ABB rozszerza ofertę cobotów i informuje o wynikach badania rynku

| Gospodarka Aktualności

Firma ABB wprowadziła na rynek dwie nowe rodziny cobotów o zwiększonym udźwigu oraz uproszczonej obsłudze: GoFa i SWIFTI. Maszyny mogą pracować wraz z ludźmi przy przenoszeniu materiałów, w aplikacjach machine tending, montażu komponentów, konfekcjonowaniu i obsłudze stanowisk. Coboty, zdaniem producenta, mają znaleźć zastosowanie m.in. w branży elektronicznej, medycznej, metalowej, FMCG oraz logistyce i aplikacjach maszynowych.

ABB rozszerza ofertę cobotów i informuje o wynikach badania rynku

Maszyny można programować z poziomu tabletu lub smartfona, przy czym nie są wymagane zaawansowane umiejętności programistyczne. Każda jednostka współpracująca ABB zawiera pakiet startowy, który dzięki dostępowi do platformy ABB Ability pozwala monitorować stan i prowadzić na bieżąco diagnostykę maszyny.

Omawiając temat nowych cobotów, warto dodać, że w badaniu przeprowadzonym przez ABB w styczniu 2021 roku na grupie 1650 małych i dużych przedsiębiorstw z Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin, aż 84% ankietowanych deklaruje, że w ciągu najbliższej dekady zwiększy stopień wykorzystania robotyki i automatyki. Podobna liczba respondentów stwierdziła, że pandemia "odmieniła sytuację" w ich przedsiębiorstwie i branży, a sam COVID-19 stał się katalizatorem pobudzającym inwestycje w automatyzację.

Roboty współpracujące mogą pracować ramię w ramię z ludźmi, bez konieczności stawiania fizycznych granic między człowiekiem a maszyną, np. w postaci przegród. To ważne, bo jak dowiadujemy się ze wspomnianego badania, blisko połowa (43%) ankietowanych chce wykorzystać robotykę do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co druga firma (51%) uważa, że roboty pozwalają zachować dystans społeczny. Ponad 1/3 respondentów rozważa wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy swoich pracowników. Warto też dodać, że aż 78% prezesów i dyrektorów zarządzających firm spodziewa się, że wkrótce dużym wyzwaniem będzie znalezienie i utrzymanie w przedsiębiorstwie pracowników wykonujących powtarzalne oraz kłopotliwe pod względem ergonomicznym czynności.

W 2019 r. na świecie wdrożono ponad 22 tys. nowych robotów współpracujących. To 19-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2018. Szacuje się, że przez najbliższe 5 lat popyt na coboty będzie rósł rok do roku o co najmniej 17%, a wartość ich globalnej sprzedaży w ciągu dekady podwoi się i wyniesie ok. 1,4 mld USD. Według prognoz, globalny rynek wszystkich robotów przemysłowych urośnie z około 45 mld USD w 2020 r. do około 58 mld USD w roku 2023.