Spółki Alstom i PKP zawarły umowę serwisową

| Gospodarka Aktualności

Alstom podpisał Centralną Umowę Serwisową ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., której celem jest zapewnienie serwisu pogwarancyjnego wyprodukowanych przez Alstom urządzeń i systemów komputerowych sterowania ruchem kolejowym, systemu niezajętości torów (SOL) oraz zasilania. Umowa została podpisana na dwa lata - do końca 2025 roku.

Spółki Alstom i PKP zawarły umowę serwisową

Alstom zapewni opiekę serwisową dla 328 obiektów w 17 Zakładach Linii Kolejowych położonych w całej Polsce. Zakres świadczonych usług uwzględnia m.in. prowadzenie nowoczesnego systemu zgłoszeń, realizację okresowych przeglądów i bieżących napraw, zarządzanie częściami zamiennymi, raportowanie oraz szkolenia.

Alstom jest jednym z największych w Europie producentów systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jako pierwszy w Polsce wdrożył na większości głównych linii kolejowych Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) poziomu 2 oraz uruchomił centrum sterowania dla Metra Warszawskiego. Firma zbudowała 30 systemów scentralizowanego sterowania ruchem kolejowym (CTC), wyposażyła ponad 200 stacji w komputerowe systemy zależnościowe oraz zmodernizowała ponad 1700 systemów sygnalizacji przejazdowej.

- Kontrakt z PKP PLK ma najszerszy zakres i wartość działań serwisowych na tle dotychczas zawieranych umów przez katowicki oddział Alstom. To także trzecia z rzędu umowa tego typu z zarządcą narodowej sieci kolejowej. Naszym wspólnym celem jest dbałość o bieżące utrzymanie systemów srk oraz skrócenie czasu usuwania ewentualnych usterek - mówił Adam Juretko, dyrektor zarządzający katowickiego oddziału Alstom Polska S.A.

źródło: Alstom

Zobacz również