Volkswagen ogłosił nowe plany rozwoju do 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Koncern Volkswagen podczas swojego pierwszego Power Day zaprezentował nowe plany dotyczące akumulatorów i ładowania samochodów elektrycznych, z terminem do 2030 roku. Celem jest znaczne zmniejszenie stopnia różnorodności i kosztów produkcji akumulatorów, po to, by auta elektryczne stały się atrakcyjne i cenowo dostępne dla jak największej liczby użytkowników. Koncern zamierza również zapewnić sobie potrzebną ilość akumulatorów po 2025 roku.

Volkswagen ogłosił nowe plany rozwoju do 2030 roku

W związku z tym, w samej Europie do końca bieżącego dziesięciolecia ma powstać sześć gigafabryk, które będą w stanie wyprodukować akumulatory o łącznej pojemności 240 GWh. Volkswagen energicznie rozbudowuje także globalną sieć publicznych stacji szybkiego ładowania. W tym celu podjął w Europie współpracę z firmami BP (Wielka Brytania), Iberdrola (Hiszpania) i Enel (Włochy).

Volkswagen zwiększy produkcję akumulatorów w Europie

W związku z rosnącym popytem na akumulatory Volkswagen dynamicznie rozbudowuje w Europie swoje zdolności produkcyjne. Nowe zakłady mają docelowo wytwarzać akumulatory o łącznej pojemności 240 GWh. W ten sposób Volkswagen działa aktywnie na rzecz realizacji celów zawartych w Zielonym Ładzie Unii Europejskiej. Pierwsze fabryki powstaną w Szwecji, w miejscowości Skellefteå oraz w Salzgitter, w Niemczech. Z powodu większego zapotrzebowania Volkswagen zdecydował o uruchomieniu linii produkcyjnych o większej efektywności niż dotychczas zamierzano. Produkcja wysokiej jakości akumulatorów Volkswagena we współpracy z firmą Northvolt zostanie skoncentrowana w szwedzkiej fabryce Northvolt Ett w Skellefteå. Uruchomienie linii ma nastąpić w 2023 roku. Moce wytwórcze mają stopniowo osiągnąć poziom 40 GWh rocznie.

W działającej już fabryce Volkswagena w Salzgitter od 2025 roku mają być wytwarzane zunifikowane ogniwa akumulatorów do masowo produkowanych modeli aut, wdrażane będą też innowacje w dziedzinie produkcji, designu i procesów chemicznych. Również w tym zakładzie mają być docelowo produkowane akumulatory o łącznej pojemności 40 GWh rocznie. Przedsięwzięcia te pozwolą wykorzystać efekt skali i zmniejszą stopień kompleksowości produkcji. Obydwie fabryki mają być ponadto zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W wypadku pozostałych zakładów w tej chwili sprawdzane są najlepsze miejsca do ich budowy oraz wybierani partnerzy do produkcji.

Znaczne zmniejszenie kosztów do 2023 roku dzięki nowym ogniwom

Do znacznego zmniejszenia kosztu przyczyni się zarówno własna produkcja, jak i – przede wszystkim – nowe zunifikowane ogniwa. Zostaną one wprowadzone w 2023 roku, a od 2030 roku będą montowane w nawet 80% elektrycznych samochodów wytwarzanych przez marki należące do koncernu. Kolejnych oszczędności koncern spodziewa się dzięki optymalizacji ogniw, metodom produkcji oraz dzięki recyklingowi. W ich wyniku Volkswagen zamierza stopniowo zmniejszyć koszt akumulatorów stosowanych w najtańszych modelach aut nawet o 50%, a w flagowych modelach do 30%.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Plany koncernu dotyczące stworzenia zunifikowanych ogniw i uruchomienia własnej produkcji akumulatorów przewidują też włączenie do łańcucha wartości kolejnych elementów, z przemysłowym recyklingiem akumulatorów włącznie. Wspólnie z wybranymi partnerami strategicznymi Volkswagen zamierza długoterminowo zapewnić sobie dostawy akumulatorów potrzebne do realizacji procesu wdrażania samochodów elektrycznych. Oczekuje się nie tylko zmniejszenia kosztów produkcji, ale także zwiększonej gęstości energetycznej akumulatorów i szybszego procesu ładowania.

Nowe ogniwa stworzą ponadto dobrą podstawę do wykorzystania akumulatorów ze stałym elektrolitem, które okażą się kolejnym przełomem w zakresie technologii magazynowania energii. Tego osiągnięcia Volkswagen spodziewa się w połowie bieżącej dekady. Zarówno w zakresie akumulatorów, jak i technologii ich ładowania Volkswagen konsekwentnie stawia na strategiczną współpracę z partnerami i na efektywne wykorzystanie środków. Koncern dąży do realizacji swoich strategicznych celów finansowych i nadal spodziewa się, że do 2025 roku udział inwestycji wyniesie 6%, a roczny przepływ gotówki netto w dziale samochodów – ponad 10 mld euro.

Rozbudowa globalnej sieci szybkiego ładowania

Do 2025 koncern razem z partnerami zamierza uruchomić około 18 tys. publicznych punktów szybkiego ładowania w Europie. Oznacza to pięciokrotne zwiększenie tej sieci w porównaniu ze stanem obecnym i odpowiada jednej trzeciej prognozowanego na 2025 roku zapotrzebowania.

Do osiągnięcia tego celu przyczyni się, oprócz spółki IONITY, wielu strategicznych partnerów. Razem z koncernem BP Volkswagen zamierza uruchomić w Europie około 8 tys. punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Szybkie ładowarki o mocy 150 kW zostaną zamontowane na 4 tys. stacji paliwowych BP i ARAL, głównie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii we współpracy z Iberdrolą punkty szybkiego ładowania zostaną uruchomione przy głównych drogach. We Włoszech Volkswagen zamierza kooperować z firmą Enel i rozbudowywać sieć stacji szybkiego ładowania zarówno przy autostradach, jak i w miastach.

Na program rozbudowy sieci w Europie Volkswagen wyda do 2025 roku około 400 mln euro. Pozostałe koszty poniosą zewnętrzni partnerzy. Sieć publicznych stacji szybkiego ładowania akumulatorów Volkswagen rozbudowuje również w USA i w Chinach. Electrify America zamierza do końca tego roku uruchomić ich w Ameryce Północnej około 3,5 tys. W Chinach, w ramach spółki CAMS, koncern uruchomi do 2025 roku łącznie 17 tys. takich punktów.

źródło: Volkswagen

Zobacz również