegoroczną nowością był WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Stanowi on rozwinięcie oferowanego przez nas od lat modułowego rozwiązania WAGO-I/O-SYSTEM, które obejmuje sterowniki, różnorodne wejścia/wyjścia, moduły komunikacyjne i podzespoły specjalizowane. XTR w nazwie nowego systemu oznacza wykonanie o dużej wytrzymałości. Dotyczy to zarówno środowiskowych, elektrycznych, jak też mechanicznych parametrów urządzeń. Moduły mogą pracować w skrajnych warunkach temperaturowych, tj. od -40 do +70°C, w tym przy kondensacji wilgoci, zapewniając ochronę na przepięcia do 5 kV oraz odporność na drgania i przeciążenia do 5 g. Dzięki temu z powodzeniem stosowane mogą być w przemyśle morskim, aplikacjach w sektorze wydobywczym, w elektrowniach wiatrowych, systemach monitorowania sieci energetycznych i wielu innych, "ekstremalnych" zastosowaniach.

Jednostki CPU wchodzące w skład WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR to wyposażone w webserwery sterowniki wielozadaniowe, mogące oprócz pracy w pętli głównej obsługiwać również zadania wywoływane zdarzeniowo. Zestaw modułów we/wy pozwala elastycznie je dopasować do wymogów aplikacji, zapewniając możliwość współpracy całego systemu z praktycznie dowolnym urządzeniem obiektowym z jednej strony i siecią komunikacyjną z drugiej. Warto zaznaczyć, że omawiane rozwiązanie jest również kompaktowe - przykładowo moduł o szerokości 12 mm może mieć do 16 kanałów, co w efekcie przekłada się na oszczędność miejsca w szafie elektrycznej. System ma wreszcie tę zaletę, że nie trzeba go budować na wyrost - w momencie pojawienia się potrzeb można zawsze dołożyć odpowiednie moduły.

  • Co jeszcze oglądać można było na targach?

PF: Prezentowaliśmy większe jednostki, takie jak PFC200. Stanowią one pomost pomiędzy wcześniej omawianymi sterownikami a dużymi komputerami przemysłowymi (IPC). Wyposażone są w wydajne procesory Cortex A8 600 MHz i dysponują 256 MB pamięci Flash. Sterowniki pracują pod kontrolą systemu Linux RT 3.6. Zasadniczo przeznaczone są do obsługi aplikacji tworzonych w CODESYS, ale Linux otwiera je również na programowanie w językach wysokiego poziomu. Mają one również rozbudowane możliwości komunikacyjne - oprócz tych związanych z protokołami bazującymi na Ethernecie, sterowniki wymieniać mogą dane przez różne interfejsy, takie jak RS, Modbus, CAN, Profibus, itd. Urządzenia te mogą archiwizować dane na kartach pamięci, jak też zapisywać je bezpośrednio w bazach SQL. Ponieważ wyposażone są również w webserwery, możliwa jest bezpośrednia wizualizacja przez sieć komunikacyjną.

Coraz więcej użytkowników sterowników PLC wykorzystuje tablety i smartfony jako przenośne urządzenia wizualizacyjne. Dla nich przygotowaliśmy WAGO WebVisu-App - narzędzie pozwalające przekształcić dowolny tablet lub smartfon w funkcjonalny HMI. W tym przypadku źródłem danych jest bezpośrednio PLC, co również upraszcza tworzenie samej aplikacji - równolegle z programem sterowania w tym samym narzędziu tworzona jest bowiem wizualizacja.

  • Porozmawiajmy o działalności w Polsce. Niedawno zakończyliście dużą rozbudowę siedziby, dzięki której powstały trzy nowe hale montażowe i inne obiekty. Jak przełożyło się to na możliwości rozwoju biznesu?

WU: Rzeczywiście znacząco się rozbudowaliśmy, dzięki czemu zatrudniamy obecnie w kraju blisko 600 pracowników. Jest to o sto osób więcej niż rok temu, do tego mamy również dalsze plany rozwojowe. Proces rozbudowy, oprócz zwiększania możliwości produkcyjnych, pozwolił nam również na rozszerzenie oferty o usługi. Przykładem takiej działalności jest produkcja gotowych, prefabrykowanych listew elektrycznych. Ta usługa zyskuje na popularności, gdyż firmy branżowe coraz częściej stawiają na outsourcing, redukując własny personel i korzystając z oferty kompletacji. Stąd też obsługujemy coraz więcej producentów szaf elektrycznych, maszyn czy pojazdów szynowych.

Nowoczesne systemy połączeniowe zmieniają tradycyjną listwę złączkową w swojego rodzaju "aparat elektryczny", czego przykładem są tzw. listwy pomiarowe LPW i kontrolne LKW do układów rozliczeniowych energii elektrycznej. Dostawa kompletnych szyn ze złączkami od WAGO pozwala na pełne wykorzystanie funkcjonalności naszych systemów mostkowania, oznaczania itp. oraz obniża koszty logistyczne klienta.

  • Jaką funkcję w Waszej działalności pełnią szkolenia?

WU: Są one obecnie tematem numer dwa tuż po samej sprzedaży. Robimy ich bardzo dużo - są to zarówno wydarzenia cykliczne, jak też szereg mniejszych szkoleń realizowanych nieregularnie i poświęconych tematom specjalistycznym. Całość odbywa się w innej konwencji niż w przypadku większości firm, gdyż tak naprawdę to my dostosowujemy się do klientów, a nie odwrotnie. Stworzyliśmy specjalną broszurę z katalogiem szkoleń, co daje uczestnikowi możliwość stworzenia całej ścieżki edukacji - od kursów najbardziej ogólnych do tych specjalistycznych. Zapewnia to zainteresowanym jak najbardziej efektywny program nauki korespondujący z ich aktualnymi potrzebami.

PF: Szkolenia dotyczą zagadnień związanych zarówno z automatyką przemysłową, jak też budynkową czy przykładowo tematyką elektroinstalacyjną. Odbywają się one głównie we Wrocławiu i w Warszawie, gdyż w tych miastach mamy odpowiednią infrastrukturę. Oczywiście w razie potrzeby dojeżdżamy do klientów, jednak ponieważ wiele spotkań ma formułę warsztatów, najkorzystniej jest je organizować stacjonarnie.

Kursy w tej formie prowadzimy już od dawna i okazały się one dużym sukcesem. Systematycznie powiększa się grono osób z nich korzystających. Ich popularność wynika również z faktu, że dostarczają one wiedzy znacznie ogólniejszej niż produktowa. Przykładem są cykliczne warsztaty dotyczące programowania w CODESYS. Dzięki nim przyjeżdżają do nas zarówno osoby zainteresowane naszą firmą i produktami, jak też te, które chcą po prostu poznać CODESYS-a. Omawiane szkolenia są nieodpłatne. Dbamy, aby ich wysoki poziom przyciągał do nas nowych i skutecznie utrzymywał już pozyskanych klientów.

  • Dziękujemy za rozmowę.